AS „Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce ir sasaukta 2016. gada 2. septembrī. Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par AS “Latvijas Gāze” reorganizāciju un tās Statūtu grozījumiem. Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu ir pieejams šeit.

2016. gada 25. augusts ir ārkārtas akcionāru sapulces ieraksta datums, kad dienas beigās tiks fiksēts to akcionāru saraksts, kam būs tiesības piedalīties ārkārtas akcionāru sapulcē 2016. gada 2. septembrī.

Tādējādi, 2016. gada 23. augusts ir pēdējā tirdzniecības diena, kad akcijas, kas iegādātas slēdzot Automātiski savietotus darījumus uzdevumu grāmatā, dod tiesības piedalīties 2016. gada 2. septembra ārkārtas akcionāru sapulcē. Automātiski savietoto darījumu noslēgšanas gadījumā Biržas uzdevumu grāmatā, darījuma norēķinu periods ir T+2.

Ja darījums uzdevumu grāmatā tiek noslēgts pēc 23. augusta, ņemot vērā T+2 norēķinu periodu, akcionārs, kurš iegādājas akcijas, nenonāks akcionāru sarakstā, kas tiks fiksēts 2016. gada 25. augusta dienas beigās, un tādējādi tam nebūs tiesības piedalīties 2016. gada 2. septembra ārkārtas akcionāru sapulcē.

Ņemot vērā augstāk minēto, Nasdaq Riga pieņēma lēmumu pēc 2016. gada 23. augusta Tirdzniecības stundu beigām dzēst visus aktīvos uzdevumus AS “Latvijas Gāze” akciju (GZE1R, ISIN kods: LV0000100899) uzdevumu grāmatā.

Vienlaicīgi atgādinām, ka AS “Latvijas Gāze” aicina savus akcionārus pieteikties uz jaundibināmā uzņēmuma AS “Conexus Baltic Grid” akcijām līdz 2016. gada 2. septembrim. Plašāka informācija un pieteikuma formas pieejamas šeit.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.