Итак, на днях Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) в ответе на мой вопрос расставила некоторые точки над i. Если вкратце, то, согласно законодательству, Snoras а) может и далее откупать акции Latvijas Krājbanka, б) хотя, в принципе, уже не обязан это делать, в) статья закона о рынке финансовых инструментов № 83.1 (согласно которой к акционеру, владеющему более чем 90% акций, можно обратиться с требованиям откупа) к данном случаю больше не относится. Ниже привожу комментарий FKTK целиком.

Finanšu instrumentu tirgus likuma 83.1 pants bija piemērojams līdz brīdim, kamēr AS ”Latvijas Krājbanka” akcijas bija iekļautas regulētajā tirgū – Biržas Otrajā sarakstā. AB Bankas ”Snoras” līdzdalību AS ”Latvijas Krājbanka” vairāk nekā 90% apmērā ieguva 03.03.2011., tādējādi pārējiem akcionāriem līdz 31.03.2011., kas bija pēdējā AS ”Latvijas Krājbanka” akciju kotācijas diena Biržā, bija iespēja izmantot Finanšu instrumentu tirgus likuma 83.1 pantā noteiktās tiesības.

Pēc AS ”Latvijas Krājbanka” akciju izslēgšanas no Biržas pārējie akcionāri, kas nav izmantojuši obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, var vērsties pie AB Bankas ”Snoras” ar pieprasījumu, lai tā atpērk AS ”Latvijas Krājbanka” akcijas, bet AB Bankas ”Snoras” nav obligāts pienākums to darīt. Kā jau iepriekš minēts, pēc AS ”Latvijas Krājbanka” akciju izslēgšanas no biržas uz AS ”Latvijas Krājbanka” akcijām Finanšu instrumentu tirgus likuma 83.1 pants nav piemērojams. Attiecīgi akcionāram, kurš vēlas savas akcijas pārdot, ir iespēja vērsties pie AB Bankas ”Snoras” ar lūgumu akcijas atpirkt, savstarpēji vienojoties par akciju cenu. Akciju pirkšana – pārdošana tad jau notiek Komerclikumā noteiktajā kārtībā.

Papildus Komisija norāda, ka atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta sestajā daļā noteiktajam, sešu mēnešu laikā no dienas, kad beidzies piedāvājuma termiņš, piedāvātājs ir tiesīgs slēgt darījumu par mērķa sabiedrības akciju iegādi par cenu, kas ir lielāka, nekā noteikts piedāvājumā, tikai tad, ja tas izmaksā cenu starpību visām personām, kuras tam pārdevušas akcijas, atsaucoties uz akciju atpirkšanas piedāvājumu.

В общем, теперь все зависит от доброй воли главного акционера Latvijas Krajbanka :) Судя по тому, что торги в последнюю неделю с акциями LKB1R шли довольно активно, заявления от миноритариев с предложениями об откупе вряд ли заставят себя ждать. И тут правда интересно: если Snoras в принципе будет готов акцептировать эти предложения от оставшихся миноритариев — то с каким дисконтом? :)

Мне почему-то кажется, что те, кто на волне паники купили пакеты по лату за акцию (то есть по номиналу), в проигрыше не останутся :) Хотя, как уже писал ранее, принимать этот риск или нет — личное дело каждого.