Kas ir akcionāri Latvijas uzņēmumos
Darījumi starp Latviju un kaimiņvalstīm 2012. gadā
Aizmirstas akcijas Sākotnējā reģistrā 11 miljonu latu vērtībā

 
Rīgā, 2013. gada 24. aprīlī — Latvijas Centrālais depozitārijs (Depozitārijs) ir apkopojis statistiku par Latvijas vērtspapīru tirgu 2012. gadā. Pārskatā sniegta informācija par visiem Latvijā reģistrētiem publiskā apgrozībā esošiem jeb biržā iekļautiem vērtspapīriem, kā arī tiem vērtspapīriem, kas nav publiskā apgrozībā, bet ir reģistrēti Depozitārijā un tiek turēti vērtspapīru kontos pie LCD dalībniekiem – bankām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Tāpat pārskatā sniegta informācija par vērtspapīru darījumiem un Depozitārija veikto norēķinu apjomu.

Latvijas Centrālais depozitārijs uzskaita, glabā un veic norēķinus par visiem Latvijā publiskā apgrozībā esošajiem vērtspapīriem, t.i. vērtspapīriem, kas tiek kotēti fondu biržā NASDAQ OMX Riga, kā arī par citiem vērtspapīriem, kuri reģistrēti Depozitārijā pēc to īpašnieku vai uzņēmumu vadības pieprasījuma. Pilna statistika pieejama:www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/statistika, bet zemāk nozīmīgākie fakti:

Cik daudz investoru ir Latvijā?

2012. gadā pie Depozitārija dalībniekiem un Sākotnējā reģistrā bija reģistrēti 64 528 vērtspapīru konti, kuros glabājās dažādu uzņēmumu vērtspapīri. Lielākā daļu vērtspapīru šajos kontos ir biržā kotēto Latvijas uzņēmumu akcijas.

Saskaņā ar Depozitārija datiem vislielākais akcionāru skaits Biržā NASDAQ OMX Riga kotētajos uzņēmumos ir „Ventspils naftai” (vairāk nekā 22 000 akcionāri), „Latvijas Balzamam” (14 857 akcionāri) un „Latvijas Gāzei” (7 734 akcionāri).

Akcionāru skaits biržā kotētajos Latvijas uzņēmumos (dati uz 2012. gada 31. oktobri)

Ventspils nafta

22 014

Latvijas Balzams

14 857

Latvijas Gāze

7 734

Latvijas Kuģniecība

5 111

Grindeks

4 643

Liepājas metalurgs

1 829

Rīgas farmaceitiskā fabrika

1 450

Valmieras stikla šķiedra

1 316

Rīgas kuģu būvētava

1 232

Ditton pievadķēžu rūpnīca

1 044

Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca

975

Olainfarm

913

Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca

772

SAF Tehnika

548

Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca

516

Kurzemes atslēga 1

352

Brīvais Vilnis

321

Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca

281

Latvijas tilti

258

Kurzemes CMAS

223

Nordeka

218

Grobiņa

175

Latvijas Zoovetapgāde

167

Latvijas Jūras medicīnas centrs

162

Liepājas autobusu parks

158

Siguldas CMAS

145

VEF Radiotehnika RRR

138

Tosmares kuģubūvētava

113

VEF

96

Saldus mežrūpniecība

89

Talsu mežrūpniecība

72

Goldinvest Asset Management

2

 

Aktīvie un neaktīvie investori

No 64 528 vērtspapīru kontiem Latvijā 27 277 konti ir atvērti bankās un ieguldījumu brokeru sabiedrībās, kas īpašniekiem ļauj operatīvi pārdot savus vērtspapīrus par tirgus cenu biržā. Par neaktīviem uzskatāmi 37 251 īpašnieki, kas savus vērtspapīrus joprojām glabā Depozitārija kārtotajā Sākotnējā reģistrā. Lai ar akcijām brīvi rīkotos un pārdotu īpašniekiem jāpārved tās uz vērtspapīru kontu bankā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā. 2012. gada laikā šādi rīkojošies 772 cilvēki.

Sākotnējā reģistrā 37 251 īpašniekiem joprojām glabājas vērtspapīri 10,5 miljonu latu vērtībā, kā arī dividendes un nauda par atpirktajām akcijām gandrīz divu miljonu latu apjomā. Informāciju privātpersonai, vai tai glabājas vērtspapīri sākotnējā reģistrā Latvijas Centrālais depozitārijs nodrošina bez maksas. To var iegūt klātienē, vai pieprasot ar elektronisko parakstu, vai izmantojot Depozitārija elektronisko sistēmu, kurai var pieslēgties autentificējoties Lursoftā. Elektroniska sistēma izveidota, lai cilvēki varētu ērti un mūsdienīgi piekļūt svarīgai informācijai, neatkarīgi no dzīves vietas. Tāpat šai sistēmai var pieslēgties arī notāri, lai iegūtu informāciju mantojuma lietu kārtošanai.

