Pensionārs Pēteris Augustovs dažādos vērtspapīros iegulda kopš privatizācijas sertifikātu laikiem, kad pabeidzot vērtspapīru speciālista kursus pievērsies darbam ar dažādiem vērtspapīriem.