Kamēr plaši tiek apspriesta iespējamā krīze un tirgus kritumi, publiski kotēto akciju indeksi turpina kāpumu, un palēnām atgriežas pie pagājušā gada nogalē sasniegtajiem augstumiem. Februāris pasaules indeksos noslēdzās pie nelielas augšējās pretestības, kuru balstoties uz vēsturisko datu pētījumiem, vajadzētu caursist, un iespējams, atgriezties pie augstākajiem punktiem (autora viedoklis). Izņemot analītiķu teorētiskos stāstījumus par kritumu un krīzi, nekas neliecina, ka uzņēmumu vērtspapīru izaugsmei būtu kādi šķēršļi.

Februāris ir tas mēnesis, kad uzņēmumi publisko neauditētos iepriekšējā gada pārskatus. Amerikas tirgos nav nekādu būtisku pārsteigumu un pārsvarā uzņēmumu publiskotie pārskati ir nedaudz labāki nekā analītiķu prognozētie. Līdz ar to, lielajiem investoriem pēc definīcijas nav iemesla pamest publiski kotēto uzņēmumu akciju tirgu, lai gan jau vairākus mēnešus, balstoties uz vēsturisko datu pētījumiem, tiek rakstīts, ja valsts parādzīmju likmes aug, vērtspapīru tirgum ar laiku ir jākrīt, jo investori redz peļņas iespēju parādzīmēs un iet ārā no uzņēmumu akcijām. Pagaidām es šādu tendenci vēl nepamanu. Steidzīgākie to pamanījās izdarīt pāris mēnešus iepriekš. Pacietīgākie izbauda uzņēmumu akciju indeksu kāpumu.

Latvijā neauditētos gada pārskatus jau tradicionāli daudzi uzņēmumi publisko pēdējā februāra dienā pēc tirgus slēgšanas. Līdz ar to, veicot februāra mēneša tirgus analīzi, jāaplūko un jāanalizē atskaites (notikums februārī), bet investori savu vērtējumu, pērkot vai pārdodot, izsaka jau nākamajā mēnesī – martā. Cenu virzība februārī bija balstīta uz prognozēm nevis faktiem, iekļaujot cenā iespējamos notikumus.

S&P indekss februāra mēneša laikā pakāpās par 3% , Rīgas indekss par 0,5%. Aplūkojot tehniski S&P indeksa grafiku, divarpus mēnešu izaugsme sastāda 18,5% un ir brīvs ceļš, ar nelielu pretestību pašreizējā punktā, sasniegt pagājušā gada oktobra maksimumus. Šī nelielā pretestība un 20% robeža, kas tiek uzskatīta par lūzuma punktu, liek manam optimismam par straujo kāpumu pierimt, lai gan, kā jau minēju, paredzu, ka tiks sasniegti pagājušā gada oktobra maksimumi.

MADARA Cosmetics

Neauditēts gada pārskats par 2018. gadu tika iesniegts 26. februārī, netradicionāli Rīgas tirgum. Gribu vērst uzmanību uz pārskata vizuālo noformējumu, kas arī nav tradicionāls Rīgas tirgū kotētajiem uzņēmumiem un vairāk atgādina uzņēmuma produktu reklāmas žurnālu. Ne pats pārskats, ne cenu dinamika februāra mēnesī pārsteigumus neuzrāda. Cena pieauga par 3,23% un tika tirgotas tikai 3043 akcijas. Stabilitāte un solījumu izpilde.

Akcijas cenas pieaugums 2018. gadā sastādīja 0,45 EUR (7,70 EUR pirmā cena, 7,95 EUR pēdējā), peļņa uz akciju 2018. gadā 0,40 EUR. Paļaujoties uz uzņēmuma solīto, ka dividendēs izmaksās 25% no peļņas, ieguldījuma vērtības pieaugums teorētiski 2018. gadā sastāda 7.33%. Šie 7,33 % pieauguma var pievērst investoru uzmanību un domāt par akciju iegādi diversificējot portfeli.  7. martā paredzēta virtuālā konference investoriem.

Grindeks

2018. gada atskaite tika publicēta pēdējā februāra dienā pēc tirgus slēgšanas. Šī atskaite var pretendēt uz gada lielākā pārsteiguma balvu. Kopējie uzņēmuma zaudējumi 2018. gadā – 10,023 miljoni EUR, kas radušies pamatā veidojot uzkrājumus nedrošiem debitoriem 16.8 miljonu EUR apmērā. Ir minēti arī citi zaudējumus nesošie faktori, bet tie ir tradicionāli un ne tik iespaidīgi.

