Ar Eiropas Centrālās Bankas nesenāko lēmumu samazināt galveno depozītu likmi par papildus 10 bāzes punktiem līdz -0.30%, depozītieguldījumi eirozonā un līdz ar to arī Baltijā nenes gandrīz nekādu peļņu, tāpēc ir nepieciešams atrast alternatīvu šim ieguldījumam. Viena iespēja ir investēt obligācijās, bet vēl viena iespēja ir investēt Baltijas kompānijās, kas izmaksā dividendes.

Protams argumentēt var, ka gandrīz jebkura kompānija pasaulē izmaksā dividendes un investīcijas akciju tirgum ir pakļautas daudz lielākam riskam, bet varbūt šīs risks nav tik liels cik patiesībā liekas. Baltijas kompānijas ir salīdzinoši nenovērtētas attiecībā pret ASV un pārējām eirozonas kompānijām, kā arī Baltijas kompānijas dividendēs izmaksā lielu daļu no to peļņas, it īpaši komunālo pakalpojumu kompānijas, kā Latvijas Gāze un Tallinna Vesi.

Tāpēc apskatīsim dažas Baltijas kompānijas, kas varētu kalpot kā relatīvi drošs investīcijas avots un kā labs alternatīvs depozītam, jo nedrīkst aizmirst, ka ilgtermiņā akciju tirgus kāpj uz augšu un ilgtermiņa investēšana (laika diversifikācija) kompānijas ar labu biznesa plānu būtiski samazina akciju risku.

SAF Tehnika

Kompānijas ienākumi pēdējo 3 gadu laikā nav būtiski pieauguši, bet tā ir ļoti uzlabojusi savu efektivitāti. Vēl 2014. fiskālajā gadā kompānijas neto peļņa sasniedza vien 0.04 miljonus EUR, bet jau šajā fiskālajā gadā, kas noslēdzās jūnijā, neto peļņa pieauga līdz 1.22 miljoniem, kas atļāva kompānijai palielināt dividendi no 0.04 EUR par akciju 2014. gadā uz 0.34 EUR 2015. gadā. Ņemot vērā, ka kompānijas akcijas cena šobrīd ir 3.14 EUR, tad 0.34 EUR liela dividende reprezentē 10.66% lielu ienākumu tikai no akcijas iegādes. Pateicoties daudz labākai efektivitātei un kompānijas biznesa modelim, kas neprasa lielas investīcijas un līdz ar to arī paaugstinātas izmaksas, SAF Tehnika ir ļoti pievilcīgs investīcijas avots.

Latvijas Gāze

Kompānijas monoplistiskā vara Latvijā to padara par salīdzinoši drošu investīciju. Lai arī Latvijas Gāzes ienākumi ir kritušies katrā no pēdējiem 3 gadiem, uzlabota efektivitāte atļauj kompānijai saglabāt neto peļņu aptuveni tajā pašā līmenī. Tas, savukārt, ir atļāvis kompānijai saglabāt dividendi relatīvi neskartu. 2015. gada 0.72 EUR lielā dividende reprezentē 96.00% no kompānijas 0.75 EUR lielā EPS. Lai arī Latvijas Gāzes akcijas ir salīdzinoši dārgas Baltijas tirgum (vienas akcijas cena ir 9.50 EUR), to izmaksātā dividende piedāvā 7.56% lielu gada ienākumi tikai no dividendes un ņemot vēra, ka kompānijas akcijas vērtība ir pieaugusi katrā no pēdējiem 5 gadiem (un nav iemesla domāt, ka šī tendence varētu nesaglabāties arī nākotnē), tad Latvijas Gāzes akcijas kalpo kā vēl viens labs alternatīvs obligācijām un depozītam.

TEO LT

Kompānijas biznesa modelis un spēcīgā tirgus pozīcija telekomunikāciju sektorā, padara to par pievilcīgu investīciju opciju. Vienīgais satraucošais faktors saistībā ar šo kompāniju ir tās pēdējo gadu krītošie ienākumi un peļņa, bet pat ar to TEO LT dividende 2015. gadā bija 0.068 EUR (tāda līmenī tā ir bijusi aptuveni pēdējos 8 gadus), kas dod 6.80% ienākumu tikai no akcijas iegādes. Pēdējo 3 gadu periodā TEO LT akcijas vērtība ir pieaugusi par 0.81% un kopumā ir palikusi relatīvi nemainīga, tāpēc risks no akcijas vērtības krituma ir relatīvi mazs un 6.80% liels ienākums ir daudz lielāks par šā brīža depozītlikmēm un jebkuru drošu Eiropas, Baltijas un ASV obligāciju.

