Apkopojot informāciju par marta mēnesi, jāņem vērā tas, ka marta beigas ir arī gada pirmā ceturkšņa beigas. Tādēļ šajā apskatā paralēli martam tiek aplūkoti arī pirmā ceturkšņa rezultāti.

Kopumā gan pasaules, gan Latvijas ekonomikas attīstība pirmajā gada ceturksnī aprakstāma kā mērena izaugsme bez satricinājumiem recesijas gaidās. Ne globālie notikumi, piemēram, Brexit, ne vietējie Latvijas notikumi uz akciju tirgiem ievērojamu iespaidu nav atstājuši. Tirgi lēnām un bez satricinājumiem trīs mēnešus ir auguši. Latvijā kopējais tirgus indekss martā ir nedaudz samazinājies, -1,37 %, tomēr šis samazinājums nav saistīts ar ārējiem finanšu tirgus faktoriem. Pirmsvēlēšanu politiskie solījumi Latvijā nav sagaidīti un valdība, kā izsakās paši politiķi, šajā īsajā periodā vēl neko nav paspējusi paveikt. Ekonomiskā attīstība norit bez satricinājumiem.

Marta mēnesis nedaudz piebremzēja un salauza izteikti kāpjošu indeksu grafiku līknes. Martā S&P indekss pieauga par 1,7 %, savukārt pirmajā ceturksnī kopumā izaugsme bija 13 % (izaugsme no gada sākuma). Jāatzīmē, ka kopš pagājušā gada 24. decembra zemākā punkta S&P indekss patlaban ir pakāpies par 20 %, kas tiek uzskatīts par būtisku lūzuma robežu. Latvijā indeksa izaugsme kopš gada sākuma   veido 5,38 % līdztekus jau minētajam marta indeksa kritumam.

Latvijas indeksa krituma marta mēnesī iemesls ir abu lielo zāļu ražotāju akciju cenu kritums, ko es pamatotu ar investoru vilšanos. Olainfarm gadījumā – nespēja rast risinājumu lielo īpašnieku strīdam, savukārt Grindeks gadījumā – lielu debitoru parādu ieskaitīšanu zaudējumos bez skaidrojumiem. Latvijas tirgus indeksam var saskatīt klasisko ABC līkni ar tendenci izaugsmei nākotnē. Investori ir akcionāru sapulču gaidās, kurās tiks vairāk vai mazāk atbildēts uz pašreiz neskaidriem jautājumiem gan par dividendēm, gan par nākotnes plāniem.

Madara Cosmetics

 Mēneša laikā cenas kritums veido -5,63 %, savukārt cenas kritums kopš gada sākuma ir attiecīgi -5,03 %. Pēdējā marta cena – 7,55 EUR. Marta mēnesī veikti 38 darījumi un īpašnieku mainījušas 10 806 akcijas. Kopš gada sākuma veikti 80 darījumi par kopējo summu 112 873 EUR un īpašnieku mainījušas 14 453 akcijas. Viens no šāda krituma skaidrojumiem varētu būt tāds, ka emisijas laikā iegūtām akcijām bija terminēts pārdošanas liegums. Šis ierobežojums vairs nav spēkā – 8. martā notika virtuālā konference, kurā tika skaidroti pagājušā gada sasniegumi un stāstīts par citiem notikumiem un nākotnes plāniem. Lai arī investoru forumos tiek rakstīts, ka Madaras akcijas ir par dārgu, domāju ka šis neizteiksmīgais 1,5 gadu cenu grafiks kādu laiku neuzrādīs ne izaugsmes, ne krituma tendences. Jāatzīmē mūsu tirgum neraksturīgs mārketinga pasākums – dāvanu pakas akcionāriem, kas rada pozitīvu publicitāti. Marta mēnesis nav ienesis nekādas būtiskas izmaiņas nākotnes skatījumā. Kopsavilkumā atstāju iepriekšējo prognozi, ilgtermiņam “pirkt”, īstermiņam – “turēt”.

 

Grindeks

Kopš gada sākuma cenas pieaugums 15,38 %, neskatoties uz marta mēneša cenas kritumu 9,2 % apmērā. Pirmajā ceturksnī tirgotas 307 173 akcijas kopumā 977 darījumos par kopējo summu 2 373 356 EUR. Marta mēnesī attiecīgi bijuši 233 darījumi ar 48 196 akcijām par 369 172 EUR, kas ir Rīgas tirgum vērā ņemami apjomi.

