Darbības nozare: digitālās mikroviļņu datu pārraides aparatūras izstrādātājs, ražotājs un izplatītājs
Plusi: kompānija labi pozicionēta darbības paplašināšanai Amerikā
Riski: globālās ekonomikas stagnācija var krasi samazināt projektu skaitu un apgrozījumu
Cena: 1,63 LVL
Ieguldījuma risks: augsts

Decembra beigās noslēgtais ceturksnis veidoja SAF Tehnika 2011/12 finanšu gada otro ceturksni un šo periodu kompānija aizvadīja diezgan slikti. Šajā ceturksnī uzņēmuma apgrozījums veidoja tikai 2,44 milj. LVL un tīrā peļņa sastādīja 67,5 tūkst. LVL, taču salīdzinot ar analogo periodu pirms gada, apgrozījums sarucis par 17,95%, bet uzņēmuma tīrā peļņa kritusi par 77,02%.

Aizvadītajā ceturksnī kompānija manāmi cieta no neskaidrības par globālās ekonomikas izaugsmes tempiem, kas savukārt noveda pie SAF potenciālo klientu investīciju atlikšanas uz vēlāku periodu. Šīs neskaidrības atspoguļojās SAF apgrozījumā un tā kritumā, taču kompānijas pārdošanas apjomi turpināja aug Amerikas tirgos, kur pozitīvu efektu atstāja SAF salīdzinoši jaunais meitas uzņēmums SAF North America un nesen izveidotā ražotne Brazīlijā. Pozitīvu iespaidu radīja arī SAF Tehnika EBIT marža, kas par spīti uzņēmuma pārdošanas apjomu kritumam saglabājās pozitīva.

Kompānijas vienīgais augošais segments bija Amerika, kurš aizvadītā gada laikā pieauga par 84%, kamēr apgrozījums Eiropā un NVS valstīs saruka par 20% salīdzinājumā ar analogo periodu pirms gada. Tikmēr visstraujākais kritums pārdošanas apjomos meklējams Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģionā, kur aizvadītā gada laikā apgrozījums krities par 53% jeb 606 tūkst. LVL.

Minētie faktori arī noveduši pie izmaiņām apgrozījuma sadalījumā pa reģioniem. Līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī, lielākais īpatsvars nācis no Amerikas reģiona, kas pirms gada sastādīja tikai 14%, bet noslēgtajā ceturksnī jau 32% no kopējā apgrozījuma. Pārdošanas apjomu īpatsvars strauji krities Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģionā, kas pirms gada sastādīja 39%, bet aizvadītajā ceturksnī tikai 22% no kopējā apgrozījuma. Šīs pārmaiņas turpina iepriekšējos ceturkšņos novērotās tendences par pārdošanas apjomu kritumu austrumos un pieaugumu Amerikā. Jāatgādina, ka 2011. gada otrajā ceturksnī kompānija atvēra ražotni Brazīlijā, bet aizvadītajā oktobrī nodibināja meitas uzņēmumu ASV ar nosaukumu SAF North America. Tieši Amerikas tirgos SAF Tehnika saskata savu nākotnes izaugsmes potenciālu.

Kā jau novērots iepriekšējos ceturkšņos, SAF Tehnika apgrozījuma īpatsvars jau ilgstoši krities Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu tirgos, bet pieaudzis Amerikas tirgos. Tādējādi kompānijas primārais apgrozījums no austrumiem pārorientējies uz rietumiem, taču pārdošanas apjomu kritums austrumu reģionos izrādījies straujāks nekā pieaugums Amerikā, rezultātā iedragājot kompānijas apgrozījumu.

Noslēgtajā ceturksnī SAF Tehnika izmaksāja dividendes, kuras veidoja 0,23 LVL par katru akciju un kopā veidoja 683 tūkst. LVL. Dividendes uz tābrīža akcijas cenu veidoja 11,2% ienesīgumu. Papildus tam, kompānijas neto naudas atlikums uzņēmumā uz 31. decembri bija 1,9 milj. LVL, tādējādi veidojot ap 0,64 LVL naudas iekrājumu uz akciju.

Pats uzņēmums prognozē neitrālas vai pozitīvas perspektīvas 2012. gadam, taču jānorāda, ka SAF Tehnika darbojas ļoti globālā industrijā, kurā liela ietekme ir gan konkurencei, kas ir diezgan sīva, gan uzņēmumu vēlmei investēt infrastruktūrā, kas var saglabāties zema, ja drošība par globālās ekonomikas izaugsmi un finanšu tirgu stabilitāti netiek atgūta. Diemžēl, pati kompānija atsakās veikt prognozes 2012. gada rezultātiem.

Kompānija īpašas cerības liek uz izaugsmi FreeMile segmentā, kas darbojas nelicenzētajos 17 un 24 GHz tīklos un kur pārdošanas apjomi, salīdzinot ar analogo periodu pirms gada, ir dubultojušies. Papildus tam, SAF Tehnika arī plāno vairāk investēt mārketingā, lai uzlabotu produktu izplatīšanas tīklus un padarītu produktus pieejamākus saviem klientiem. Taču tas prasīs laiku un investīcijas, kuras, nestabilos ekonomikas apstākļos var arī neatmaksāties. Par spīti tam, kompānijas augstās dividendes un izaugsmes iespējas varētu būt par iemeslu investoriem ar augstāku riska toleranci izvēlēties investēt tieši SAF akcijās.