Lai gan Latvijā jau 10 gadus darbojas trīs līmeņos iedalīta pensiju sistēma, jaunāko socioloģisko pētījumu dati liecina, ka 40% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā līdz 60 gadiem nezina, kuras ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārziņā ir viņu pensiju sistēmas 2. līmeņa uzkrājumi. Turklāt 70% respondentu nezina, cik lieli līdzekļi no viņu sociālās apdrošināšanas iemaksām ieguldīti pensiju sistēmas 2. līmeņa uzkrājumos un kādu peļņu šis kapitāls nesis. Līdz šim iespējas iegūt minēto informāciju bijušas laikietilpīgas un iedzīvotājiem neērtas, tādēļ Latvijas Centrālais depozitārijs (LCD), kurš sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) uztur pensiju sistēmas 2. līmeņa individuālo kontu reģistru, izstrādājis iedzīvotājiem ērti pieejamu informācijas sistēmu.

Kaut arī patlaban vairums iedzīvotāju nav informēti par saviem uzkrājumiem un to pārvaldītājiem, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra „SKDS” veiktais pētījums liecina, ka 38% respondentu vēlētos vismaz reizi gadā iepazīties ar informāciju par to, kādi ir viņu uzkrājumi pensiju sistēmas 2. līmenī. Savukārt 44% aptaujāto vēlētos šādu informāciju saņemt biežāk, ja vien tā būtu ērti un ātri pieejama.

Kā norāda LCD valdes priekšsēdētājs Aivars Slokenbergs, līdz šim minētā informācija bijusi pieejama, vēršoties personiski VSAA filiālēs vai aizpildot elektronisko VSAA iesniegumu un pieprasot minēto informāciju. Tomēr abos gadījumos iedzīvotājiem jāsaskaras ar neērtībām – būtisku laika patēriņu, iespējamiem ceļa izdevumiem, bet elektroniskā iesnieguma gadījumā – arī faktoru, ka nepieciešams elektroniskais paraksts, kas pagaidām Latvijas iedzīvotāju vidū nav īpaši izplatīts. Tāpat informāciju par pensiju sistēmas 2. līmeņa uzkrājumiem iespējams pieprasīt ar vairāku internetbanku starpniecību, tomēr arī šajā gadījumā jārēķinās ar nepilnībām – savu konta izrakstu iespējams saņemt vienu reizi gadā, turklāt četrus mēnešus pēc kalendārā gada beigām un vienīgi par iepriekšējā gadā veiktajām iemaksām.

A.Slokenbergs skaidro: „Pensiju jautājums sabiedrībā periodiski aktualizējas, arī patlaban politiskās gaisotnes un sabiedrības ekonomiskās nestabilitātes sajūtas kontekstā tas nonācis publiskajā dienaskārtībā. Vairāku līmeņu pensiju sistēma Latvijā savulaik tika radīta tieši tādēļ, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem pašiem vismaz daļēji parūpēties par savām vecumdienām un kontrolēt uzkrāto līdzekļu apjomu. Tomēr līdz šim bija samērā sarežģīti sekot līdzi saviem uzkrājumiem un pieņemt argumentētus lēmumus par to pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu. Ņemot vērā Latvijas Centrālā depozitārija ilgtermiņa pieredzi pensiju sistēmas 2. līmeņa individuālo kontu reģistra uzturēšanā, esam radījuši sistēmu, kura nodrošinās daudz vienkāršāku informācijas apriti un savas nākotnes finansiālās situācijas kontroles iespējas.”

Depozitārija izstrādātā informācijas sistēma paredz, ka iedzīvotāji varēs pieteikties informācijas saņemšanai internetbankā (ar nosacījumu, ka attiecīgā internetbanka piedāvā šādu pakalpojumu saviem klientiem) un minūtes laikā saņemt pensiju sistēmas 2. līmeņa konta izrakstu savā e-pastā. Līdz ar to:

  • informācijas aprite un pieejamība ir daudz ātrāka nekā līdz šim pieejamās iespējas;
  • personai, aizpildot pieteikumu, nav papildus jāzina, tieši kura ieguldījumu pārvaldes sabiedrība apsaimnieko viņa pensijas uzkrājumus;
  • internetbankā varēs pieteikties konta izrakstam pat tad, ja persona izvēlējusies ar citu banku saistītu pensiju pārvaldnieku;
  • informācijas saņemšana šādā veidā ir pilnīgi droša un nav pieejama trešajām personām.