 

Kam pieder Latvijā reģistrētie vērtspapīri (pēc vērtspapīru vērtības)?

Depozitārijā reģistrēto dažāda veida vērtspapīru – akciju, parāda vērtspapīru, ieguldījumu apliecību – īpašnieki 46% gadījumu ir rezidenti, 28% – nerezidenti un 26% – Depozitārija dalībnieki – komercbankas un brokeru sabiedrības.

Lielākoties Latvijas investori pēc juridiskā statusa ir uzņēmumi (61%), privātpersonām pieder tikai 17% Latvijas vērtspapīru pēc to vērtības, 16% pieder ieguldījumu fondiem un 6% – bankām un brokeru sabiedrībām.

Apskatot tieši akciju investoru ģeogrāfisko dalījumu – 52% investoru ir no Latvijas, 17% – Vācija, 8% – Šveice, 8% – Krievija, bet kaimiņvalstu Lietuvas un Igaunijas investoriem pieder attiecīgi 6% un 5% no Latvijā reģistrētajām akcijām.

 

Darījumu aktivitāte starp Latviju un Lietuvu un Latviju un Igauniju.

2012. gadā Latvijas investori noslēdza 1 368 darījumus ar Igaunijas vērtspapīriem, savukārt Igaunijas Centrālajā depozitārijā reģistrēti investori ar Latvijas vērtspapīriem veica 6 361 darījumus. Lietuvas investori ar Latvijas vērtspapīriem 2012. gadā veica 3 428 darījumus, savukārt Latvijas investori ar Lietuvas vērtspapīriem veica 2 238 darījumus.

 

Raitis Vancāns, Latvijas Centrālā depozitārija valdes loceklis: ”Depozitārijs sniedz modernus elektroniskus pakalpojumus – ātrus un drošus Latvijas un starptautisko vērtspapīru un naudas norēķinus ne vien Latvijas, bet arī Lietuvas un Igaunijas investoriem, kuri aktīvi veic darījumus ar Latvijas vērtspapīriem. Tāpēc mazliet mulsinoši ir apjaust, ka gandrīz 40 000 Latvijas iedzīvotāju joprojām nav apzinājušies, ka privatizācijas rezultātā viņu īpašumā Sākotnējā reģistrā glabājas finanšu instrumenti gandrīz 11 miljonu latu vērtībā un nauda divu miljonu latu vērtībā. Īpašniekiem Depozitārijs nodrošina iespēju piekļūt šiem līdzekļiem dažu dienu laikā, taču interese ir pārsteidzoši zema, gada laikā to izmantojuši tikai divi procenti īpašnieku.”

 

Par Latvijas Centrālo depozitāriju

Latvijas Centrālajam depozitārijam ir Nacionālā depozitārija statuss, tas veic vērtspapīru centrālās bankas funkcijas – uzskaita, glabā un veic norēķinus par visiem Latvijā publiskā apgrozībā esošajiem vērtspapīriem, kā arī par vērtspapīriem, kas netiek kotēti biržā. Savukārt Depozitārija sadarbības līgumi un izveidotie vērtspapīru pārvedumu un norēķinu kanāli ar starptautisko vērtspapīru depozitāriju „Clearstream”, Lietuvas un Igaunijas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem Depozitārija klientiem dod piekļuvi faktiski neierobežotam starptautiskam vērtspapīru klāstam – uzņēmumu akcijām, korporatīvajām, valdību un pašvaldību parādzīmēm, obligācijām un atvasinātajiem finanšu instrumentiem no visas pasaules. Latvijas Centrālais depozitārijs ir specializējies augstas sarežģītības nacionālas nozīmes elektronisku reģistru izveidē un uzturēšanā, piemēram, Latvijas Pensiju sistēmas 2.līmeņa individuālo kontu reģistrs un akcionāru reģistru kārtošana biržā nekotētām sabiedrībām. Depozitārijs ir biržas NASDAQ OMX Riga meitasuzņēmums, to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Depozitārijs ir Eiropas Centrālo vērtspapīru depozitāriju asociācijas dalībnieks. Vairāk www.depozitarijs.lv

 

Papildu informācija
Āris Dreimanis, Latvijas Centrālā depozitārija Korporatīvo komunikāciju vadītājs
tālr. 67 212 431