2016. gada 25. augusts – Dienas beigās tiks fiksēti tie akcionāri, kam būs tiesības piedalīties LG ārkārtas akcionāru sapulcē 2016. gada 2. septembrī. Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par LG reorganizāciju un LG Statūtu grozījumiem. Iegādājoties LG akcijas pēc 2016.gada 25. augusta, uz Conexus Baltic Grid akcijām varēs pieteikties tikai rakstveidā, jo jaunajiem LG akcionāriem nebūs tiesību piedalīties LG ārkārtas akcionāru sapulcē.

 !!!1. un 2. septembrī tirdzniecība ar LG akcijām Biržas tirdzniecības sistēmā būs apturēta!!!

Līdz 2016. gada 2. septembrim LG akcionāri var pieteikties rakstveidā uz jaundibināmā uzņēmuma Conexus Baltic Grid akcijām, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama LG mājas lapā sadaļā reorganizācija

2016. gada 2. septembris – LG ārkārtas akcionāru sapulces diena. LG akcionāri, kas tika fiksēti 2016. gada 25. augusta dienas beigās, ir tiesīgi piedalīties ārkārtas akcionāru sapulcē un balsot par LG reorganizāciju un LG Statūtu grozījumiem

2016. gada 2. septembra dienas beigas – Lai saņemtu Conexus Baltic Grid akcijas, LG akcionāriem, kuri pieteikušies rakstveidā vai kuri ir balsojuši par reorganizāciju LG ārkārtas akcionāru sapulcē, līdzdalība LG ir jāsaglabā līdz 2016. gada 2. septembra dienas beigām. 2016. gada 2. septembra dienas beigās tiks fiksēts LG akcionāru saraksts, lai noskaidrotu cik daudz akcijas jaundibināmajā uzņēmumā Conexus Baltic Grid pienākas akcionāriem, kas ir rakstveidā pieteikušies vai kas ir balsojuši “par” reorganizāciju ārkārtas akcionāru sapulcē.

Detalizēta informācija par AS “Latvijas Gāze” reorganizāciju pieejama LG mājas lapā sadaļā reorganizācija  

GAAAAZE

Informācija sagatavota, balstoties uz LG sniegtajiem paziņojumiem, un saskaņota ar LG.