2016. gada 28. janvārī 10. ikgadējās Baltic Market Awards balvu pasniegšanas ceremonijas ietvaros tika paziņoti un apbalvoti Nasdaq Baltic Stipendiju konkursa uzvarētāji 2015.gadā. Par uzvarētāju un 1000 EUR naudas balvas ieguvēju kļuva Teele Talpsepp no Tallinas Tehnoloģiju universitātes ar darbu “The influence of education and other socioeconomic and trading related factors on the disposition effect on the Tallinn Stock Exchange”.

2. vietu un 500 EUR naudas balvu ieguva Agnese Pavlovska un Donjeta Berisha no Lundas Universitātes ar darbu “Herd Behavior in the NASDAQ OMX Baltic Stock Market”. Lietuvas ISM vadības un ekonomikas augstskolas students Kęstutis Ivanauskas ieguva 3.vietu un 250 EUR naudas balvu par darbu “IPO underpricing and aftermarket performance in OMX Baltic”.

Pirmo reizi konkurss norisinājās visas Baltijas mērogā un kopumā vērtēšanai tika iesniegti 45 darbi. Savus darbus vērtēšanai iesniedza studenti gan no visu trīs Baltijas valstu, gan arī no Apvienotās Karalistes, Zviedrijas un Somijas augstskolām.

“Esam gandarīti par lielo interesi Baltijas un citu valstu vadošo ekonomikas un finanšu augstskolu studentu vidū, kas izrādīja vēlmi piedalīties Nasdaq Baltic Stipendiju konkursā,” atzīst Nasdaq Baltic vadītāja Arminta Saladžienė. “Izglītība un cieša sadarbība starp akadēmisko vidi un nozari ir būtisks nosacījums ilgtspējai un progresam. Nasdaq uzskata, ka no šīs sadarbības ieguvēji ir visi, un mēs turpināsim nodrošināt visaptverošu platformu, lai veicinātu zināšanu apguvi, ideju apmaiņu un novatorismu.”

Konkursam iesniegtos darbus vērtēja akadēmiskās vides pārstāvji, Baltijas kapitāla tirgus profesionāļi, kā arī Nasdaq Baltic vadošie speciālisti.

Darbi tika vērtēti piecos vērtēšanas kritērijos: akadēmiskais ieguldījums; atbilstība un aktualitāte; oriģinalitāte un novitāte; pielietojamība – potenciāls praktiskai rezultātu pielietošanai; iespējas studiju darbu attīstīt tālāk. Vairāk informācijas: nasdaqbaltic.com.

Stipendiju konkurss 2016 tiks izsludināts šī gada pavasarī. Informācija tiks publicēta Nasdaq Baltic mājas lapā nasdaqbaltic.com un sociālā tīkla Facebook kontos: Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga un Nasdaq Vilnius.

Konkursa mērķis ir veicināt lielāku interesi par Baltijas kapitāla tirgu, rosinot studentus pētīt un analizēt tā dinamiku, tendences un attīstību, vienlaikus vairojot topošo profesionāļu kompetenci par kapitāla tirgiem.