Portāla lietošanas noteikumi Nosūtīt šo lapu

Investoru portāla www.naudaslietas.lv lietošanas noteikumi

Portāla uzturētājs un portāla lietotājs
1. Investoru portālu www.naudaslietas.lv (turpmāk – Portāls) uztur Nasdaq Riga, AS (turpmāk – Portāla uzturētājs). Portāla saturu veido dažādi autori. Publicētajos rakstos un materiālos atspoguļots katra konkrētā autora personiskais viedoklis.
2. Portāla mērķis ir veicināt Portāla lietotāju interesi un izpratni par vērtspapīru tirgu un investīcijām.
3. Portāla lietotājs ir jebkura persona, kura apmeklē Portālu, un/ vai ievieto Portālā komentārus par tajā publicētajiem rakstiem/informāciju.

Portāla lietotāja tiesības un pienākumi
4. Portāla lietotājs ir atbildīgs par to, ka viņa publiskotā informācija Portālā ir likumīgi iegūta un tam ir tiesības šo informāciju publicēt.
5. Portālā ir aizliegts publiskot un ievietot normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:
5.1. informāciju, kuras publiskošanu ierobežo vai liedz likumi (t.sk., bet ne tikai Finanšu Instrumentu tirgus likums) un citi normatīvie akti;
5.2. informāciju, kas satur ar Portāla uzturētāju nesaskaņotu komerciāla rakstura saturu;
5.3. informāciju un komentārus, kuru publiskošanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
5.4. informāciju un komentārus, kas rakstīti, slēpjoties zem cita cilvēka vārda;
5.5. informāciju un komentārus, kas aizskar personas godu un cieņu, ir pretēji labiem tikumiem un neētiski; ir draudoša, aizskaroša, apmelojoša, neslavu ceļoša, neķītra, vulgāra, pornogrāfiska, zaimojoša vai piedauzīga rakstura;
5.6. informāciju un komentārus, kas aicina uz vardarbību, rasu un nāciju naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
6. Ievietojot informāciju Portālā, Portāla lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Portāla tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Portālu saistībā ar viņa ievietoto informāciju.
7. Informācijas iesūtītājam nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no Portāla uzturētāja par iesūtītās informācijas izmantošanu, ja vien nav noslēgts atsevišķs līgums.
8. Publiskojot un ievietojot informāciju Portālā, Portāla lietotājs vienlaicīgi akceptē šos Portāla lietošanas noteikumus un dod atļauju Portāla uzturētājam atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, reproducēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, raidīt, retranslēt, padarīt pieejamus jebkādā veidā jebkuru informāciju, kurus Portāla lietotājs publiskojis Portālā. Portāla uzturētājam nav jāveic autoratlīdzības maksājumi, ja vien nav noslēgts atsevišķs līgums par portāla satura radīšanu. Portāla lietotājs garantē un apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai dotu atļauju Portāla uzturētājam rīkoties atbilstoši iepriekš minētajam ar Portāla lietotāja publiskoto un izvietoto informāciju.
9. Portāla lietotājs atbild par sekām, kuras rodas tam publiskojot informāciju Portālā.
10. Ja Portāla lietotājs vēlas izmantot Portālā esošos materiālus, tam jāsazinās ar Portāla uzturētāju rakstot uz e-pasta adresi riga@nasdaq.com un jāsaņem atļauja. Pārpublicējot Portāla saturu, izmantojot parakstīšanos uz ziņām ar XML feed palīdzību (RSS), publicēšanas vietā nepieciešams norādīt, ka informācijas avots ir Investoru portāls www.naudaslietas.lv.
11. Ja Portāla lietotājs ir pamanījis šo noteikumu iespējamo pārkāpumus, viņam ir tiesības ziņot par iespējamo pārkāpumu rakstot uz e-pasta adresi riga@nasdaq.com.
12. Portāla lietošanas noteikumi ir saistoši katram Portāla lietotājam un Portāla lietotāja pienākums ir tos ievērot.

Ierobežojumi ASV personām
13. Portālā publicētā informācija par publisku vērtpspapīru piedāvājumu nav vērsta uz Amerikas Savienoto Valstu pilsoņiem, rezidentiem vai citām personām, kuras atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai personām, kuras ir “ASV personas”, kā definēts 1933.gada Vērtspapīru akta Notikumā S. Portālā sniegtā informācija nav piedāvājums pirkt vai pārdot produktus vai pakalpojumus Amerikas Savienotajās Valstīs.
14. Bez Portāla uzturētāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav atļauts pārsūtīt komentārus, rakstus, foruma diskusijas un citu informāciju, kas publicēta Portālā, Amerikas Savienoto Valstu pilsoņiem, rezidentiem un citām personām, kuras atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai personas, kuras ir “ASV personas”, kā definēts 1933.gada Vērtspapīru akta Notikumā S.
15. Amerikas Savienoto Valstu pilsoņi, rezidenti vai jebkura cita persona, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai personas, kuras ir “ASV personas” kā definēts 1933.gada Vērtspapīru akta Notikumā S, nav tiesīgas izmantot Portālu.

Portāla uzturētāja tiesības un pienākumi
16. Portāla uzturētājs aicina Portāla lietotājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem, būt tolerantiem, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar Portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu.
17. Lai izvairītos no t.s. spama, komentāri, kuros ir trīs vai vairāk saites uz citām interneta lapām, automātiski nonāks t.s. apstiprināšanas sarakstā un tiks publicēti tikai tad, kad tos būs apstiprinājusi Portāla redakcija.
18. Portāla uzturētājam, konstatējot neatļautas informācijas izvietošanu, ir tiesības šādus materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst Portāla lietotāja kontu, kas šo materiālu ir publiskojis portālā un/ vai liegt rakstu komentēšanas iespēju un/ vai turpmāku piekļuvi Portālam.
19. Portāla uzturētājs patur sev tiesības pārpublicēt, izplatīt, publicēt un pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts.
20. Portāla uzturētājs nav atbildīgs par Portāla lietotāju un paša Portāla uzturētāja publiskotajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām. Portāla uzturētājs neatbild par citu Portālā pieejamo un norādīto mājas lapu, RSS avotu, datu plūsmu saturu un to lietošanas radītajam sekām.
21. Portāla uzturētājs neuzņemas atbildību par Portāla lietotāja publiskotajā informācijā notikušajām izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā un tehniskas dabas problēmu rezultātā.
22. Portāla uzturētājs neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti Portāla lietotājiem saistībā ar Portāla pakalpojumiem vai cita Portāla lietotāja publiskotajiem materiāliem.
23. Portāla uzturētājs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt Portāla lietotājam pieeju Portālam, dzēst jebkuru informāciju.
24. Portāla uzturētājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā mainīt šos noteikumus. Izmaiņas noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas Portālā.
25. Gadījumā, ja Portāla lietotājs neievēro šos noteikumus, Portāla uzturētājam ir tiesības izdzēst komentāru vai arī liegt pieeju Portālam. Portāla uzturētājam ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Autortiesības
26. Portālā publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura Portālā publicēto materiālu kopēšana, t.sk. programmu un kodu modificēšana, arhivēšana, uzglabāšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez Portāla uzturētāja rakstiskas atļaujas.

02.10.2017.