Lasītājs jautā:  Kā es varu dabūt savus vērtspapīrus ārā no Krājbankas?

Atbilde: FKTK šodien (24. novembrī) ir atļāvis AS  „Latvijas Centrālais depozitārijs” veikt vērtspapīru pārvedumus no  AS „Latvijas Krājbanka” uz kontiem citās bankās.

Tātad, lai pārvestu savus vērstspapīrus no AS ‘Latvijas Krājbanka” uz citu banku ir jāizdara sekojošais:

1)  jāatver finanšu instrumentu konts izvēlētajā bankā;
2)  jāiesniedz vērtspapīru pārveduma rīkojums (vienkāršais beznaudas pārvedums-FOP) AS “Latvijas Krājbanka”, norādot jauno vērtspapīru konta numuru personas izvēlētajā bankā;
3) jāiesniedz rīkojums jaunajai bankai par finanšu instrumentu saņemšanu, norādot banku (tātad – AS “Latvijas Krājbanka”), no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums un  personas finanšu instrumentu konta numurs bankā AS “Latvijas Krājbanka”.

Informācijai: Saraksts ar Latvijas krājbanka klientu apkalpošanas centriem. Par vērtspapīru pārvedumu AS “Latvijas Krājbanka” var iekasēt maksu saskaņā ar bankas valdes apstiprināto cenrādi.

Svarīgi! Vēršam uzmanību, ka tiem AS “SAF Tehnika” akcionāriem, kuru vērtspapīru konti ir atvērti AS “Latvijas Krājbanka” un kuri tiks iekļauti dividenžu saņēmēju sarakstā, lai noteiktajā laikā saņemtu dividendes jau citā bankā, vērtspapīriem ir jābūt  pārvestiem uz citas bankas vērtspapīru kontu līdz 2011. gada 28. novembra dienas beigām.

Paildināts 6.12.2011: SAF tehnika akcionāri, kuru akcijas joprojām glabājas Latvijas krājbankā var tik pie SAF Tehnika novembra beigās maksātajām dividendēm tikai pārskaitot savas akcijas  no Krājbankas uz citu kredītiestādi.  Dividendes šajā gadījumā glabājas Latvijas Centrālajā depozitārijā un, saskaņā ar FKTK noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz Latvijas Krājbanku, tās uz Latvijas Krājbanku netiek skaitītas. Saņemot rīkojumu par SAF Tehnika akciju pārvedumu uz citu banku, Depozitārijs ieskaitīs šajā bankā arī dividendes.