Nasdaq Riga no 2017. gada 16. oktobra līdz 3. novembrim notiks AS „MADARA Cosmetics” akciju izsole sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros Latvijā un Igaunijā. Pārdošanai piedāvāto akciju skaits ir 482 220 akcijas ar iespēju palielināt šo skaitu par 48 222 akcijām, sasniedzot kopēju apjomu 530 442 akciju apmērā. Vērtspapīri tiek izsolīti eiro valūtā un vienas AS „MADARA Cosmetics” akcijas cena ir fiksēta – EUR 6.25.

Izsolē var piedalīties licencēta banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir ieguvusi Nasdaq Riga un/vai Nasdaq Tallinn biržas Biedra statusu. Biržu biedri var piedalīties izsolē, iesniedzot izsoļu uzdevumus savā vai savu klientu vārdā. Biržas Biedru saraksts ir pieejams šeit.

Izsoles periods, kura laikā tiks pieņemti izsoļu uzdevumi:
2017. gada 16. oktobris līdz 2. novembris no 09:00 līdz 16:00,
2017. gada 3. novembris no 09:00 līdz 15:30.

Līdz 6. novembra plkst. 16:00  tiks veikta izsoles rezultātu apstiprināšana un izsoles uzdevumu savietošana.

Visi norādītie laiki ir attiecināmi uz vietējo Latvijas laiku.

Norēķinu datums ir 2017. gada 9. novembris.

Izsoles noteikumi un par dalību izsolē pieejami Nasdaq Riga publicētā paziņojuma pielikumā, savukārt AS “MADARA Cosmetics” akciju prospekts pieejams šeit.

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com