14. jūnijā AS „Latvenergo” aizvadīja virtuālo konferenci par 2016. gada 3 mēnešu finanšu rezultātiem. Konferences laikā AS „Latvenergo” Finanšu direktors Guntars Baļčūns analizēja Latvenergo koncerna 2016. gada 3 mēnešu finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz vebināra dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Pilns virtuālās konferences ieraksts ir pieejams zemāk, kā arī NasdaqBaltic youtube.com kanālā,  savukārt virtuālās konferences laikā demonstrētā prezentācija ir pieejama AS „Latvenergo” iepriekš publicētajā paziņojumā – bit.ly/1WNhCym

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu pārvaldību. Latvenergo koncernam ir viena trešdaļa no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcijas Baltijā. AS „Latvenergo” vairākus gadus pēc kārtas ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo” (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un pārdošana) un meitassabiedrības – AS „Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades aktīvu pārvaldība), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas pārdošana Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas pārdošana Lietuvā), AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA „Liepājas enerģija” (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un pārdošana Liepājā), kā arī Elektrum Eesti, OÜ piederošā meitassabiedrība SIA „Elektrum Latvija” (elektroenerģijas pārdošana).