14. martā AS „Olainfarm” aizvadīja virtuālo konferenci investoriem. Konferences laikā AS „Olainfarm” valdes loceklis Salvis Lapiņš analizēja 2015. gada 4. ceturkšņa un nerevidētos 2015. gada 12 mēnešu finanšu rādītājus, kā arī informēja par citām aktualitātēm uzņēmumā.

Virtuālās konferences ietvaros Salvis Lapiņš norādīja, ka saskaņā ar iepriekš ziņoto AS “Olainfarm” plāno rosināt dividenžu izmaksu no 2015. gada, kā arī turpmāko gadu peļņas, tomēr ņemot vērā uzņēmuma līdzšinējo un plānoto citu uzņēmumu iegādi, uzņēmuma valde akcionāriem varētu piedāvāt turpmākos 3 gadus dividenžu izmaksu fiksēt 15% apmērā no peļņas.

Pilns virtuālās konferences ieraksts ir pieejams zemāk, kā arī Nasdaq Baltic Youtube.com kanālā, savukārt virtuālās konferences laikā demonstrētā prezentācija ir pieejama iepriekš publicētajā AS „Olainfarm” paziņojumā.

Olainfarm pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz aktualitātēm uzņēmuma mājas lapā www.olainfarm.lv, kā arī sociālajos tīklos Twitter @OlainFarm un @SalvisLapins, Facebook @JSCOlainFarm.