Autors: Naudaslietas.lv

Biežāk uzdotie jautājumi 0

16Mar


 • Kas ir Nasdaq Riga? (atgriezties sākumā)
  • Vērtspapīru birža Nasdaq Riga ir vienīgais licencētais regulētā vērtspapīru tirgus organizētājs Latvijā. Agrāk to sauca par Rīgas Fondu biržu, bet, pēc tās pievienošanās pasaules lielākajai biržu grupai Nasdaq, tika mainīts biržas nosaukums. Nasdaq Riga galvenais uzdevums ir nodrošināt vērtspapīru tirdzniecību, kā arī gādāt par to, lai tirgus būtu atklāts un caurspīdīgs, lai visiem ieguldītājiem tirgus informācija būtu vienādi pieejama.
  • Kas īsti ir akcijas? (atgriezties sākumā)
   • Akcijas ir īpašumtiesību daļas uzņēmumā. Tās dod to īpašniekam tiesības uz daļu no uzņēmuma, tā dividendēm, kā arī tiesības piedalīties uzņēmuma pārvaldē. Ja uzņēmums ir publiska akciju sabiedrība, tā publiskās emisijas akcijas var brīvi pirkt un pārdot biržā. Ja uzņēmums nav publiska akciju sabiedrība, tā akcijas iegādāties no malas ir ļoti grūti.  Biržā tirgotās akcijas nav izlaistas papīra formā, bet pastāv iegrāmatojumu veidā bankas un brokeru sabiedrību vērtspapīru kontos vai Depozitārija Sākotnējā reģistrā. Vērtspapīru eksistences un īpašuma tiesību pierādījums ir iegrāmatojums finanšu instrumentu īpašnieka kontā jeb konta izraksts.
  • Vai akcijas ir pieejamas papīra veidā? (atgriezties sākumā)
   • Nē. Biržā tirgotās akcijas pastāv vienīgi iegrāmatojumu formā to īpašnieka vērtspapīru kontā bankā vai brokeru sabiedrībā.
  • Kur es varu nopirkt akcijas? (atgriezties sākumā)
   •   Nasdaq Baltic biržās (Rīga, Tallina un Viļņa) kotētos vērtspapīrus var pirkt vai pārdot ar biržas biedru, licencētu banku vai brokeru sabiedrību starpniecību. Tāpēc, lai nopirktu vai pārdotu vērtspapīrus, personai nav jāiet uz biržas ēku, bet gan uz banku vai brokeru sabiedrību un jāatver vērtspapīru konts, kā arī jābūt atvērtam naudas kontam bankā. Pilnu biržas biedru sarakstu var atrast šeit.
  • Kur atrast informāciju par akcijām? (atgriezties sākumā)
   • Ar Baltijas akciju sarakstiem un katras akcijas jaunākajām cenām ikviens var iepazīties Nasdaq Baltic mājas lapā. Plašāku informāciju- uzņēmuma jaunumus, finanšu pārskatus, citu investoru iesniegtos pirkšanas un pārdošanas uzdevumus- vari iegūt biržas mājas lapā katra uzņēmuma individuālajā sadaļā. Tā pieejama Baltijas Akciju sarakstā, klikšķinot uz attiecīgā uzņēmuma nosaukuma. Informācija bieži vien ir atrodama arī attiecīgā uzņēmuma mājaslapā.
  • Man jau ir konts bankā. Kāpēc man vēl vajadzīgs vērtspapīru konts? (atgriezties sākumā)
   • Vērtspapīru konts ir konts bankā vai brokeru sabiedrībā, kurā tiek glabāti vienīgi Tavi vērtspapīri. Savukārt norēķini par noslēgtajiem vērtspapīru darījumiem tiek veikti naudas kontā. Atverot vērtspapīru kontu, Tu vari pirkt vai pārdot sev piederošos vērtspapīrus, pārskaitīt vai saņemt tos no citām personām. Vērtspapīru konts nepieciešams arī uzņēmuma privatizācijā iegūto akciju dereģistrācijai jeb saņemšanai, pirms tās pārdot.
  • Vai es varu pirkt un pārdot akcijas izmantojot internetu? (atgriezties sākumā)
