Kāpēc tiek izsolīti Latvijas Krājbankā glabātie vērtspapīri?

Kopš ir uzsākta Latvijas Krājbankas (turpmāk „Krājbanka”) bankrota procedūra, banka vairs nav tiesīga turpināt sniegt finanšu pakalpojumus. Līdz 30. novembrim visi, kam Krājbankā bija atvērts vērtspapīru konts varēja savus vērtspapīrus pārvest uz jaunu vērtspapīru kontu sevis izvēlētā bankā. Tie vērtspapīri, kas pēc noteiktā datuma vēl aizvien glabājas Krājbankā, saskaņā ar Kredītiestāžu likumu – tiks nodoti publiskai izsolei.

Šobrīd bankā glabājas vērtspapīri apmēram 850 tūkstošu latu vērtībā. Lielākā daļa no tiem ir Latvijas biržā kotēto uzņēmumu akcijas. Krājbankas turējumā esošo vērtspapīru saraksts un izsoles noteikumi ir pieejami šeit.

NB! Izsolāmo vērtspapīru skaits var mainīties un tiks fiksēts 14. decembrī.

Izsole nodrošina caurskatāmu pārdošanas procesu – turklāt par iespējami augstāku cenu. Vērtspapīru izsoles rezultātā iegūtie līdzekļi pēc izsoles tiks nodoti glabāties vienam vai vairākiem notāriem. Visiem šādi izsolīto vērtspapīru īpašniekiem būs tiesības vērsties pie notāra un saņemt to vērtspapīru izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus. Par līdzekļu saņemšanas kārtību un notāru vai notāriem informācija tiks nodrošināta pēc izsoles.

Kā notiks izsole?

Izsole notiks šī gada 18. decembrī, no plkst. 10:00 līdz 14:00 izmantojot biržas NASDAQ OMX Riga elektroniskās tirdzniecības platformu. Iesniegt savus vai savu klientu uzdevumus izsoles dalībnieki – bankas vai brokersabiedrības varēs no plkst. 10:00  līdz 14:00.

Izsoles uzdevumi tiks savietoti tajā pašā dienā līdz plkst. 16:00, kad tiks paziņoti izsoles rezultāti. Izsoles sākumcena visiem vērtspapīriem ir noteikta 0.01 Ls apmērā, visi vērtspapīri tiks izsolīti latos un mazākais cenu solis uzdevumos ir 0.01 Ls par vienu vērtspapīru. Pircējs var iesniegt neierobežotu skaitu pirkšanas uzdevumu sevis izvēlētajos vērstpapīros no vērtspapīru saraksta.

Izsoles darījumu norēķinu valūta ir lati un norēķinu datums ir 2012.gada 21. decembris. Norēķinus vērtspapīriem, kuri ir reģistrēti Latvijas Centrālajā depozitārijā, nodrošinās Latvijas Centrālais depozitārijs.

Kas var piedalīties?

Izsolē var piedalīties kā fiziskas, tā juridiskas personas (ne tikai Latvijā). Ja esat fiziska persona, uzdevumus dalībai izsolē Jūsu vārdā varēs iesniegt tikai banka, kurā Jums ir atvērts vērtspapīru konts (un ja tāda vēl nav, tas būs jāatver) vai licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir ieguvusi biržas biedru statusu. Saraksts ar biržas biedriem ir pieejams biržas NASDAQ OMX Riga mājas lapā.

Par bankas vai brokeru sabiedrības uzdevumu pieņemšanas kārtību, informācijas apmaiņu un komisijām klientam ir jāvēršas savā bankā vai brokeru sabiedrībā. Bankas un brokeru sabiedrības var uzdevumus pieņemt jau laicīgi pirms 18.decembra, bet to nosaka un tas ir atkarīgs no katras bankas vai brokeru sabiedrības noteiktās kārtības.

NB! Lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties izsolē, lūdzu, sazinieties ar savu banku vai brokeri vēl pirms izsoles dienas!

Kas ar iegūtajiem līdzekļiem notiks pēc izsoles?

Vērtspapīru izsoles rezultātā iegūtie līdzekļi pēc izsoles tiks nodoti glabāties vienam vai vairākiem notāriem. Visiem šādi izsolīto vērtspapīru īpašniekiem būs tiesības vērsties pie notāra un saņemt to vērtspapīru izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus.

NB! Par līdzekļu saņemšanas kārtību un notāru vai notāriem informācija tiks nodrošināta pēc izsoles.

Kāpēc izsole notiek caur biržu?

Izsole izmantojot biržas infrastruktūru nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem investoriem piedalīties izsolē, kā arī neitrālu un pārskatāmu izsoles procedūru, ar kuru ikdienā jau strādā Latvijas lielākās bankas un brokeru sabiedrības.