Kopš pagājušā gada neauditētā pārskata publiskošanas, kurā tika atspoguļoti būtiski zaudējumi, uzņēmuma vadība nav sniegusi nevienu skaidrojumu vai komentāru. Informācijas vakuums. Arī Nasdaq mājaslapas sadaļā par ziņām marta mēnesī Grindeks nav iesniedzis nevienu paziņojumu vai skaidrojumu. Fundamentāli raugoties, investoriem ir iesniegts pārskats ar būtiskiem zaudējumiem bez skaidrojumiem vai jebkādas informācijas par to, kas notiek uzņēmumā. Plaši izplatītās virtuālās konferences ar skaidrojumiem un nākotnes perspektīvu izklāstu šim uzņēmumam nav aktuālas. Raugoties uz cenu dinamiku un pretstatot to ziņu neesamībai, Grindeks investori izceļas ar lielu ticību uzņēmuma nākotnei. Bilances vērtība pašlaik, balstoties uz iesniegto, auditoru neapstiprināto gada pārskatu veido 11,39 EUR. 2015. gada 31. decembrī šis rādītājs bija tieši šāds pats – 11,39 EUR par akciju. Pēc trim gadiem šis rādītājs nav mainījies. Vai tas paliks nemainīgs un kritīsies arī nākotnē? Ar kādiem grāmatvedības paņēmieniem to varēs panākt? Uzņēmums ir peļņu nesošs, dividendes proporcionāli peļņai tiek maksātas nelielas. To, vai tas tik tiešām tiek darīts apzināti, lai samazinātu uzņēmuma bilances vērtību, un uzņēmums grāmatvedības ziņā tiek gatavots akciju atpirkšanas izteikumam, rādīs laiks. Pašlaik, kamēr tirgus vērtība akcijai ir zem bilances  vērtības, mazajiem investoriem par atpirkumu nebūtu jāuztraucas. Jautājumus rada reālās peļņas sadale.

Tehniski raugoties, veidojas klasiskā ABC līkne ar izaugsmes perspektīvu. Neskatoties uz fundamentāla rakstura informācijas neesamību, tehniski cenu grafikā tas tik ļoti neatspoguļojas. Investoriem vēl joprojām ir ticība, un cena lēnām atgūstas pēc zaudējumu paziņošanas nelielā krituma. Pie šādu zaudējumu paziņošanas bez turpmākiem skaidrojumiem, teorētiski uzņēmuma akcijas cenai vajadzēja kristies iespaidīgāk un informācijas vakuumā atpakaļ nekāpt. Grafikā redzama cita aina, investoru ticība un cenas kāpums atpakaļ. Vai šādai cenas dinamikai ir kāds skaidrojums? Vai tik tiešām šī cenas atgriešanās ir akla investoru ticība, vai arī ir kādi pašlaik neizskaidrojami faktori, kas būs saprotami nākotnē? Kopsavilkumā pie esošās neziņas šīs akcijas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā atstāju sadaļā “turēt”.

Olainfarm

Investoru nosacītā vienaldzība ir beigusies. Cena ir būtiski kritusies. Ja februāra pēdējās dienas tehniski rādīja izaugsmes tendences, tad viss marta mēnesis bija ar kritumu. Kopš gada sākuma cena ir kritusies par 2,24 %, martā par 9,66 %. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, jāpiemin 1. aprīļa akcionāru ārkārtas sapulce pie uzņēmuma vārtiem melnā busiņā, kas pirmajās aprīļa dienās deva iemeslu akcijas cenai krist vēl par 5,34 %. Kopš sava augstākā punkta 2017. gada augusta sākumā, akcijas vērtība ir kritusies par 46 %.