   • Jā. Lai pirktu vai pārdotu akcijas, Tu vari izvēlēties sev ērtāko tirdzniecības rīkojumu iesniegšanas veidu. To var izdarīt arī izmantojot internetu. Internets nodrošina iespēju klientam pašam nepastarpināti strādāt finanšu tirgū un ievadīt savus uzdevumus, izmantojot gan banku un brokeru sabiedrību izveidotās tirdzniecības platformas, gan arī Nasdaq Riga piedāvāto e-Brokera sistēmu. e-Brokera pakalpojumu šobrīd piedāvā trīs Latvijas komercbankas – SEB banka, Citadele banka un Reģionālā investīciju banka. Izmantojot platformu e-Brokeris, ar interneta starpniecību Tev iespējams tiešsaistes režīmā pieslēgties biržas tirdzniecības sistēmai un ievadīt sistēmā savus vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas uzdevumus. Vairāk informācijas par e-Brokeri var atrast šeit. Tu vari arī noslēgt līgumu ar banku, paredzot, ka Tevi apkalpos brokeris un Tu ar viņu sazināsies telefoniski vai arī iesniegsi uzdevumus caur internetbanku.
  • Cik lielas ir komisijas maksas? (atgriezties sākumā)
  • Kur es varu atrast papildu informāciju kā strādāt finanšu tirgū? (atgriezties sākumā)
  • Kā veidojas akciju cenas? (atgriezties sākumā)
   • Akciju cenu biržā nosaka pircēju pieprasījums un pārdevēju piedāvājums. Biržas jeb tirgus cena ir cena, par kādu notiek darījumi. Arī Tu vari piedalīties cenas veidošanas procesā, iesniedzot pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu par tādu cenu, kādu uzskati par vēlamu.
  • Kā sekot līdzi uzņēmuma darbībai? (atgriezties sākumā)
   • Jālasa uzņēmuma publicētie paziņojumi un finanšu pārskati, kas tiek publicēti Nasdaq Baltic mājaslapā. Nasdaq Baltic lapā atradīsi arī faktu lapu par katru uzņēmumu (sadaļā Baltijas Akciju saraksti, kolonnā FL), kas aptver vairāk nekā 100 fundamentālus radītājus, iekļaujot pamatinformāciju par kompāniju, ienesīgumu, galvenos finanšu analīzes rādītājus un rezultātus. Iesakām lasīt arī banku analītiķu sagatavos ziņojumus par konkrēto uzņēmumu. Ir bankas, kas saviem klientiem tos nodrošina, neprasot papildu maksu. Jebkura Baltijas biržās kotētā uzņēmuma publicētās ziņas ir iespējams arī saņemt e-pastā. Par šo pakalpojumu nav jāmaksā. Paraksties uz ziņu saņemšanu e-pastā!
  • Par ko regulāri informē biržā iekļauti uzņēmumi? (atgriezties sākumā)
   • Uzņēmumam obligāti ir jāsniedz ceturkšņa pārskati 2 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, kā arī revidēts gada pārskats ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Tāpat uzņēmumam regulāri ir jāsniedz informācija par būtiskiem notikumiem un noslēgtajiem darījumiem, sasauktajām akcionāru sapulcēm, to pieņemtajiem lēmumiem u.c. nozīmīgu informāciju, kas var ietekmēt uzņēmuma akciju cenu un ir būtiska uzņēmuma darbībai.
  • Kāda ir mazākā summa, ar ko vērts sākt ieguldīt akcijās? (atgriezties sākumā)
   • Ieguldīt akcijās var arī nelielu summu. Ieteicamā summa iesācējiem būtu 50- 150 eiro. Tā rīkojas daudzi. Ar šādu summu Tu iegūsi īstu pieredzi un sapratīsi, vai akcijas Tev ir piemērotas, taču nepakļausi riskam savus pārējos uzkrājumus. Atceries- par katru darījumu jāmaksā bankai neliela komisijas maksa, tāpēc, ja ieguldi ar mērķi gūt peļņu, nevis pieredzi, ieguldāmajai summai būtu jābūt pietiekami lielai, lai gūtais peļņas pieaugums pārsniegtu komisijas maksas. 50- 100 eiro ieguldījums viena uzņēmuma akcijās būtu ieteicamais minimums.  Racionāli raugoties- jo lielāku summu Tu ieguldīsi, jo mazāka daļa no peļņas aizies komisijas maksās, taču arī uzņemtais risks būs lielāks.
  • Kā es varu veikt akciju pārreģistrāciju uz citas personas vārdu? (atgriezties sākumā)
   • Ja akcijas glabājas vērtspapīru kontā, tad akciju īpašniekam bankā vai brokeru sabiedrībā, kurā ir atvērts vērtspapīru konts, nepieciešams iesniegt pārveduma uzdevumu. Savukārt akciju saņēmējam akciju pārvedums ir jāapstiprina, par to informējot banku vai brokeru sabiedrību, kurā akciju saņēmējam ir atvērts vērtspapīru konts.
