NASDAQ OMX Baltic organizēja pirmo Baltijas Kapitāla tirgus forumu „Kapitāla tirgus – dzinējspēks ekonomikas izaugsmei un darba vietu radīšanai”, kas norisinājās 27.maijā, Rīgā. Forumā tika uzsvērts, ka attīstīts kapitāla tirgus ir būtisks priekšnosacījums Baltijas valstu ekonomiku turpmākajai izaugsmei.

Attīstīts kapitāla tirgus funkcionē kā instruments, kas stimulē reģiona ekonomisko izaugsmi, sniedzot ilgtermiņa finansējumu uzņēmumu attīstībai un jaunu darba vietu izveidei, tostarp veicinot inovācijas un labu korporatīvo pārvaldību. Kapitāla tirgus ne tikai nodrošina finansējumu biznesa attīstībai  – tas dod iespēju arī valdībām finansēt liela mēroga projektus, tādējādi, uzlabojot korporatīvo pārvaldību un efektivitāti valsts īpašumā esošajos uzņēmumos.

arminta

 

 

 

 

 

 


Arminta Saladžienė, NASDAQ OMX Baltijas tirgus vadītāja

„Esam pārliecināti, ka Baltijas valstu ilgtermiņa izaugsmes un labklājības priekšnoteikums ir veiksmīgi attīstīts kapitāla tirgus,” teica Arminta Saladžienė, NASDAQ OMX Baltijas tirgus vadītāja. „Šis forums apliecina mūsu stingro apņemšanos turpināt aktīvi veicināt un sekmēt spēcīga kapitāla tirgus attīstību Baltijas valstīs. Mēs esam daļa no NASDAQ OMX grupas, kas Baltijā nodrošina pasaules līmeņa biržas infrastruktūru un tehnoloģijas, sniedzot tirdzniecības iespējas investoriem un kotēšanās iespējas uzņēmumiem, un mūsu mērķis ir efektīvi izmantot šo moderno infrastruktūru, lai atvieglotu piekļuvi kapitālam.”

Forumā ar idejām, pieredzi un veiksmes stāstiem dalījās biznesa līderi, lēmumu pieņēmēji un finanšu tirgus eksperti gan no Baltijas, gan Ziemeļvalstu reģiona, veicinot pragmatisku viedokļu apmaiņu par to, kā palielināt Baltijas kapitāla tirgus lomu ilgtermiņa finansēšanā, un par to, kāda ir nacionālo valdību lomu, lai palielinātu finansējuma pieejamību uzņēmumu attīstībai un izaugsmei. Tika diskutēts arī par iespējām, kā Baltijas institucionālie investori, tajā skaitā, pensiju fondi, varētu dot savu ieguldījumu uzņēmējdarbības un ekonomikas ilgtermiņa finansēšanā vietējā tirgū. Forumā piedalījās vairāk nekā 150 dalībnieki no Baltijas un Ziemeļvalstīm.

„Ir liels gandarījums rīkot pirmo Baltijas Kapitāla tirgus forumu Rīgā,” pauda Daiga Auziņa-Melalksne, NASDAQ OMX Baltijas tirgus Biržas pakalpojumu vadītāja. „Forums ir raisījis lielu interesi dalībnieku vidū, un tas ir spēcīgs impulss konstruktīvām debatēm un aktīvai turpmākajai sadarbībai, lai uzlabotu sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) klimatu Baltijā.”

Pēc Daigas Auziņas-Melalksnes teiktā, Baltijas valstu ekonomikas ilgtermiņa finanšu vajadzību risināšanai ir nepieciešama tāda ekosistēma kapitāla piesaistei, kur birža, valdības, investīciju bankas, institucionālie investori, privātā sektora pārstāvji un pārējie finanšu tirgus dalībnieki kopīgā mijiedarbībā spētu nodrošināt un veicināt vislabvēlīgākos apstākļus uzņēmumu atvieglotai piekļuvei kapitāla tirgiem, izmantojot jaunus finansējuma avotus – tādus kā sākotnējais publiskais piedāvājums.

Lasīt vairāk: http://www.nasdaqomxbaltic.com/en/news/baltic-capital-market-forum/

Foruma programma un prezentācijas http://www.nasdaqomxbaltic.com/en/news/baltic-capital-market-forum/forum-program/

Foto galerija  https://picasaweb.google.com/NASDAQOMXRiga/BalticCapitalMarketsForum2014