Lietuvas investoru asociācija pieprasa, lai Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek par pienākumu AS „ Rīgas kuģu būvētava“  kontrolpaketes īpašniekam Vasīlijam Meļņikam izteikt citiem akcionāriem adresētu akciju atpirkšanas piedāvājumu.

„Esam saņēmuši sūdzības no vairākiem asociācijas biedriem par to, ka laulātajiem Vasīlijam un Irinai Meļņikiem kopā pieder AS „ Rīgas kuģu būvētava“  kontrolpakete, taču joprojām nav izteikts citiem akcionāriem adresēts akciju atpirkšanas piedavājums, kaut gan to paredz Latvijas Republikas likumdošana“ – teic Lietuvas investoru asociācijas vadītājs Vytautas Plunksnis. „Reaģējot uz sūdzībām, asociācija ir vērsusies ar attiecīgu iesniegumu Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, kura to pašlaik vēl izvērtē. Fakts, ka AS „ Rīgas kuģu būvētava“ atrodās V.Meļņika kontrolē, mūsuprāt ir acīmredzams, tāpēc mēs ceram, ka šim akcionāram tiks liegtas tiesības balsot akcionāru sapulcē un uzlikts par pienākumu izteikt citiem akcionāriem adresētu akciju atpirkšanas piedāvājumu “ – piebilst V. Plunksnis.

Publiski pieejamie dati liecina, ka V.Meļņikam pieder AS“Remars Rīga“ kontrolpakete, savukārt AS“Remars Rīga“ pieder 49,86 % AS „ Rīgas kuģu būvētava“ akciju. Papildus tam 0,23% AS „ Rīgas kuģu būvētava“akciju pieder V.Meļņika laulātajai I.Melņikai.

„AS „ Rīgas kuģu būvētava“ akcijas pieder arī atsevišķiem AS“Remars Rīga“ valdes locekļiem un arī tādā veidā acīmredzami saistītu personu grupa kontrolē vairāk ka 50% no uzņēmuma balstiesībām. Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums parādīs, vai Latvija ievēro Eiropas Savienības direktīvu atbilstoši tās mērķim – aizsargāt mazākumakcionāru tiesības“ – uzsver investoru asociācijas vadītājs.

Pēc viņa teiktā, akcionāri gaida atpirkšanas piedāvājumu, lai saņemtu uzņēmuma vērtībai atbilstošu cenu par sev piederošajām akcijām. Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, piedāvājuma cena nedrīkst būt zemāka par akcijas bilances vērtību, kas 2012.gada beigās bija 2,05 lati. „AS „ Rīgas kuģu būvētava“ akcijas cena Rīgas Fondu biržā pedējā laikā svārstās ap 35 santīmiem par akciju.

„Starpība starp šīm divām cenām liecina par to, ka ticība tiesiskumam Latvijā ir ārkārtīgi zemā līmenī, tādēļ Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumam ir ļoti būtiska nozīme, lai Latvijā varētu pilnvērtīgi attīstīties kapitāla tirgus“ – akcentē V.Plunksnis.

V. Plunksnis arī pastāstīja, ka Lietuvā mazākumakcionāru tiesības ar asociācijas atbalstu ir izdevies sekmīgi aizstāvēt gan gadījumā ar „Dvarčionių keramikos“, gan „Panevėžio statybos trestos“, kur situācija bijusi līdzīga tai, kāda novērojama „Rīgas kuģu būvētavā“.

Ar investoru asociācijas pūlēm tika panākta arī par 15 % lielāka AS“Lifosa“ akciju atpirkšanas cena par labu mazākuma akcionāriem. Tadā veidā aptuveni 2000 akcionāru papildus saņēma par 1,1 miljonu latu vairāk nekā paredzēja sākotnējais Krievijas koncerna „Eurochem“ piedāvājums.

Lietuvas investoru asociācijā apvienojušies vairāk kā 600 biedru. Asociācija nodarbojas ar savu biedru interešu pārstāvēšanu sarežģītu jautājumu risināšanā  un izglītojošu pasākumu organizēšanu, ar mērķi paaugstināt investoru izpratni par kapitāla tirgu.

Lai iegūtu vairāk informācijas – www.investuotoju.lt