Latvijas Centrālais depozitārijs sadarbībā ar Lursoft radījis jaunu sistēmu, kas ļaus iedzīvotājiem saņemt elektronisku izziņu no Depozitārija Sākotnējā reģistra. Sākotnējā reģistrā tiek glabātas tās akcijas, kuras iedzīvotāji savulaik iegādājās par privatizācijas sertifikātiem, bet vēl nav tās pārveduši uz saviem vērtspapīru kontiem bankās. Autorizējoties Lursoft mājaslapā elektroniskā izziņa būs pieejama vadošo banku internetbanku klientiem, Mobilā ID un e-paraksta lietotājiem, kā arī Lursoft abonentiem.

Sākotnējā reģistrā šobrīd reģistrētas 38 115 personas, kurām pieder akcijas gandrīz 25 miljonu latu vērtībā. Lai varētu brīvi rīkoties ar šīm akcijām – pārdot, dāvināt, saņemt par akcijām uzkrātās dividendes u.c. – tās ir jāpārskaita no Depozitārija Sākotnējā reģistra uz savu banku. Lai to izdarītu, personai ir jāzina, tieši kuru uzņēmumu akcijas tai pieder, – taču prakse rāda, ka daudzi to ir aizmirsuši. Šo informāciju sniedz izziņa no Latvijas Centrālā depozitārija Sākotnējā reģistra. Līdz šim izziņu varēja iegūt personiski ierodoties Depozitārijā.

Aivars Slokenbergs, Latvijas Centrālā depozitārija valdes priekšsēdētājs norāda: „Esam gandarīti, ka ir rasts tehniski drošs risinājums, kā padarīt šo, tik daudziem svarīgo, finansiālo informāciju ērti pieejamu internetā – vairs nav personiski jādodas uz Depozitāriju. Gandrīz 40 tūkstošiem cilvēku Sākotnējā reģistrā glabājas akcijas – tāpēc prognozēju, ka informācijas saņemšana internetā būs pieprasīta, jo to izdarīt būs ātri un ērti.”

Būtiski, ka autorizēties iespējams plašam lietotāju lokam – Swedbank, SEB banka, DnB Nord, Latvijas Krājbanka, Nordea banka, Norvik banka, Citadele internetbanku klientiem, mobilā ID lietotājiem, personām, kurām ir e-paraksts un Lursoft abonentiem. Datu apmaiņa notiek izmantojot kriptētus kanālus, nodrošinot augstu datu drošību.

Daiga Kiopa, Lursoft IT valdes locekle, saka: „Lursoft turpina paplašināt klientiem piedāvājamo pakalpojumu klāstu. Jauno pakalpojumu varēs izmantot dažādas lietotāju grupas – ne tikai lietotājs, uzzinot informāciju par sev piederošajām akcijām Sākotnējā reģistrā, bet arī, piemēram, zvērināti notāri, kuri šo informāciju saņems likumā noteikto funkciju veikšanai. Būtiski atzīmēt, ka jaunais pakalpojums paredz, ka sniegtā informācija būs ar juridisku spēku. Mūsu veiktās klientu aptaujas liecina, ka Lursoft klienti atzinīgi novērtē plaši pieejamo pakalpojumu klāstu, sniegto datu kvalitāti, ērtību un operativitāti. Tādēļ, ieviešot arī jaunus pakalpojumus, mēs raugāmies, lai klienti varētu pēc iespējas ērtāk saņemt sev interesējošo informāciju. ”

Maksa par izziņas saņemšanu elektroniski ir saskaņā ar Lursoft cenrādi. Informāciju ir iespējams iegūt arī bez maksas, ierodoties Depozitārijā personiski.

Depozitārijs Sākotnējo reģistru kārto kopš 1995.gada, kad reģistra uzturēšanu Depozitārijam deleģēja Latvijas valsts. Akcijas Sākotnējā reģistrā var glabāties neierobežoti ilgu laiku. Lai akcijas pārskaitītu no Sākotnējā reģistra, bankā jāatver vērtspapīru konts un jāaizpilda t.s. dereģistrācijas iesniegums. Vairāk par akciju dereģistrāciju šeit: www.naudaslietas.lv/biezak-uzdotie-jautajumi/ .