Ar 2011.gada 1. martu Baltijas Fondu centrā iekļauts jauns ieguldījumu fonds – „B&R Global One”, kuru pārvalda AS IPS „Global Fondi”. Tas ir atvērtā tipa akciju fonds, kurš tiek piedāvāts investoriem Latvijā. Ieguldījumu fonds dibināts 2008. gadā, šobrīd fonda kopējie aktīvi pārsniedz 675 tūkstošus latu*. Nepilnu trīs gadu laikā fonds saviem ieguldītājiem ir nopelnījis 39.4%**. Fonda pārvaldniece Agnese Skirmane atbild uz jautājumiem par fondu.

Fonda pārvaldniece Agnese Skirmane

Fonda pārvaldniece Agnese Skirmane

–  Kas Jūs pamudināja pievienot fondu Baltijas Fondu centram?

–  Ieguldījumu fonds „B&R Global One” uzsāka savu darbību 2008.gada aprīlī un salīdzinājumā ar līdzīgiem starptautiskiem fondiem ir ļoti jauns. Tomēr savā īsajā pastāvēšanas laikā tam nācās saskarties ar pietiekami lielu izaicinājumu – pasaules ekonomisko krīzi. Ar to Fonds veiksmīgi tika galā un ilgtermiņā Fonda ieguldītāji nevis pazaudēja savus ieguldījumus, bet gan saņēma pietiekami labu peļņu. Tāpēc, lai mūsu jau esošie ieguldītāji un arī potenciālie ieguldītāji varētu objektīvi novērtēt un salīdzināt Fonda darbības rezultātus, mēs vēlamies, lai fonds „B&R Global One” būtu iekļauts Fondu centrā.

–  Kuri ir tie argumenti, kurus Jūs izmantojat, lai pārliecinātu investorus iegādāties tieši „B&R Global One” fonda apliecības?

  • Minimālais ieguldījums fondā ir tikai viena ieguldījumu apliecība;
  • „B&R Global One” nav ģeogrāfisku ierobežojumu un piesaistes pie konkrētas nozares;
  • kompetenti un zinoši pārvaldnieki regulāri seko līdzi situācijai pasaules finanšu tirgos un izvēlās visizdevīgākās ieguldīšanas iespējas;
  • Atšķirībā no lielākās daļas ieguldījumu fondiem Latvijā, mūsu speciālisti ir pieejami ieguldītājiem pašā Rīgas centrā un vienmēr atvērti auglīgam dialogam un sadarbībai;
  • Fonda ieguldījumu apliecību pirkšana un pārdošana notiek katru dienu. Ja būs nepieciešams, Fonds dažu dienu laikā atpirks apliecības bez jebkādām soda sankcijām.

Kā Jūs raksturotu ieguldītāju, kurš izvēlās ieguldīt „B&R Global One” fonda apliecībās?

– Mūsu ieguldītājs nevēlās zaudēt naudas vērtību inflācijas dēļ, un nav apmierināts ar banku piedāvājumu un tāpēc atrodas meklējumos – kā rīkoties ar brīvajiem līdzekļiem? Laika trūkuma, nepietiekamu zināšanu un pieredzes dēļ viņš nevēlās iedziļināties finanšu tirgus niansēs. Un tāpēc ieguldījumu fonds „B&R Global One” ir labākais risinājums, kur profesionāļi, izvērtējot riskus un potenciālās peļņas iespējas, ieguldīs naudu dažādos vērtspapīros.

–  Kādas ir Jūsu izmantotās ieguldīšanas stratēģijas pamatvērtības?

–  Fonda ieguldījumu stratēģijas pamatvērtība ir ieguldījumi sekmīgi augošos vērtspapīros ar stabilu vēsturiskā pieauguma tendenci ar mērķi panākt maksimālu fonda aktīvu vērtības pieaugumu, veicot ieguldījumus plaši diversificētā globālā portfelī.

– Cik bieži tiek pārskatīts fonda ieguldījumu portfelis?

–  Fonda ieguldījumu portfelis tiek pārskatīts tik bieži, cik to prasa notikumi finanšu tirgos un konkrētajās kompānijās, kurās ir ieguldīti fonda līdzekļi. Šāda informācija tiek analizēta katru dienu un pēc nepieciešamības fonda pārvaldnieks ļoti operatīvi var veikt izmaiņas fonda ieguldījumu portfelī.