Kopš gada sākuma ir tirgotas 156 789 akcijas, kas ir tikai 1,1 % no kopējā akciju skaita. Marta mēnesis pagāja dažādos minējumos par to, kas būs un vai būs. Abas īpašnieku nosacīti karojošās puses nāca klajā ar dažādiem paziņojumiem un rīkojumiem. Viens no rīkojumiem bija atsaukt ārkārtas sapulci, kurā bija paredzēts nomainīt uzņēmuma padomi. Kā jau minēju, sapulce notika pie uzņēmuma vārtiem melnā busiņā. Šajā sapulcē piedalījās arī apskata autors, un tam ir savs subjektīvais viedoklis par notiekošo. Uzņēmuma reģistrs akceptēja busiņā pieņemtos lēmumus. Lai gan aprakstītais attiecās uz nākamā mēneša apskatu, šis ir būtisks notikums, kas ir zināms līdz apskata publicēšanai. Aprīlī kļūs skaidrāk, kas notiek, un kādi lēmumi tiks pieņemti.

Jāatzīmē 5. martā notikušo virtuālo konferenci, kurā tika diskutēts arī par dividendēm, un Salvja Lapiņa intervija 20. martā portālā naudaslietas.lv. Cik aktuāla šī diskusija un intervija ir  patlaban, pie jaunās vadības, rādīs laiks.

Akciju cenu grafiks ar izteiktu lejupejošu tendenci. Pie cenas 6,10 EUR ir vizuāls atbalsta punkts, kuru caursitot uz leju, akcijas cenai būtu jākrīt vēl par 5-10 %. Kā jau minēju, no gada sākuma ir tirgotas tikai 1,1 % no kopējā akciju skaita. Ja kāds lielāks investors nolems pārdot, vai saskatīs ieguldījuma iespēju, cena var mainīties neprognozējami abos virzienos. Savā kopsavilkumā gan ilgtermiņā, gan īstermiņā šo vērtspapīru ievietoju ailē “turēt”. Investoru cerības un bažas ir saistītas ar jaunās padomes un valdes paziņojumiem un rīcību. Kāds būs iepriekšējās valdes darba izvērtējums un kādi nākotnes plāni? Vai valde un padome strādās lielo akcionāru īstermiņa interešu apmierināšanai, vai uzņēmums tomēr izvirzīs ilgtermiņa nākotnes attīstības stratēģiju? Vai uzņēmumu pārvaldīs nozares profesionāļi, vai juristi?

SAF Tehnika

Investori gaida uzņēmuma vadības ziņojumu un informāciju par jauno produktu, kas mainīs uzņēmuma naudas plūsmas. NasdaqBaltic.com mājaslapā marta mēnesī nekādu paziņojumu no SAF Tehnikas nav. SAF Tehnika mājaslapā marta mēnesī ir pieminētas divas aktualitātes, abas par piedalīšanos izstādēs martā. No gada sākuma būtisku paziņojumu jeb notikumu ar pozitīvu ievirzi uzņēmumam nav. Toties cena kopš gada sākuma ir pakāpusies par 25 %, no janvāra sākuma cenas 2,32 EUR uz 2,90 EUR marta beigās. Marta mēnesī cena kāpusi par 7,41 %. Kopš gada sākuma tirgotas 76 911 akcijas, kas veido 2,59 % no kopējā akciju skaita. Marta mēnesī tirgotas  17 162 akcijas.

Grafikā šis cenu kāpums par 25 % kopš gada sākuma nav vizuāli tik iespaidīgs. Iemesls tam iepriekšējais cenas kritums no 7,90 EUR uz 2,30 EUR. Līdz ar to jāsecina, ka kāpums 25 % apmērā nav būtisks. Cena ir pakāpusies virs EMA 50, un nedaudz caursitusi uz augšu lejupejošā koridora augšējo malu. Tehniski raugoties, laba zīme. Vai investoriem ar šo pietiks lai mainītu viedokli un turpinātu celt cenu? Es joprojām, līdz klajā nenāks kāda pozitīva ziņa par produktu, kas mainīs naudas plūsmas, šo akciju ievietoju ailē “pārdot”.

