Olainfarm valdes loceklis Salvis Lapiņš atbild uz vebināra laikā iesūtītajiem jautājumiem.

Jautājums:  Aizdevumos vadībai un darbiniekiem 2011.gada 3.ceturkšņa laikā ir vērojams divkāršs pieaugums līdz 1,3 miljoniem latu: kādi ir galvenie nosacījumi un kādiem šādi aizdevumi tiek izsniegti – procentu likme, ķīlas, u.tml.?

Salvis Lapiņš: Vairāki no šeit minētajiem aizdevumiem ir aizdevumi darbiniekiem uz nosacījumiem, kas līdzīgi tiem, kādus mūs kreditējošā banka ir noteikusi mums. Lielāka aizdevuma summa ir aizdevumi Maligina k-gam, tomēr ari Maligina kungs ir aizdevis ievērojamus līdzekļus uzņēmumam, taču, tā kā šie aizdevumi tika subordinēti bankas aizdevumam, nebija iespējams veikt šo aizdevumu savstarpēju ieskaitu. Nesen, banka atļāva mums veikt šo aizdevumu ieskaitu un uz 2011.gada beigām aizdevumi Valērijam Maliginam ir pilnība dzēsti..

Jautājums: Pamatlīdzekļu u.c. iekārtu iegādei 2011.gada 9 mēnešu laikā ir iztērēti 2,2 miljoni latu. Kādas ir galvenās pozīcijas, kurās šie līdzekļi ir ieguldīti?

Salvis Lapiņš: Galvenās pozīcijas ir: iekārtas un mašīnas (pārsvarā analītiskās) 0,7 miljoni latu, avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (tā kā šī ir atsauce uz naudas plūsmas pārskatu) 0,7 miljoni latu, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 0,2 miljoni latu, reģistrācijas izmaksas 0,16 miljoni latu.

Jautājums: Saskaņā ar naudas plūsmas pārskatu, ieņēmumi no akciju emisijas 2011.gada 9 mēnešu laikā ir negatīvs rādītājs 352 tūkstošu latu apmēra: vai uzņēmums atpirka savas akcijas un ja tā, tad ar kādu nolūku?

Salvis Lapiņš: Diemžēl ir veikts neprecīzs grāmatvedības ieraksts.  Patiesībā šī summa atspoguļo izmaksātās dividendes un kā tādām tām arī vajadzēja tikt iegrāmatotām. Es pateicos, ka norādījāt uz šo kļūdu! Gada pārskatā šī summa tiks iegrāmatota precīzi.

Jautājums: Kādi pamatnosacījumi tiek attiecināti uz izdevumiem, kas ietilpst „mārketinga izmaksās”, kuros tirgos un kādiem uzņēmumiem šie maksājumi tiek veikti?

Salvis Lapiņš: Mūsu pieeja attiecībā uz mārketings izmaksām katrā valstī ir atšķirīga. Dažās valstīs (Baltkrievija, Latvija, Tadžikistāna) mārketinga pasākumus īsteno mūsu pašu pārstāvniecības. Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā, Uzbekistānā, Azerbaidžānā un Moldovā mēs pērkam mārketinga pakalpojumus no reģionālajiem vai vietējiem farmaceitiskā mārketinga uzņēmumiem.  Šajās valstīs mēs esam izvēlējušies virzāmos produktus un atlīdzība par mārketinga pakalpojumiem tiek rēķināta kā procentuālā daļa no virzāmā produkta realizācijas apjoma konkrēta valstī. Šī daļa svārstās no 30 līdz 40% atkarībā no produkta un valsts.  Vēl citās valstīs (Gruzijā un līdz nesenai pagātnei arī Ukrainā) mums pašiem tiešā veidā mārketinga izmaksu nav, tomēr, tā vietā mēs realizējam savu produkciju ar zināmām atlaidēm un mūsu partneris izmanto piešķirto atlaidi, lai apmaksātu mārketinga izmaksas…

Jautājums: Kāds ir kopējais ieguldījumu apjoms uzņēmumā „Olainfarm Enerģija”, kam pieder pārējie 50% šī uzņēmuma un kad ir paredzama ražošanas uzsākšana (arī, kāds ir sagaidāms enerģijas patēriņš no paša Olainfarm puses un kādu enerģijas apjomu ir paredzēts pārdot ārējiem lietotājiem?

Salvis Lapiņš: Kopējais ieguldījumu apjoms uzņēmumā Olainfarm enerģija ir plānots 2 milj. eiro apmērā.  Pārējie 50% šī uzņēmuma pieder privātpersonai Ģirtam Stelbovičam, enerģijas nozares speciālistam, kurš līdz šīm ar Olainfarm nekādā veidā nav saistīts.  Ir sagaidāms, ka enerģijas ražošana tiks uzsākta 2013.gada 2.ceturksnī. Olainfarm iegādāsies visu šī uzņēmuma saražoto siltumenerģiju, un, tā kā siltumenerģijas ražošana tiks izmantotas jaunākas tehnoloģijas, ir paredzams, ka siltumenerģijas izmaksas būs par aptuveni 10% zemākas kā līdz šim.  Paralēli siltumenerģijai, jaunais uzņēmums ražos arī elektroenerģiju, kura pilnība tiks pārdota uzņēmumam Latvenergo.

Jautājums: Vai produktu portfeļa pastiprināšanai tiek plānota kādu uzņēmumu iegāde vai apvienošanās?

Salvis Lapiņš: Nē, šobrīd nerisinās neviens iegādes vai apvienošanās darījums, par kuru es varētu pastāstīt, tomēr, kā jau vairākkārtīgi iepriekš esmu teicis, Olainfarm ir gatavs izskatīt uzņēmumu iegādes un apvienošanās iespējas, ja tas palīdzēs stiprināt Olainfarm produktu portfeli vai apgūt jaunus tirgus.

Jautājums: Vai Lapiņa kungs neplāno palielināt vai samazināt viņam piederošo Olainfarm akciju skaitu? 

Salvis Lapiņš: Esmu pārliecināts, ka vairāku tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Olainfarm, uzņēmuma akcijas šobrīd ir ļoti būtiski nenovērtētas, līdz ar to es drīzāk akcijas iegādāšos  nevis tās pārdošu.

Atgādinām, ka vebināra video0ieraksts ir pieejams šeit: www.ej.uz/OLFvebinars