16.maijā AS Ventspils nafta (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) organizēja savu pirmo tiešsaistes interneta semināru investoriem. Interneta semināra laikā AS valdes priekšsēdētājs Saimons Bodijs (Simon Boddy) un finanšu vadītājs Kaspars Bunne analizēja 2011.gada finanšu rezultātus, izteica prognozes 2012.gadam un atbildēja uz investoru iesūtītajiem jautājumiem.

Ventspils nafta interneta semināra ieraksts ir pieejams tiešsaistē:  http://ej.uz/VNieraksts  un prezentācija ir pieejama NASDAQ OMX mājas lapā.

Prezentācijas laikā, komentējot Ventspils nafta (VN) koncerna galvenos finanšu rādītājus, tika minēts, ka 2011.gadā kopējais VN koncerna apgrozījums sasniedzis 118 milj. LVL, kas ietver 49 milj. LVL ieņēmumus no kuģniecības biznesa, 59 milj. LVL – no pārkraušanas biznesa un 10 milj. LVL – no cauruļvadu biznesa.

Uz VN mātes sabiedrības akcionāriem attiecināmie neto zaudējumi 2011.gadā sastādīja 6,99 milj. LVL. Pārējie neto zaudējumi (kopējie VN koncerna neto zaudējumi 2011.gadā bija 12,2 milj. LVL) attiecināmi uz citiem VN koncerna uzņēmumu akcionāriem, to skaitā Transneftprodukt, Eurotank Holdings un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.

2011.gadā bruto peļņa, kā arī EBITDA (2010.gadā tie bija 23,69 milj. LVL; 2011.gadā tie bija 28,72 milj. LVL), EBIT (2010.gadā tie bija -0,75 milj. LVL; 2011.gadā tie bija 6,48 milj. LVL) pēc normalizēšanas (pēc vienreizējas aktīvu vērtības samazināšanās izslēgšanas) parāda uzlabošanās tendenci.

VN mātes sabiedrības ienākumi un izmaksas, kā arī ienākumu un izmaksu struktūra parāda, ka 2010.gadā valūtas svārstībām bija ievērojama ietekme uz kopējiem mātes sabiedrības rezultātiem. 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu tika mainīta valūtas risku pārvaldība. 2011.gadā visi nozīmīgie VN mātes sabiedrības finanšu aktīvi ir eiro vai latos, tādējādi izvairoties no jebkādiem nozīmīgiem ārzemju valūtu riskiem.

Kopējie VN mātes sabiedrības izdevumi pēdējo divu gadu laikā ir palielinājušies – galvenais iemesls tam ir finanšu aktīvu vērtības samazināšanās LASCO Investment parāda ķīlu vērtībām. VN mātes sabiedrība 2011.gadā ir konstatējusi zaudējumus no vērtības samazināšanās 4,4 milj. LVL apmērā, bet 2010.gadā – 2,97 milj. LVL apmērā.

Papildus jāuzsver, ka pēdējo divu gadu laikā VN mātes sabiedrība ir panākusi būtiskus ietaupījumus administratīvajos izdevumos.

Tālāk seko prezentācijas laikā uzdoto jautājumu un atbilžu rediģēta transkripcija.

Vai biežās izmaiņas Ventspils nafta valdē ietekmē sabiedrības darbu, un ja tā, tad cik lielā mērā un kādā veidā?

S. Bodijs: Vienkāršā atbilde uz šo jautājumu ir – nē. Vismaz kopš es esmu valdes priekšsēdētājs, padome vienmēr sniegusi savu atbalstu un palīdzību.
Vai Jūs esat noteikuši Ventspils naftas īstermiņa un ilgtermiņa mērķus? Kādi tie ir?

S. Bodijs: Tas varbūt izklausās banāli, bet mērķis, protams, ir saglabāt un cerams palielināt akciju turētāju vērtību. Un mēs turpināsim to darīt. Mūsu sabiedrības pārvalda labākie vadītāji, un visās biznesa daļās mēs vērsīsim uzmanību uz izmaksu samazināšanu, kur tās ir pārmērīgas, un protams, uz visu mūsu aktīvu pielietojuma palielināšanu.
Vai Jūs apsverat kādas iespējamas apvienošanās vai citu uzņēmumu iegūšanu?

S. Bodijs: Pašlaik, kā mēs jau iepriekš esam teikuši mūsu biznesa stratēģijas prezentācijā 8.decembrī, mums ir vīzija par dažām apvienošanās iespējām. Taču atklāti sakot, šobrīd mēs nedomājam, ka tas ir iespējams. Šī ir dinamiska situācija. Acīmredzamākais apvienošanās potenciāls, kā jau iepriekš minēju, ir terminālu apvienošana Ventspilī.
Vai Jūs pats ieguldītu Ventspils naftā?

S. Bodijs: Jautājums ir diezgan neatbilstošs, lai es kā valdes priekšsēdētājs teiktu jā vai nē. Es pat nedomāju, ka birža man to atļautu. Tā vietā šo jautājumu būtu jāuzdod banku analītiķiem.
Kad Ventspils nafta sāks saņemt kādus maksājumus no pircējiem, kuri pārņēma 49% VNT akciju?

S. Bodijs: Atbilde uz šo jautājumu ir tāda, ka ir parādzīme, kas Jums labi zināma. Šī parādzīme ir neapšaubāma garantija, ka tā tiks samaksāta un termiņš ir līdz 2016.oktobrim. Tajā pašā laikā, es vēlētos uzsvērt, ka finanšu vadītājs Kaspars Bunne lieliski norādīja, ka mēs cenšamies iztikt no mūsu procentiem. Un mūsu vienīgais procentu ienākumu avots ir šis aizdevums (skatīt VN koncerna konsolidētos 2011.gada finanšu pārskatus, 19.piezīmi).
Vai pēdējā laika aktivitātes – biznesa konference un tagad interneta semināri  nozīmē, ka turpmāk Jūs vairāk koncentrēsieties uz investoru attiecībām?

S. Bodijs: Jā!

Kad Jūs plānojat nākošo interneta semināru?

S. Bodijs: Mēs plānojam reizi gadā organizēt biznesa stratēģijas prezentāciju un nākošā ir jau paredzēta 28.novembrī. Tādēļ atzīmējiet šo datumu un nāciet, un ņemiet līdzi Jūsu draugus.

Ventspils nafta pateicas visiem dalībniekiem, kas pievienojās interneta semināram!