Rīga, 2011.gada 1.marts – birža NASDAQ OMX Riga informē, ka sākot ar šodienu Baltijas Fondu centrā iekļauts jauns ieguldījumu fonds – „B&R Global One”, kuru pārvalda AS IPS „Global Fondi”. Turpmāk investori varēs salīdzināt arī šī ieguldījumu fonda ienesīguma rādītājus ar citiem Latvijas un Baltijas investoriem pieejamajiem ieguldījumu fondiem, lai pieņemtu informētus ieguldījumu lēmumus.

„B&R Global One” fonds ir akciju fonds, kurš tiek piedāvāts investoriem Latvijā. Tas ir atvērtā tipa fonds, kas nozīmē, ka investori jebkurā laikā var iegādāties fonda apliecības, kā arī jebkurā laikā tās pārdot atpakaļ fonda pārvaldniekam. Ieguldījumu fonds dibināts 2008. gadā, šobrīd fonda kopējie aktīvi pārsniedz 675 tūkstošus latu*. Nepilnu trīs gadu laikā fonds saviem ieguldītājiem ir nopelnījis 39.4%**. „B&R Global One” ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret aktīvu vērtības svārstībām, kādas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas valsts vērtspapīros. Fonds ir paredzēts kā vidēja un augsta riska ieguldījums, jo ieguldījumi tiek veikti, galvenokārt, akcijās.

„Salīdzinājumā ar līdzīgiem starptautiskiem fondiem šis fonds ir ļoti jauns. Tomēr savā īsajā pastāvēšanas laikā tam nācās saskarties ar pietiekami lielu izaicinājumu – pasaules ekonomisko krīzi. Ar to Fonds veiksmīgi tika galā un ilgtermiņā Fonda ieguldītāji nevis pazaudēja savus ieguldījumus, bet gan saņēma pietiekami labu peļņu. Fondam nav ģeogrāfisku ierobežojumu un piesaistes pie konkrētas nozares – pārvaldnieki regulāri seko līdzi situācijai pasaules finanšu tirgos, izvēlās visizdevīgākās ieguldīšanas iespējas un operatīvi veic izmaiņas Fonda ieguldījumu portfelī, ja tādas nepieciešamas,” norāda „B&R Global One” Fonda pārvaldniece Agnese Skirmane.

Fonds ir piemērots ieguldītājiem, kas:

  • veic ieguldījumus pasaules akciju tirgū ar vidēju un augstu risku ar mērķi panākt kapitāla vērtības pieaugumu un kuri vēlas saņemt daudz lielākus ienākumus no saviem ieguldījumiem, nekā to nodrošina termiņnoguldījumi bankā vai parāda vērtspapīri;
  • orientēti uz vidēja termiņa ieguldījumiem, t.i., vēlas ieguldīt uz termiņu, kas nav mazāks kā 1 gads;
  • ir apdrošināšanas kompānijas vai pensiju fondi, kas veic ieguldījumus akcijās, lai izveidotu diversificētu ieguldījumu portfeli.

Baltijas Fondu centrs ir Baltijas fondu biržu uzturēta interneta vide, kurā apkopota informācija par dažādiem ieguldījumu fondiem, kuri pieejami investoriem vismaz vienā no Baltijas valstīm. Fondu centrā investori var savstarpēji salīdzināt dažādu ieguldījumu fondu sniegumu, jo visi Fondu centrā iekļauto ieguldījumu fondu rādītāji, t.sk., fondu ienesīgums dažādos periodos, tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas. Ieguldījumu fondu apliecības iespējams iegādāties pie attiecīgā fonda pārvaldnieka.

* dati uz 25.02.2011.

**dati uz 24.02.2011.

Baltijas Fondu Centrs: : www.fonducentrs.lv vai www.nasdaqomxbaltic.com, sadaļa Fondu centrs.

Par „Global Fondi”

AS IPS “Global Fondi” darbība ir saistīta ar ieguldītāju finanšu instrumentu individuālo portfeļu pārvaldīšanu, ieguldot klientu līdzekļus dažādās ieguldījumu programmās, kā arī atvērtā ieguldījuma fonda pārvaldi un konsultāciju sniegšanu par ieguldījumiem finanšu instrumentos. Vairāk: www.globalfondi.lv.