Sandra Usāne, EY Nodokļu projektu vadītāja, stāsta ar kādiem nodokļiem jārēķinās fiziskai personai, veicot vērtspapīru (akciju vai obligāciju) darījumus, tos pērkot vai pārdodot.

*Prezentācija no investoru pēcpusdienas “CEO Meets Investors” 2015.gada 21.oktobrī.
Ieskats pasākumā Nasdaq Riga mājas lapā.