Kas īsti ir uzkrājumu veidošana nedrošiem kreditoriem un kādu iespaidu tas atstāj uz uzņēmumu kopumā? Šis ir ārpus bilances postenis, kas nozīmē, ka parādnieki, kas sasnieguši definētus nemaksāšanas kritērijus, tiek izņemti no parādnieku saraksta bilances ailes ”pircēju un pasūtītāju parādi” un tiek ierakstīts ailē ”uzkrājumu veidošana” pie administrācijas izmaksām, kas netiek ietverts bilancē, bet uzņēmuma grāmatvedībā figurē. Šo ierakstu var redzēt pielikumā 20.lpp. Tas nozīmē, ka veicot peļņas aprēķinu, cipars tiek izņemts no vienas ailes bilancē un ierakstīts citā ailē, kas netiek ierēķināta bilancē, jo skaitās šaubīga.  Uz uzņēmuma darbību un naudas plūsmām šāda rīcība tehniski iespaidu neatstāj, jo no ailes novietojuma nav atkarīgs, vai uzņēmums parādu atgūs vai nē. Ja gadījumā ar laiku kāds no šaubīgajiem debitoriem veiks maksājumu, šis maksājums pilnā apmērā tiks pieskaitīts uzņēmuma peļņai par to periodu, kad tiks saņemts maksājums. Šai situācijā vairāk ir jautājumi par uzņēmuma vadības nostāju un rīcību. Kā un cik ilgā laikā varēja izveidoties tik būtisks šaubīgu debitoru parāds un kamdēļ uzņēmuma vadība līdz šim to nav fiksējusi. Ir iespēja, ka auditējot gada pārskatu auditors var koriģēt vadības lēmumu. Nav zināms, cik gadu laikā ir izveidojies šis iespaidīgais šaubīgo debitoru parāds, tamdēļ nevar izrēķināt, cik būtu jāsamazina proporcionāli iepriekšējo gadu peļņa. Ja saskaita šaubīgo debitoru parādus un citus vadības ziņojumā minētos zaudējumus un pretstatot tos uzrādītajiem izaugsmes rādītājiem 2018. gadā, var izrēķināt, ka uzņēmums turpina veiksmīgi strādāt, attīstīties un pelnīt.

Šāda rīcība, fiksējot iespējamos zaudējumus, kas radušies ilgākā laika periodā vienā brīdī, investoriem rada nedrošības sajūtu, ka ar uzņēmuma vadību un to izstrādāto rīcību politiku viss nav kārtībā. Liela nozīme investoru noskaņojumam ilgtermiņā būs dividenžu jautājumam. Likums pieļauj akcionāru sapulcei nobalsot par dividenžu izmaksu par pagājušo gadu.

Tehniski skatoties februāra mēnesī, Grindeks turpina augt. Pieaugums 5,9%, tirgoto akciju skaits 138 955, kas nav daudz un sastāda 0,015% no kopējā akciju skaita. Grafiks neizteiksmīgs, nav ko piezīmēt nākotnes prognozēm. Cena atrodas virs abām cenas vidējām EMA 200 un 50 līknēm.   Grafikā ietverts arī marta pirmo dienu darījumu atspoguļojums pēc būtisku zaudējumu paziņošanas. Šī ir tā situācija, ka nepieciešami uzņēmuma vadības komentāri un laiks, lai investori mainītu vai saglabātu ilgtermiņa redzējumu. Pašreiz savā prognožu tabulā skatījumu pirkt nomainu uz turēt. Šāds uzņēmuma vadības lēmums radīt 17 M grāmatvediskus zaudējumus rada jautājumus, uz kuriem, cerams, laika gaitā tiks atbildēts.

Olainfarm

Investoru vienaldzīgais skatījums atspoguļojas gan cenas nemainībā, gan apgrozījuma stabilitātē arī februārī. Akcijas cena februārī palika praktiski nemainīga un pieauga par 0,69%. Tika tirgotas 43624 akcijas, kas sastāda 0,003% no kopējo akciju skaita. Uzņēmums ik pa laikam publisko kādu paziņojumu par labiem sasniegumiem. Investori, domāju, nešaubījās par uzņēmuma labajiem rezultātiem 2018. gadā, kas arī tika publiskoti, tas tomēr nespēj iekustināt pircējus. Uzņēmuma akcijas cena un tirdzniecības apjomi stagnē. Investori gaida ziņas par īpašuma tiesību stabilizāciju un vēlas rast pārliecību, ka savstarpējās nesaskaņas lielāko īpašnieku starpā ir atrisinātas. Investori gaida kārtējo akcionāru sapulci, kur tiks runāts arī par dividenžu izmaksu un to politiku.

