Nasdaq Riga 2016. gada 8. novembrī notiks valstij piederošo un VAS „Privatizācijas aģentūra”turējumā esošo AS „Grindeks” un AS „Valmieras stikla šķiedra’’ akciju izsoles. Izsolāmais akciju skaits ir attiecīgi 219 780 un 425 609 akcijas.

Izsoļu noteikumi pieejami šeit.

Izsolēs var piedalīties licencēta banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir ieguvusiNasdaq Riga biržas Biedra statusu. Biržas biedrs var piedalīties izsolēs, iesniedzot izsoļu uzdevumus savā vai savu klientu vārdā. Biržas Biedru saraksts ir pieejams šeit.

Abas izsoles ir atklātas, un uzdevumi izsoļu dienā 2016.gada 8. novembrī tiks pieņemti no plkst.09:00 līdz 13:00 (pēc Latvijas laika). Līdz izsoļu dienas plkst. 15:30 (pēc Latvijas laika) tiek veikta izsoļu rezultātu apstiprināšana un izsoļu uzdevumu savietošana.

Vērtspapīri tiek izsolīti euro. Mazākais cenu solis, kas ir ievadāms izsoļu uzdevumos, ir EUR0.01 par vienu akciju. Minimālā cena AS „Grindeks” akcijām, kas ir ievadāma izsoles uzdevumos, ir EUR 3.78, bet  AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijām – EUR 2.73.

Norēķinu datums ir 2016.gada 10. novembris.

Izsoļu gaitai varēs sekot tiešsaistē Nasdaq Riga biržas mājas lapā nasdaqbaltic.com. Izsoļu dienā, lai aplūkotu pilnu uzdevumu grāmatu dziļumu, klikšķiniet uz akciju nosaukumiem.

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.