  • Kā es varu piedalīties akcionāru sapulcē? (atgriezties sākumā)
   • Lai akciju īpašnieks varētu piedalīties akcionāru sapulcē, ieraksta datumā viņa īpašumā ir jābūt uzņēmuma akcijām. Ieraksta datums ir datums sešas darba dienas pirms akcionāru sapulces un tajā tiek fiksēti uzņēmuma akcionāri, kā arī tiem piederošo akciju skaits dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē. Akcionāru sapulcēs tiek pieņemti būtiskie lēmumi par uzņēmuma darbību, tai skaitā par dividenžu izmaksu (Vai dividendes tiks maksātas? Cik lielas būs dividendes? Kad notiks aprēķins? Kad notiks dividenžu izmaksa?). Akcionāru sapulcēs pieņemtos lēmumus var uzzināt uzņēmumā, biržas Nasdaq Riga mājas lapā pie uzņēmumu paziņojumiem, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sistēmā ORICGS.
  • Cik bieži notiek uzņēmuma akcionāru sapulces? (atgriezties sākumā)
   • Vismaz vienreiz gadā, kad kārtējās akcionāru sapulces ietvaros ir jāapstiprina uzņēmuma gada pārskats un jāpieņem lēmums par iepriekšējā gada peļņas izlietošanu.  Ja nepieciešams, uzņēmums var sasaukt arī ārkārtas akcionāru sapulces vairākas reizes gadā. Informāciju par uzņēmumu sasauktajām akcionāru sapulcēm vari iegūt Nasdaq Baltic mājas lapā, sadaļā Ziņas- Investoru kalendārs. Atlasot notikumu Akcionāru sapulces, uzzināsi visu Baltijas biržās iekļauto uzņēmumu plānotās sapulces.
  • Kas ir dividendes? (atgriezties sākumā)
   • Dividendes ir uzņēmuma jeb akciju sabiedrības tīrās peļņas daļa, kuru saņem akcionārs. Ja akcijas netiek pārdotas, tad dividendes ir vienīgais reālais ienākums no akcijām.
  • Cik lielas būs dividendes? (atgriezties sākumā)
   • Lēmumu – vai izmaksāt dividendes, kā arī kādu peļņas daļas apjomu, t.i., cik daudz naudas izmaksāt dividendēs- pieņem akcionāru sapulcē.
  • Kā var saņemt dividendes? (atgriezties sākumā)
   • Ja persona par sertifikātiem ir ieguvusi kāda uzņēmuma akcijas, bet neko ar tām nav darījusi un tās joprojām nav dereģistrētas, tad dividendes, kas ir maksātas par šīm akcijām, glabājas Latvijas Centrālajā depozitārijā. Tās varēs saņemt tikai tad, kad tiks atvērts vērtspapīru konts bankā vai brokeru sabiedrībā un veikta akciju dereģistrācija. Ja persona ir atvērusi vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā un veikusi akciju dereģistrāciju, tad dividendes naudas kontā tiks ieskaitītas automātiski. Latvijas Centrālais depozitārijs dividendes par dereģistrētajām akcijām pārskaita vienu reizi nedēļā – katru pirmdienu.
  • Kad tiks izmaksātas dividendes? (atgriezties sākumā)
   • Datumu, kurā tiks aprēķinātas, kā arī datumu, kurā tiks izmaksātas dividendes, nolemj akcionāru sapulcē. Dividenžu izmaksas datumā nauda tiek pārskaitīta uz akcionāra bankas kontu vai Sākotnējo reģistru. Dividenžu izmaksa notiek ar Latvijas Centrālā depozitārija starpniecību.
  • Kur atrast informāciju par gaidāmajām dividendēm? (atgriezties sākumā)
   • Informācija par izmaksātajām un plānotajām dividendēm ir atrodama Nasdaq Baltic mājas lapā, sadaļā Akcijas Dividendes u.c. maksājumi.
  • Kas ietekmē to, vai uzņēmums izmaksās vai neizmaksās dividendes? (atgriezties sākumā)
   • Lēmumu par dividenžu izmaksu pieņem uzņēmuma akcionāri, saskaņā ar uzņēmuma attīstības stratēģiju un ņemot vērā uzņēmuma iepriekšējā gadā gūto peļņu. Ja dividendes netiek izmaksātas, uzņēmuma peļņa tiek atstāta nesadalīta un tiek novirzīta uzņēmuma attīstībai vai iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
