Rīga, 2010. gada 15. decembrī – birža NASDAQ OMX Riga jau sesto gadu pēc kārtas izsludina konkursu par labāko bakalaura vai maģistra darbu, kas saistīts ar:

• Latvijas un/ vai Baltijas vērtspapīru tirgu vai
• Latvijas uzņēmumu korporatīvās pārvaldības problemātiku.

Balva par labāko studiju darbu EUR 1000. Konkursa mērķis ir rosināt Latvijas augstskolu studentu interesi par vērtspapīru tirgu un tā piedāvātajām iespējām uzņēmumiem un investoriem.

Izsludinot 2011.gada konkursu šobrīd – laikā, kad Latvijas augstskolu studenti izvēlas savu studiju darbu tēmas, – birža cer veicināt minēto tēmu plašāku atspoguļojumu studiju darbos.

Līdz 2011.gada 30.septembrim konkursa dalībnieki tiek aicināti iesniegt 2010.gada pēdējā ceturksnī un 2011. gadā aizstāvētos bakalaura un maģistra darbus ekonomikas nozarē, kas saistīti ar Latvijas un / vai Baltijas vērtspapīru tirgu vai Latvijas uzņēmumu korporatīvās pārvaldības problemātiku. Konkursā var pieteikt darbus gan latviešu, gan angļu valodā, kuri ir saņēmuši augstskolas vērtējumu ne zemāku par septiņiem punktiem un nav iepriekš iesniegti Baltijas valstu biržu organizētajos konkursos.

Konkursa Vērtēšanas komisijā tiks iekļauti biržas NASDAQ OMX Riga un vadošo Latvijas augstskolu pārstāvji, kā arī vērtspapīru nozares profesionāļi.

Lai piedalītos konkursā, studentiem NASDAQ OMX Riga sekretariātā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, jāiesniedz 1 bakalaura vai maģistra darba papīra kopija kvalitatīvā datorizdrukā un darba elektroniskā versija (CD vai Flash), kā arī jāiesniedz papildus informācija, kurā norādīts:
o Autora vārds, uzvārds
o E-pasta adrese
o Tālruņa numurs
o Dzīvesvietas adrese
o Augstskola
o Darba vadītāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija (e-pasts un tālruņa nr).

2010.gada bakalaura un maģistra darbu konkursam iesniegtie darbi šobrīd tiek vērtēti un uzvarētāji tiks paziņoti Baltijas biržu ikgadējā ceremonijā Baltic Market Awards, kas notiks 2011.gada 20.janvārī.

Vairāk informācijas par konkursu un Konkursa nolikums: http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/birzas-informacija/par-mums/birzas-balvas/stipendiju-konkurss

Papildu informācija:
Anda Zvīgule
Biržas NASDAQ OMX Riga Korporatīvo komunikāciju departamenta speciāliste
Anda.Zvigule@nasdaqomx.com; +371 67 212 431