Birža Nasdaq Baltic izsludina Stipendiju konkursu 2015 par labāko bakalaura un maģistra darbu, kas saistīts ar Baltijas vērtspapīru tirgu.

Augstāko vērtējumu ieguvušā darba autors saņems naudas balvu EUR 1000 apmērā (pēc nodokļu nomaksas). Otrās vietas ieguvējs saņems naudas balvu EUR 500 apmērā, savukārt par trešo vietu EUR 250.

Nasdaq Baltic Stipendiju konkursa mērķis ir veicināt lielāku interesi par Baltijas kapitāla tirgu, rosinot studentus pētīt un analizēt tā dinamiku, tendences un attīstību, lai gūtu izpratni par tā būtisko lomu Baltijas valstu ekonomikā un piedāvātu risinājumus,” teica Arminta Saladžienė, Nasdaq Baltic vadītāja. ”Šāda veida konkurss ir mūsu ieguldījums stimulēt lielāku finanšu izpratni un interesi par kapitāla tirgu Baltijas reģionā.”

Saskaņā ar nolikumu konkursam var iesniegt 2014.gada nogalē vai 2015. gadā aizstāvētos bakalaura un maģistra darbus, kas saistīti ar Baltijas un/vai Latvijas, Igaunijas, Lietuvas vērtspapīru tirgu un tos var iesniegt tikai vienā no Nasdaq Baltic biržām – Nasdaq Riga, Nasdaq Tallinn vai Nasdaq Vilnius. Studiju darbam jābūt rakstītam vienā no četrām valodām: angļu, latviešu, igauņu vai lietuviešu valodā. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30. oktobris.

Konkursam iesniegtos darbus vērtēs īpaši izveidota Vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ietilpst Latvijas akadēmiskās vides pārstāvji, kapitāla tirgus profesionāļi, kā arī Nasdaq Baltic vadošie speciālisti.

Stipendiju konkursa uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti ikgadējās „Baltic Market Awards” ceremonijas ietvaros 2016.gada sākumā.

Vairāk informācijas par konkursu Nasdaq Baltic mājas lapā.