  • Kas ir akciju atpirkšanas piedāvājums? (atgriezties sākumā)
   • Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem pastāv divu veidu visbiežāk sastopamie akciju atpirkšanas piedāvājumi:
    • Obligātā akciju atpirkšana,
    • Galīgā akciju atpirkšana.
    Uzņēmuma akciju vairākuma īpašnieks var izteikt akciju mazākuma īpašniekiem akciju atpirkšanas piedāvājumu. Tiek sagatavots akciju atpirkšanas prospekts, ko apstiprina Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). Informācija par akciju atpirkšanas piedāvājuma izsludināšanu obligāti ir jāpublicē arī Latvijas Vēstnesī.
  • Kas ir obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums? (atgriezties sākumā)
   • Ja kāds akcionārs ir ieguvis 50 % un vairāk akciju, tam ir pienākums izteikt mazākuma akcionāriem obligāto atpirkšanas piedāvājumu. Ja mazākuma akcionāram interesē vairākuma akcionāru obligātais atpirkšanas piedāvājums, viņš var izlemt pārdot savas akcijas ar bankas starpniecību. Ja akcijas glabājas Sākotnējā reģistrā, tad, lai varētu pieteikties atpirkšanas piedāvājumam, vispirms tās ir nepieciešams dereģistrēt.
  • Kas ir galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums? (atgriezties sākumā)
   • Ja kāds akcionārs ir ieguvis 95 % un vairāk akciju, tad tam ir tiesības izteikt mazākuma akcionāriem galīgo atpirkšanas piedāvājumu. Šajā gadījumā persona, kas ir mazākuma akcionārs, nevar izvēlēties – grib vai negrib pārdot savā īpašumā esošās uzņēmuma akcijas. Akcijas no mazākuma akcionāru bankas vērtspapīru kontiem automātiski tiek pārskaitītas lielajam akcionāram un pretī katrs mazākuma akcionārs saņem naudu savā bankas naudas kontā, kas piesaistīts attiecīgajam vērtspapīru kontam. Ja akcijas ir Sākotnējā reģistrā, tad akcionāram šo akciju vietā automātiski tiek piešķirtas „tiesības uz naudu”. Lai īpašnieks saņemtu šo naudu, jāiet uz banku un jāveic tāds pats dereģistrācijas process, tikai šoreiz „tiesībām uz naudu”.
  • Ko man darīt, ja kāds akcionārs ir izteicis obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu? (atgriezties sākumā)
   • Tev pašam ir jāizlemj, vai piedāvātā cena Tevi apmierina un vai esi gatavs pārdot savas akcijas par šo cenu.
  • Ir izteikts galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums. Vai es varu savas akcijas paturēt? (atgriezties sākumā)
   • Nē. Šo situāciju regulē likums un Tavas akcijas pāries tās personas rīcībā, kas būs izteikusi galīgo atpirkšanas piedāvājumu. Tu par savām akcijām saņemsi naudu. Akcijas atpirkšanas cenu apstiprina Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). Visa informācija par atpirkšanas piedāvājumu ir atrodama akciju vairākuma īpašnieka sagatavotajā un izsludinātajā atpirkšanas prospektā.
  • Esmu mantojis akcijas. Ko man darīt? (atgriezties sākumā)
   • Mantotas tiek pilnīgi visas akcijas - gan tās, kas glabājušās īpašnieka vērtspapīru kontā, gan tās akcijas, kas glabājušās Sākotnējā reģistrā. Akcijas, kas glabājas Sākotnējā reģistrā, manto sekojošas procedūras kārtībā: lai noskaidrotu, vai Sākotnējā reģistrā atrodas akcijas, kas piederējušas mirušajam, notārs vai tiesu izpildītājs, kas kārto konkrēto mantojuma lietu, sūta rakstisku pieprasījumu uz Latvijas Centrālo depozitāriju. Latvijas Centrālais depozitārijs uz saņemto pieprasījumu sagatavo un nosūta rakstisku atbildi – izziņu no Sākotnējā reģistra. Persona - mantinieks dodas uz banku, atver vērtspapīru kontu un uz mantojuma apliecības pamata dereģistrē mantojumā saņemtās akcijas – tās tiek ieskaitītas mantotāja vērtspapīru kontā.
