Š.g. 7. martā AS „Latvenergo” aizvadīja virtuālo konferenci par 2017. gada finanšu rezultātiem. Konferences laikā AS „Latvenergo” Finanšu direktors Guntars Baļčūns analizēja Latvenergo koncerna 2017. gada finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz virtuālās konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Pilns virtuālās konferences ieraksts ir pieejams šeit: http://ej.uz/Latvenergo_2017, savukārt virtuālās konferences laikā demonstrētā prezentācija ir pieejama AS „Latvenergo” iepriekš publicētajā paziņojumā – skatīt šeit.

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. Latvenergo koncerns ir elektroenerģijas pārdošanas līderis Baltijā. AS “Latvenergo” vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS “Latvenergo” (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabas gāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības – AS “Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades aktīvu noma), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabas gāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas tirdzniecība Lietuvā), AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA “Liepājas enerģija” (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un pārdošana Liepājā).