Akcijas cenu grafikā cena atrodas starp abām galvenajā vidējām, EMA 50 un EMA 200 un vizuāli izskatās, ka jābūt ir kādai kustībai vienā vai otrā virzienā. Arī investoru noskaņojums liecina, ja būs kāda laba ziņa par īpašnieku savstarpējo domstarpību labvēlīgu risinājumu, uzņēmuma fundamentālie rādītāji dod signālu pirkt. Ja risinājuma tuvākā laikā nebūs, investori var sākt lēnām atbrīvoties no stagnatīva ieguldījuma. Es vēl joprojām atbalstu viedokli, ka uzņēmuma darbības labie rādītāji ir spēcīgāks faktors nekā pašreizējās nesaskaņas lielāko īpašnieku starpā. Īpašnieku nesaskaņas jau ir ietvertas akcijas cenā pagājušā gada krituma laikā. Uzskatu, ka uzņēmuma akcijas cena ir nenovērtēta pašreiz un atstāju nemainīgu vērtējumu – Pirkt.

SAF Tehnika

SAF Tehnika grāmatvedības finanšu gads beidzas gada vidū un 13. februāri tika iesniegts konsolidētais starpziņojums par finanšu gada pirmo pusi. Par tradīciju ir kļuvusi vietnē www.naudaslietas.lv publicētās intervijas ar SAF Tehnika valdes priekšsēdētāju Normundu Bergu, kas nāk klajā ar skaidrojumiem par uzņēmuma darbību, plāniem, veiksmēm un nedienām. Intervijā tika saprotami izskaidrotas pašreizējās situācijas zaudējumi un apgrozījuma kritums. Kā vienmēr, skaidri un saprotami pastāstīts par mārketinga aktivitātēm un aprakstīts strauji mainīgais tirgus, ko nosaka specifiskie produkti, kuru ražošanas cikls nav ilgs. Berga kungs pamatoja kārtējo SIA Koka Zirgs darījumu ar SAF Tehnika akcijām, līdz ar to kliedējot aizdomas par akciju cenas mākslīgu uzturēšanu. Nākotnes plānu izklāsts palika miglā tīts un neradīja pārliecību, ka ”mamuti” tomēr izdzīvos un neizmirs.

Iesniegtās pusgada atskaites rādītāji pārsteigumus nesagādāja. Apgrozījuma kritums un negatīvā peļņa, izlasot Normunda Berga interviju, liekas normāla uzņēmuma stratēģija, gaidot ‘’mamutus”.  Uzkrātie līdzekļi to atļauj. Vai investori noticēs, ka kārtējo reizi tiks atrasts produkts, ko ražot un atbilstošs pircējs? Investoriem šis ir riskants lēmums – noticēt. Ieguldījums ar liela riska pakāpi, līdz ar to, arī sagaidāmā atdeve var būt lielāka un straujāka nekā vidēji.

Cenu grafiks vizuāli mēneša laikā neatklāj kādus jaunus signālus tirdzniecībai. Cena pagājusi zem EMA 50. Zem EMA 200 cena jau atrodas kopš pagājušā gada februāra. Cenas kritums februārī – 3,57%. Tirgotas  24 382 akcijas. Vēl joprojām nākotnes prognozes – pārdot.

Valmieras Stikls Šķiedras rūpnīca

Februārī NASDAQ mājaslapā tika publiskoti divi būtiski paziņojumi, kas piesaista investoru interesi. 26. februārī tika paziņots, ka ASV bāzētais uzņēmums P-D VALMIERA GLASS USA Corp. izlaidis papildus 10% akciju investīciju piesaistei, kas tika pilnībā pārdotas par 10 000 000 USD. Pašreiz P-D VALMIERA GLASS USA Corp.  pamatkapitāls ir 29 958 870 USD, no kuriem 52% pieder AS Valmieras Stikla Šķiedra. Otrs paziņojums tika publiskots 28. februārī par papildus akcijas emisijas tālāko virzību un pilnvarojumu to veikt LHV Pank. Abi šie paziņojumi ir saistīti ar līdzekļu piesaisti.

Februāra pēdējā dienā, jau pēc tirgus slēgšanas, tika publiskots neauditēts konsolidētais 2018. gada finanšu pārskats. Pārskats uzrāda būtiskus zaudējumus – 4,93 miljoni, jeb 20,6 eiro centi uz akciju un apgrozījuma kritumu par 10,23%. Investoru interese būs piesaistīta kārtējai akcionāru sapulcei, kur tiks pieņemts lēmums par papildus akciju emisijas vienas akcijas cenas noteikšanu. Jo lielāka akcijas cena tiks noteikta, jo lielākas investīcijas ieplūdīs uzņēmumā, bet vai būs investoru interese? Pie mazākas cenas varētu radīt interesi investoriem ieguldīt, bet samazināsies pašreizējo akcionāru akcijas vērtība.