  • Esmu savulaik iegādājies akcijas par privatizācijas sertifikātiem. Kur viņas ir? Ko man tagad darīt? (atgriezties sākumā)
   • Ja persona zina, ka tai pieder akcijas, bet kopš iegādes brīža ar tām nekas nav darīts un tās nav pārvestas uz vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā, tad tās joprojām glabājas Latvijas Centrālā depozitārija Sākotnējā reģistrā. Šajā gadījumā īpašnieks var uzreiz uzsākt dereģistrācijas procedūru - doties uz banku vai brokeru sabiedrību, atvērt vērtspapīru kontu un iesniegt dereģistrācijas uzdevumu. Akcijas tiks ieskaitītas vērtspapīru kontā un īpašnieks varēs ar tām brīvi rīkoties. Ja īpašnieks vēlas iepriekš noskaidrot informāciju par sev piederošajām akcijām, tam ar personu apliecinošu dokumentu jādodas uz Latvijas Centrālo depozitāriju, kur būs iespējams uzzināt, kādas un cik akcijas viņam pieder un vai par šīm akcijām ir uzkrājušās dividendes. Latvijas Centrālais depozitārijs piedāvā arī elektronisku izziņu no Sākotnējā reģistra par personai piederošajām akcijām un uzkrāto naudu. Elektroniskā izziņa pieejama par maksu, autorizējoties Lursoft mājaslapā. Ja īpašnieks arī turpmāk nevēlas ar savām akcijām neko darīt, tad viņam uz Latvijas Centrālo depozitāriju nav jānāk. Iespējams, ka personai ir saglabājusies „Latvijas Krājbankas” vai „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” deviņdesmitajos gados izsniegtā „Izziņa par apmaksātajām akcijām” („zaļā lapa”). Šī izziņa ir informatīva rakstura dokuments, kas apliecina akciju iegādi privatizācijas procesā, nevis īpašuma tiesību apliecinājums.
  • Kas ir sākotnējais reģistrs? (atgriezties sākumā)
   • Akcionāru Sākotnējais reģistrs ir to personu saraksts, kuri iegādājušies akcijas par privatizācijas sertifikātiem, bet nav šīs akcijas pārskaitījuši uz savu vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā. Sākotnējo reģistru uztur Latvijas Centrālais depozitārijs.
  • Cik ilgi akcijas var glabāties sākotnējā reģistrā? (atgriezties sākumā)
   • Sākotnējā reģistra pastāvēšanas termiņš nav noteikts. Tas pastāvēs tik ilgi, kamēr vien būs akcijas, kas nav dereģistrētas. Līdz ar to akciju glabāšanas termiņš Sākotnējā reģistrā ir neierobežots.
  • Kā es varu pārdot savas akcijas, kas glabājas sākotnējā reģistrā? (atgriezties sākumā)
   • Lai akciju īpašnieks varētu brīvi rīkoties ar sev piederošajiem vērtspapīriem: pārdot, ieķīlāt, dāvināt, kā arī saņemt dividendes, īpašniekam ir jāveic vērtspapīru dereģistrācija. Dereģistrācija ir vērtspapīru pārskaitīšana pēc to īpašnieka rīkojuma no Sākotnējā reģistra uz īpašnieka vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā. Dereģistrācijas process:
    • Akciju īpašniekam bankā vai brokeru sabiedrībā ir 1) jāatver vērtspapīru konts un 2) jāiesniedz dereģistrācijas uzdevums. Abus var izdarīt vienā reizē. Lai pārvestu akcijas no Latvijas Centrālā depozitārija uz savu kontu, īpašniekam jāzina, kāda uzņēmuma akcijas viņam pieder. Akciju skaitu zināt nav obligāti, jo īpašnieks nevar dereģistrēt daļu no sev piederošajiem vērtspapīriem, bet tikai visus vienlaicīgi. Bankas speciālists aizpildīs dereģistrācijas formu Tavā vietā. Par tālāko atbild banka.
    • Pēc vērtspapīru īpašnieka pieprasījuma banka vai brokeru sabiedrība, kas šai personai ir atvērusi vērtspapīru kontu, nosūta Latvijas Centrālajam depozitārijam dereģistrācijas pieprasījumu - t.i., pieprasījumu pārskaitīt vērtspapīrus no Sākotnējā reģistra uz vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā.
