Nasdaq Riga 2017. gada 22., 23. un 24. martā notiks AS „HansaMatrix” akciju izsole. Pārdošanai piedāvāto akciju skaits ir 362 000 akcijas. Vērtspapīri tiek izsolīti eiro valūtā un vienas AS „HansaMatrix” akcijas cena ir fiksēta – EUR 6.90.

Izsolē var piedalīties licencēta banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir ieguvusi Nasdaq Riga biržas Biedra statusu. Biržas biedrs var piedalīties izsolē, iesniedzot izsoļu uzdevumus savā vai savu klientu vārdā. Biržas Biedru saraksts ir pieejams šeit.

Izsoles periods, kura laikā tiks pieņemti izsoļu uzdevumi:
2017. gada 22. un 23. marts no 09:00 līdz 16:00,
2017. gada 24. marts no 09:00 līdz 15:30.

Līdz 27. marta plkst. 16:00  tiks veikta izsoles rezultātu apstiprināšana un izsoles uzdevumu savietošana.

Visi norādītie laiki ir attiecināmi uz vietējo Latvijas laiku.

Norēķinu datums ir 2017. gada 29. marts.

Izsoles noteikumi un infografika par dalību izsolē pieejami Nasdaq Riga publicētā paziņojuma pielikumā, savukārt AS “HansaMatrix” akciju piedāvājuma dokuments pieejams šeit.

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com