Valmieras stikla šķiedra

Būtiski sliktas pagājušā gada atskaites iesniegšana uz cenu iespaidu nav atstājusi. Investori izrāda vienaldzību. Lai gan akcijas cena kopš gada sākuma līdz marta beigām ir pakāpusies par 10,62 %, savukārt martā par 2,46 %, kopējais ceturksnī tirgoto akciju skaits ir 34 168 akcijas 91 darījumā. Tas veido tikai 0,14 % no kopējā akciju skaita. To var izskaidrot ar nelielu brīvo akciju skaitu tirgū, kas atrodas “rūdītu” investoru rokās, kuri ir pieraduši un rēķinās ar šādiem pavērsieniem, un šīs sliktās ziņas jau ir ietvēruši pagājušā gada akciju cenas kritumā, kad maksimālā akcijas cena 2018. gada 17. aprīlī bija 3,96 EUR. Investori gaida kārtējo akcionāru sapulci, kurā tiks pieņemts lēmums par papildu akciju izdošanu.

Valmieras stikla šķiedra ir viens no tiem uzņēmumiem Latvijā, kuru ierindo zaudētāju  sarakstā saistībā ar Brexit. Cik lielu iespaidu uz uzņēmuma darbību atstās Brexit, rādīs laiks.

Cena ir nedaudz virs EMA 50, bet krietni zem EMA 200. To, vai ir caursista lejupejošā kanāla augšējā mala, varēs redzēt tuvāko nedēļu laikā. Pašreiz cena stagnē un atrodas Fibonači zemākajā segmentā. Vai paredzamā akciju emisija uzlabos mazākuma akcionāru pozīcijas? Līdz sapulcei, kurā visticamāk tiks pieņemts lēmums par akciju papildus emisiju, šo vērtspapīru novērtēju kā ”turēt’’.

 

HansaMatrix

Pirmajā ceturksnī cena kritās par 4,62 %, tirgojot 11 374 akcijas. Marta mēnesī cena kritās par 0,8 %. Marta mēnesī bijis viens paziņojums no HansaMatrix – kā ierasts, par to, ka kārtējais institucionālais investors paziņo par būtisku līdzdalības izmaiņu akciju sabiedrībā. Mazajiem investoriem šis uzņēmums vēl joprojām interesi nerada. Akcijas pārsvarā tiek tirgotas ārpusbiržas darījumos ar būtisku līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu.

Šomēnes pievienoju arī HansaMatrix grafiku. Grafikā var redzēt izteiktu augšējā krītošā kanāla malu, kas vizuāli neiedrošina pieņemt lēmumu pirkt. Cena atrodas praktiski uz vēsturiski minimālās robežas zem EMA 50 un zem EMA 200. Tehniski raugoties, akcijas nākotnes cenas izmaiņa varētu būt lejupejoša. Ar lielu piesardzību kopsavilkumā šo akciju atstāju ailē “turēt”.

Latvijas balzams

Marta mēnesis akcijai ļoti neaktīvs. Martā tirgotas tikai 1226 akcijas par kopējo summu 10 706 EUR. Cena palika nemainīga – 8,70 EUR. Kopš gada sākuma tirgotas 20 700 akcijas par kopējo summu 180 521 EUR  ar cenas kāpumu 3,57 %. Nekādu ne būtisku, ne nebūtisku paziņojumu no uzņēmuma vadības puses akcionāriem marta mēnesī nebija.

Praktiski pēdējo 1,5 gadu laikā cena ir stagnatīva bez būtiskām izmaiņām no 8,25 EUR līdz 9,25 EUR robežās. Lai gan fundamentālie rādītāji ir labi, tehniski skatoties redzama cenas stagnācija. Akcijas tirgus cena ir zem bilances vērtības, kas uz pagājušā gada beigām pēc iesniegtā neauditētā pārskata ir 15,22 EUR. Tādēļ akciju atstāju ailē “pirkt”.

Apskata kopsavilkums

Piedāvāju tabulu ar akciju kopsavilkumu un skatījumu ieguldījumiem īstermiņam (2-5 mēneši) un ilgtermiņam (1 gads un vairāk). Šis ir tikai autora viedoklis nevis ieteikums.

GRD BAL GZE HMX MADARA OLF  RKB SAF VSS
Ilgtermiņa ieguldījums 1 gads un vairāk Turēt Pirkt Pirkt Turēt Pirkt Turēt Pārdot Pārdot Turēt
Īstermiņa ieguldījums 2-5 mēneši Turēt Pirkt Turēt Turēt Turēt Turēt Pārdot Pārdot Turēt