    • Pēc dereģistrācijas pieprasījuma saņemšanas Latvijas Centrālais depozitārijs pārskaita akcijas uz banku vai brokeru sabiedrību. Nākamās nedēļas pirmdienā Latvijas Centrālais depozitārijs pārskaita bankai vai brokeru sabiedrībai arī uzkrātās dividendes, kuras tiek ieskaitītas akciju īpašnieka naudas kontā.
    • Tiklīdz akcijas ir ieskaitītas vērtspapīru kontā, īpašnieks var iesniegt bankai uzdevumu tās pārdot.
    Vērtspapīru īpašniekam ir iespējams sev piederošās akcijas dereģistrēt uz citas personas vērtspapīru kontu. Tādā gadījumā vērtspapīru īpašniekam dereģistrācijas rīkojumā ir jānorāda tā persona, uz kuras vērtspapīru kontu vērtspapīri jāpārskaita. Saņēmēja personai jādod savs akcepts bankā.
  • Vai es varu uzzināt par manu radinieku akcijām, kuras uz viņu vārda glabājas Sākotnējā reģistrā? (atgriezties sākumā)
   • Informāciju no Sākotnējā reģistra par personai piederošajām akcijām var saņemt tikai persona par sevi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai tās pilnvarots pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un notariāli apstiprinātu pilnvaru.
  • Vai akciju dereģistrācija ir bezmaksas pakalpojums? (atgriezties sākumā)
   • Akciju pārskaitīšanu no Sākotnējā reģistra uz vērtspapīru kontu, vērtspapīru un naudas kontu atvēršanu, akciju uzglabāšanu, kā arī citas darbības veic bankas un brokeru sabiedrības, un tie ir maksas pakalpojumi, kuru izcenojumus nosaka konkrētā banka vai brokeru sabiedrība.
  • Vai es varu dereģistrētās akcijas pārskaitīt atpakaļ uz Sākotnējo reģistru? (atgriezties sākumā)
   • Nē, akciju dereģistrācija no Sākotnējā reģistra ir neatgriezeniska.
  • Ko darīt ja uzņēmums, kura akcijas man pieder, tiek likvidēts? (atgriezties sākumā)
   • Uzņēmuma likvidācijas gadījumā tā akcijas tiek dzēstas, t.sk., arī no Latvijas Centrālā depozitārija uzturētā Sākotnējā reģistra. Tādēļ vispirms ir jāsaprot iespējamās situācijas, kādās var nonākt uzņēmumi - akciju sabiedrības. Maksātnespēja ir process, kas var noslēgties ar uzņēmuma normālas darbības atjaunošanu vai tā bankrotu. Iespējamas arī situācijas, kad uzņēmuma akcionāri pieņem lēmumu likvidēt uzņēmumu. Bankrota un likvidācijas gadījumos tiek pārdota uzņēmuma manta. Par šādi iegūto naudu uzņēmums vispirms nokārto savas saistības ar kreditoriem un citām likumā noteiktajām personām. Uzņēmuma akcionāriem ir „pēdējā roka” uz līdzekļiem, kas iegūti, pārdodot uzņēmuma mantu. Pēc uzņēmuma saistību nokārtošanas ar kreditoriem, ir divi scenāriji: 1) vairs nepaliek pāri nauda, kuru sadalīt uzņēmuma akcionāriem; 2) paliek pāri nauda, kas tiek sadalīta uzņēmuma akcionāriem proporcionāli tiem piederošo akciju skaitam. Ja uzņēmums sadala pāri palikušos līdzekļus akcionāriem, akcionāriem tiek piešķirtas t.s. likvidācijas kvotas jeb kompensācija par uzņēmuma likvidāciju. Uzņēmuma akcijas uzņēmuma likvidācijas gadījumā tiek dzēstas – tās vairs neeksistē. Lai persona, kuras akcijas ir bijušas reģistrētas Sākotnējā reģistrā, saņemtu uzkrātās dividendes vai pienākošos likvidācijas kompensāciju (ja tāda ir bijusi) par likvidēta uzņēmuma akcijām, personai jādodas uz banku un jālūdz veikt tiesību uz dividendēm vai citu Sākotnējā reģistrā uzkrāto naudas summu dereģistrāciju un naudas izmaksu, norādot, kāda likvidētā uzņēmuma akcijas ir bijušas personas īpašumā.