Cenas kritums februārī – 5,43%. Tirgotas  6581 akcijas, kas ir tikai 0.0275% no kopējā akciju skaita. Redzams, ka investori ieņēmuši nogaidošu pozīciju.

Cenu grafikā redzams, ka cena ir pietuvojusies kanāla augšējai malai, atrodas uz EMA 50 un vizuāli sabojājusi izteikto krituma tendenci. Pie cenas neliela palielinājuma tiks caursista augšējā kanāla mala un cena var sasniegt EMA 200 līkni. Kanāla malas caursitiens var būt tehnisks signāls akciju pirkšanai. Vizuāli raugoties, ja cena tuvāko nedēļu laikā kritīsies par 10-12%, tas būs signāls turpmākam kritumam līdz iezīmētā kanāla apakšējai malai. Lai gan tehniski raugoties ir cerības cenas virzībai augšup, atstāju šo akciju iepriekšējā ailē – pārdot.

HansaMatrix

Mēneša laikā ar akcijām veikti tikai 33 darījumi, kopā mainot īpašnieku 4403 akcijām par kopējo summu 28 000 EUR, kas ir divas reizes vairāk nekā janvārī. Februāra pēdējā cena 6,25 EUR, cenas kritums februārī – 3,85 %.

Februāra vidū tika paziņots par kārtējo finansējuma piesaisti no bankas 5,2 M apjomā. Iesniegtais 2018. gada konsolidētais finanšu pārskats uzrāda apgrozījuma pieaugumu un peļņu par 875 526 EUR, kas ir 0,48 EUR uz akciju. Interesi izraisa aktīvās uzņēmuma vadības darbības līdzekļu piesaistei , lai nodrošinātu ”ātri augoša augsto tehnoloģiju uzņēmumu, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, ierīču interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos’’. Citāts no iesniegtā gada pārskata.

Latvijas Balzāms

Mēneša laikā ar akcijām veikti tikai 33 darījumi, kopā mainot īpašnieku 2469 akcijām (0,033% no kopējā akciju skaita) par kopējo summu 21473 EUR. Februārī cena palika nemainīga, salīdzinot ar janvāra pēdējo cenu- 8,70 EUR.

Februārī vienīgā ziņa, kas publicēta NASDAQ mājas lapā ir pērnā gada neauditētais pārskats. 2018 gada peļņa uzņēmumam 9,38 miljoni EUR (pieaugums par 8,7% , salīdzinot ar iepriekšējo gadu), jeb 1,25 EUR uz akciju. Apgrozījums krities par 4%. Bilances vērtība akcijai – 15,22 EUR un likviditāte – 74,11 %. Ar šādiem rādītājiem akcijas cenai būtu jābūt daudz lielākai. Tomēr investori ir ļoti atturīgi, kas atspoguļojās tirdzniecības statistikā. Iemesli šai  ne aktivitātei un cenas neatbilstībai ir diskutēti privātos forumos. Pamatā investorus attur uzņēmuma vadības naudas novirzīšana no uzņēmuma uz radniecīgiem uzņēmumiem, kas arī atspoguļojas iesniegtajā bilances ailē – Radniecīgo sabiedrību parādi 66 361 691 EUR. Tas nozīmē, ka iepriekš nopelnītā nauda ir novirzīta galvenā akcionāra interesēs uz citiem uzņēmumiem. Mazie akcionāri no iepriekš gūtās peļņas (66 miljoni EUR) pašlaik nav saņēmuši nekādu labumu. Līdz ar to, šāda uzņēmuma vadības rīcība attur mazos investorus ieguldīt no fundamentāla viedokļa labā uzņēmumā.

Tehniski mēneša laikā grafiks nav mainījies. Vizuāli cena ir pietuvojusies maksimāli augšējai kanāla malai, kas varētu pie cenas neliela kāpuma dot signālu investoriem pirkt. Fundamentāli kopumā, aplūkojot uzņēmuma rādītājus, akcija ir nenovērtēta. Investoriem ar augstāku riska izturības pakāpi varētu rasties interese ieguldīt tīri spekulatīvos nolūkos, cerot uz kādu labu ziņu, un būt pirmajā vilcienā, lai pie cenu kāpuma 10%-15% lektu ārā. Ilgtermiņa investoriem šis 10%-15% kāpums būtu signāls ieguldīt ilgtermiņā.

 Apskata kopsavilkums

Piedāvāju tabulu ar akciju kopsavilkumu un skatījumu ieguldījumiem īstermiņam (2-5 mēneši) un ilgtermiņam (1.gads un vairāk). Šis ir tikai autora viedoklis nevis ieteikums.