Darbības nozare: digitālās mikroviļņu datu pārraides aparatūras izstrādātājs, ražotājs un izplatītājs
Plusi: izveidotā jaunā ražotne piedāvā izaugsmes iespējas Dienvidamerikā
Riski: iespējamā globālās ekonomikas stagnācija var krasi samazināt projektu skaitu un apgrozījumu
Cena: 1,81 LVL
Ieguldījuma risks: ļoti augsts

 

Komentārs par 2010/11 finanšu gada ceturtā ceturkšņa un neauditētajiem gada finanšu rezultātiem

Tā kā SAF Tehnika darbojas pēc neordināra finanšu gada, šobrīd jau ir pieejami ceturtā ceturkšņa kā arī neauditētie finanšu gada dati. Balstoties uz minētajiem datiem, pārskata periodā SAF Tehnika ir strādājusi ar 10,2 milj. LVL lielu apgrozījumu un 779.8 tūkst. LVL lielu tīro peļņu, kas ir attiecīgi par 6,5% vairāk un -48,3% mazāk, salīdzinot ar analogo periodu pērn. Savukārt ceturtajā ceturksnī uzņēmums ir strādājis ar 1,995 milj. LVL lielu apgrozījumu un 108 tūkst. LVL tīrajiem zaudējumiem. Jānorāda, ka šie ir SAF Tehnika pirmie ceturkšņa zaudējumi kopš 2009/10 finanšu gada vidus.

 akcijas - saf tehnika neto peļņa q4-2011-2010

Kaut arī apgrozījums šajā finanšu gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo, ir pieaudzis, vilšanos sagādāja zemais tīrās peļņas līmenis, kas visticamāk ir skaidrojams ar pieprasījuma kritumu pēc daļas no SAF Tehnika piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem. Tas arī ir novedis pie tīrajiem zaudējumiem ceturtajā ceturksnī, kā arī pie SAF Tehnika ražotās CFQ produktu līnijas izbeigšanas pieprasījuma krituma dēļ. Jāpiebilst, ka pati kompānija uzskata, ka šīs produktu līnijas iztrūkumu viņu klienti neizjutīs, jo pārējo produktu klāsts ir gana plašs. Arīdzan jānorāda, ka zaudējumus ceturtajā ceturksnī ir ietekmējuši lielāki valūtu konvertācijas zaudējumi, kā arī lielākas šaubīgo debitoru provīzijas.

SAF Tehnika akcijas cena 2011 09 12

Salīdzinot finanšu gadu datus, kā arī ceturkšņu datus, jānorāda, ka SAF Tehnika apgrozījums pa reģioniem ir nedaudz pamainījies. Arī šajā finanšu gadā kā dominējošie eksporta tirgi ir saglabājušies Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu valstis, taču eksporta apgrozījuma pārsvars ir zīmīgi sarucis, kas skaidrojams ar pieprasījuma samazināšanos šajā ģeogrāfiskajā zonā un SAF Tehnika izplešanos uz citiem tirgiem, kā arī ražotnes izveidi Brazīlijā. Šīs pārmaiņas turpina iepriekšējos ceturkšņos vērojamās tendences.

SAF Tehnika ienākumi pa reģioniem 2009-2010

Sevišķi strauji ir audzis apgrozījums Dienvidamerikā, kas ir novedis pie 68.11% pieauguma apgrozījumam Amerikā skatoties uz finanšu gadu datiem, kā arī pie 39.82% pieauguma skatoties uz finanšu gadu pēdējo ceturkšņu datiem. Savukārt pieprasījums Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīs ir sarucis par 32.13% salīdzinot finanšu gadu datus un par 76.6% salīdzinot finanšu gadu pēdējo ceturkšņu datus. Šis sarukums ir skaidrojams ar pieprasījuma sarukumu pēdējā ceturksnī, kā arī ar vairāku ilgtermiņa projektu pabeigšanu iepriekšējā ceturksnī, kas novedis pie ļoti zema apgrozījuma tieši ceturtajā ceturksnī.

Lai gan apgrozījums Eiropā un NVS valstīs arī ir pieaudzis skatoties uz neauditētajiem finanšu gadu datiem par 55.3%, arī šis sektors pēdējā ceturksnī uzrādīja pieprasījuma samazināšanos, kas visticamāk skaidrojams ar jaunu projektu skaita samazināšanos.

Apgrozījums pa segmentiem arī ir nedaudz pamainījies. Kā jau iepriekš tika minēts, CFQ produktu līnijas ražošana tika atcelta sarūkošā pieprasījuma dēļ, kas arīdzan varētu tikt novērots pēdējos ceturkšņos. Savukārt CFM un CFIP produktu līniju pieprasījums pat jaunizveidoto modeļu rezultātā nav būtiski palielinājies, bet gan sarucis pēdējā ceturksnī. Šīs ziņas ir vērtējamas salīdzinoši negatīvi, ņemot vērā, ka augstās izaugsmes cerības, kas tika liktas uz iepriekšējā ceturksnī ieviestajiem jaunajiem produktiem, vēl nav atmaksājušās.

SAF Tehnika ienākumi pa segmentiem  2011

Šajā finanšu gadā SAF Tehnika ir atklājusi jaunu ražotni Brazīlijā, kas ļaus apiet Brazīlijas tarifu sistēmu, kura līdz šim ir aizsargājusi vietējo industriju no importa konkurences. Jaunā ražotne ir tapusi sadarbībā ar “wi2be tecnologia S.A.” un “Siemens Enterprise Communications”, un tādējādi SAF Tehnika plāno piedāvāt savu produkciju Brazīlijas klientiem. Jānorāda, ka Brazīlijā SAF Tehnika ražotajiem produktiem gaidāms augsts pieprasījums, kas saistīts ne tikai ar jau tā straujo reģionālo izaugsmi, bet arī ar projektiem kas saistīti ar FIFA Pasaules kausa izcīņu 2014. gadā un vasaras Olimpiskajām spēlēm 2016. gadā. Jaunā SAF Tehnika ražotne ļaus kompānijai konkurētspējīgi iesaistīties šajos projektos, kas citādi nebūtu bijis iespējams muitas tarifu un citu nodokļu dēļ. Ražotnes atkāšanā un pirmā saražotā produkta pabeigšanā piedalījās arī Latvijas Ministru Prezidents Valdis Dombrovskis un Brazīlijas Viceprezidents Mihaels Temers (Michel Temer), šādi publiskajā telpā uzlabojot valstu attiecības kā arī palielinot SAF Tehnika globālo atpazīstamību.

Kā ziņo pats uzņēmums, SAF Tehnika ir pabeigusi ilgtermiņā produktu attīstības stratēģiju, kas tika orientēta uz nākošās-paaudzes produktiem, un drīzumā plāno ieviest jauno CFIP Lumina produkciju, kā arī nākotnē sagaida CFIP Marathon pieprasījuma pieaugumu visos noieta reģionos. Tomēr, neskatoties pat uz šiem tirgus novērojumiem, pirms investori varētu sagaidīt akcijas cenas kāpumu, būtu nepieciešams labāk saprast globālās izaugsmes potenciālu, kā arī reģionus, kuros varētu būt novērojama straujāka izaugsme. Jāpiebilst, ka SAF Tehnika darbojas tirgus nišā un, lai gan šobrīd ir uzlabojuši savu globālo pozīciju līdz divpadsmitajai vietai, konkurences līmenis šajā tirgū ir salīdzinoši augsts, tādēļ pozīcijas noturēšana un turpmāko ceturkšņu apgrozījumu dinamika vēl aizvien ir neskaidra.

Uģis Rožkalns, LHV banka