Šajā sadaļā apkopota publiski pieejama informācija par Latvijas biržas biedru komisijas maksām vērtspapīru konta atvēršanai, apkalpošanai un darījumu veikšanai.

Saraksts neatspoguļo pilnīgi visu biržas biedru maksas. Informācija kopš publicēsanas brīža var būt mainījusies. Aicinām klikšķināt uz bankas nosaukumu, lai skatītu aktuālo maksu informāciju.
 
Bankas nosaukums
Vērtspapīru konta maksa

Brokeru pakalpojumi: minimālā maksa par darījumiem ar akcijām Nasdaq Baltijas biržās**

Atvēršana

Apkalpošana* (mēnesī)

Swedbank

Internetbankā- bez maksas;
filiālē – 4.27 EUR

0.0025%, min 1.00 EUR

Internetbankā: 0.35%, min 2.85 EUR Latvijas vērtspapīriem;
0.35%, min 5.69 EUR Lietuvas un Igaunijas vērtspapīriem

SEB banka ***

Internetbankā bez maksas;
filiālē – 4.27 EUR

0.0025%, min 1.00 EUR

0.25%, min 1.00 EUR (tirdzniecības platformā e-Brokeris)

Citadele banka***

4.00 EUR

0.010%

0.20%, min 2.80 EUR (tirdzniecības platformā e-Brokeris)

Reģionāla Investīciju Banka ***

Bez maksas

Bez maksas (Baltijas vērtspapīru turēšanas komisijas maksa 0.01% mēnesī)

0.25%, min 2.85 EUR. 0.15%, min 0.77 EUR tirdzniecības platformā e-Brokeris

DNB banka

4.30 EUR

0.01%, min 1.35 EUR

0.19%, min 5.70 EUR internetbankā; 10.00 EUR- ja telefoniski

LHV

Bez maksas

Baltijas biržās kotētie  vērtspapīri – bez maksas

0.2% +2.85 EUR

Nordea

Bez maksas

0.015%, min 5.00 EUR

Norvik banka

Bez maksas

0,08%, min 2.00 EUR

0,35%, min 5.70 EUR

Trasta komercbanka

Bez maksas

0,01%, min 1.00 EUR

0.35%, min 2.50 EUR Nasdaq Riga; 3.50 EUR Nasdaq Vilnius; 6.00 EUR Nasdaq Tallinn

Finasta banka

Bez maksas

0.02%, min 1.45 EUR

0.25% – 0.35% (internetbankā un atkarībā no apgrozījuma pēdējā gada laikā)

ABLV Banka

Bez maksas Bez maksas

0,35%, min. 25.00 EUR (Baltijas akcijām)

* Maksa var mainīties atkarībā no portfeļa vērtības, atlikuma vērtspapīru kontā mēneša beigās u.c. rādītājiem. Sīkāku informāciju var iegūt Nasdaq Riga biedru mājas lapās publicētajos pakalpojumu cenrāžos.
** Maksa var mainīties atkarībā no darījuma summas, par darījumiem ar ārvalstu vērtspapīriem u.c. rādītājiem. Sīkāku informāciju var iegūt Nasdaq Baltijas biržas biedru mājas lapās publicētajos pakalpojumu cenrāžos.
*** Bankas, kas piedāvā sistēmu e-Brokeris. Platformas e-Brokeris lietotājiem  papildus maksai par veiktajiem darījumiem ir jāmaksā bankas noteiktā mēneša abonēšanas maksa.

Dati apkopoti uz 17.09.2015.