A.Slokenbergs norāda: „Lai arī pieteikšanās pakalpojumam notiks ar internetbanku starpniecību, informācijas apstrāde netiks nodota attiecīgajām bankām, – to attiecīgajai personai nosūtīs automātiska Latvijas Centrālā depozitārija sistēma, līdz ar to bankas nesaņems papildu ziņas par savu klientu kontiem un darījumiem citās finanšu institūcijās.”

Sadarbība šī pakalpojuma ieviešanā piedāvāta visām vadošajām Latvijas komercbankām, un pirmā finanšu institūcija, kas sāk jauno sistēmu piedāvāt savas internetbankas klientiem, ir „NORVIK banka”. Tās meitas uzņēmuma „NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” valdes priekšsēdētājs Ojārs Skudra ir pārliecināts, ka ar laiku šis pakalpojums būs pieprasīts un to piedāvās arī citas komercbankas. Pēc viņa domām, informācijas pieejamība par pensiju sistēmas 2. līmeņa uzkrājumiem dos divus būtiskus ieguvumus: „Pirmkārt, iespēja sekot līdzi sava konta statusam ļaus lieku reizi pārbaudīt, vai darba devējs par jums nomaksājis nodokļus un vai daļa no tiem ieskaitīti uzkrājumos jūsu vecumdienām, un, otrkārt, šī ir iespēja ik pa laikam pārliecināties, vai jūsu uzkrājumu pārvaldītājs strādā pietiekami veiksmīgi un vairo jūsu kapitālu. Kādu lēmumu pieņemt, iepazīstoties ar šo informāciju, – tas jau ir katra paša ziņā, vien jāatceras, ka ikvienam no mums ir iespēja reizi gadā mainīt ieguldījumu pārvaldītāju un divas reizes gadā – ieguldījumu plānu attiecīgā pārvaldītāja piedāvāto plānu ietvaros.”

Savukārt Latvijas Komercbanku asociācijas vadītājs Mārtiņš Bičevskis uzsver: „Sistēmas izveide rada lielu un patiesu cerību, ka valdībai un parlamentam šis kalpos par papildu argumentu, lai atjaunotu pensiju 2. līmeņa iemaksu apmēru atbilstoši ilgtspējīgas pensiju sistēmas līmenim, veicinot sistēmas stabilitāti un dalībnieku uzticību tai.”

Depozitārija vadība ir pārliecināta, ka iedzīvotāju ieinteresētība savu uzkrājumu vairošanā radīs sava veida pozitīvu spiedienu uz finanšu institūcijām, mudinot bankas piedāvāt jaunizveidoto sistēmu arvien plašākam klientu lokam. Jāpiebilst, ka patlaban pensiju sistēmas 2. līmenī iesaistīta vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju un kopējā aktīvu vērtība pensiju 2. līmenī pārsniedz 865 miljonus latu.

Vairāk par jauno informācijas sistēmu – aizsargātajā mājaslapā https://izraksti.manapensija.lv .

 

Par Latvijas Centrālo depozitāriju

Latvijas Centrālajam depozitārijam ir Nacionālā depozitārija statuss, tas veic vērtspapīru centrālās bankas funkcijas – uzskaita, glabā un veic norēķinus ar visiem publiskā apgrozībā esošajiem vērtspapīriem Latvijā, kā arī vērtspapīriem, kuri netiek kotēti Biržā. Depozitārijs ir pieredzējis dažāda veida reģistru uzturētājs – sadarbībā ar VSAA tas administrē un uztur Latvijas Pensiju sistēmas 2.līmeņa dalībnieku individuālo kontu reģistru. Tāpat Depozitārijs veic akcionāru reģistru kārtošanu Biržā nekotētām, privātām akciju sabiedrībām, nodrošinot augstu akcionāru īpašumtiesību drošības līmeni. Depozitārijs ir biržas NASDAQ OMX Riga meitasuzņēmums.

 

Papildu informācija:
Anda Zvīgule
Latvijas Centrālais depozitārijs
Korporatīvo komunikāciju speciāliste
67212431; 26539348
anda.zvigule@nasdaqomx.com