Tallinna Vesi

Gluži kā Latvijas Gāze, arī Tallinna Vesi ir komunālo pakalpojumu kompānija tikai ar nedaudz labākiem finanšu rezultātiem. Kompānijas ienākumi ir palikuši tajā pašā līmenī pēdējos 3 gadus, vienīgi atšķirībā no Latvijas Gāzes, kompānijas efektivitāte ir kritusies, nevis uzlabojusies, kā rezultātā peļņa ir nokritusi katrā no pēdējiem 3 gadiem. Tas gan nav nācis par sliktu kompānijas akciju vērtībai, kas ir pieaugusi katrā no pēdējiem 4 gadiem. Gluži kā pērn, arī šogad Tallinna Vesi izmaksāja 0.90 EUR lielu dividendi un akcijas iegāde pēdējos 5 gados ir devusi 17.80% lielu ikgadējo ienākumu. 2015. gada dividende piedāvā 6.62% lielu ienākumu tikai no akcijas iegādes. Ņemot vērā, ka komunālo pakalpojumu kompānijas akcijas ir tā sauktās aizsardzības akcijas, kuras uzrāda stabilus rezultātus un ir diezgan neatkarīgas no valsts ekonomikas kondīcijas, Tallinna Vesi akcijas ir ļoti pievilcīgs investīcijas avots.

Tallinna Kaubamaja Grupp

Atšķirībā no iepriekš apskatītajām kompānijām, Tallinna Kaubamaja Grupp ir daudz vairāk atkarīga no valsts ekonomikas kondīcijas. Kompānija ir pievilcīga dēļ tās pēdējo gadu finanšu rezultātiem un augošās dividendes. Kompānijas ienākumi ir pieauguši no 467.80 miljoniem EUR 2012. gadā uz 535.05 miljoniem EUR 2014. gadā un provizoriskie rezultāti liecina, ka 2015. gada rezultāti būs vēl labāki. Ne tik pozitīvi ir tas, ka kompānijas neto peļņa šajā periodā ir palikusi aptuveni tajā pašā līmenī. Lai nu kā, bet investēšana kompānijas akcijās pēdējos 5 gados ir devusi 5.80% lielu vidējo ikgadējo ienākumu, kamēr 2015. gada dividende sniedz 5.80% lielu ienākumu no akcijas iegādes. Pat, ja Tallinna Kaubamaja Grupp ir nedaudz riskantāka investīcijas opcija nekā iepriekš apskatītās kompānijas, jo tā ir daudz vairāk pakļauta ekonomiskā cikla fāzei, tā tik un tā saglabājas kā salīdzinoši pievilcīga ieguldījuma iespēja.

Zemāk norādītajā tabulā var redzēt pārejās Baltijas kompānijas, kas piedāvā dividendes un cik lielu ienākumu šī dividende dod, ja investors iegādājas kompānijas akcijas.

Alternativas

*Grindeks izmaksāja dividendes pirmo reizi 2015. gadā un viens no galvenajiem iemesliem tam bija investoru noturēšana un centieni saglabāt akcijas vērtību

 

Baltijas kompāniju izmaksātās dividendes attiecībā pret to akciju vērtība tās padara par pievilcīgu investīcijas opciju, it īpaši komunālo pakalpojumu kompānijas, kuras nav īpaši atkarīgas no cikla fāzes, kurā atrodas valsts ekonomika. Eiropas un līdz ar to arī Baltijas kompāniju akcijas gūst labumu no Eiropas Centrālās Bankas īstenotās monetārās politikas un jaunākie Baltijas makroekonomikas dati liecina, ka šī reģiona valstīm vajadzētu uzrādīt stabilu izaugsmi tuvākajos gados, kam, savukārt, vajadzētu uzlabot kompāniju finanšu rezultātus un palīdzēt pieaugt arī akciju vērtībai.

Kopumā jāatzīst, ka Baltijas akcijas ir ļoti pievilcīgas uz vairāku pasaules akciju tirgu fona un ar šā brīža zemajām depozītu likmēm un mazajām obligāciju procentu likmēm, Baltijas akcijas kalpo kā labs alternatīvs depozītieguldījumiem.

Šis pārskats ir tikai informatīvs materiāls un nav iecerēts kā rekomendācija konkrētu lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū.
Publicēts LHV finanšu portālā.