..

Buklets: Fondu ieguldījumu apliecības 0

6Nov
..

Buklets: Parāda vērtspapīri 0

3Nov
..

Pieci perspektīvi Baltijas biržu uzņēmumi 4

13Dec
Kopumā Baltijas biržās kotēto uzņēmumu trešā ceturkšņa darbības rezultāti ir vērtējami kā apmierinoši, saka LHV bankas Latvijas..

LATVENERGO joprojām Latvijas vērtīgākais uzņēmums 2

17Okt
2013. gada 16.oktobrī jau sesto reizi par vērtīgāko Latvijas uzņēmumu atzīta AS Latvenergo. Tās novērtējums šogad ir..

IEPAZĪSTINĀS AR ŠĀGADA LATVIJAS VĒRTĪGĀKO UZŅĒMUMU TOP 101 1

14Okt
16. oktobrī tiks publiskots 2013. gada Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101. Jau astoto gadu žurnāls Kapitāls šādu sarakstu..

“Olainfarm”: mūsu galvenais uzdevums ir pacelt “Silvanolaā” tirdzniecību citā līmenī 2

30Sep
Šā gada pavasarī “Olainfarm ” paziņoja, ka ir iegādājies 47,5% kapitāldaļu trešajā lielākajā Latvijas farmācijas uzņēmumā “Silvanols”...

“Olainfarm”: nākamgad plānojam pieaugumu vismaz 15% apmērā 10

26Sep
Latvijas otra lielākā zāļu ražotāja “Olainfarm” koncerns šogad pirmajā pusgadā strādāja ar 24,286 miljonu latu apgrozījumu, kas..

Sperot pirmos soļus biržā 2

24Sep
Mārtiņš Apinis, “Dienas Bizness” , 2013.gada 20.septembris Pārdomāti ieguldot, arī daži simti latu var ļaut tikt pie..

Ceļvedis jaunajiem investoriem 0

4Jūn
..