Latvijas Centrālais depozitārijs apkopojis statistiku par Latvijas vērtspapīru tirgu 2009.gadā. Pārskatā sniegta informācija par visām Latvijā reģistrētajām vērtspapīru emisijām, vērtspapīru darījumiem un Depozitārija veikto norēķinu apjomu, jaunatvērto vērtspapīru kontu skaitu, kā arī par investoru struktūru Latvijā. Informāciju snieguši visi Depozitārija dalībnieki – bankas, ieguldījumu brokeru sabiedrības u.c. 

Pilna statistika pieejama ŠEIT, bet zemāk spilgtākie fakti:

  • 2009.gadā Depozitārijs veicis norēķinus 76 010 vērtspapīru darījumos (biržas un ārpusbiržas darījumi, t.sk. beznaudas vērtspapīru pārvedumi) par kopējo summu 1,2 miljardi latu;
  • 60% no visām Depozitārijā reģistrētajām 197 dažāda veida vērtspapīru emisijām (akcijas, parāda vērtspapīri, ieguldījumu apliecības) ir iekļautas biržā NASDAQ OMX Riga;
  • Latvijā reģistrētie vērtspapīri glabājas pavisam 80 636 vērtspapīru kontos, no kuriem 98% pieder fiziskām personām (konti gan pie Depozitārija dalībniekiem, gan Depozitārija uzturētajā Sākotnējā reģistrā);
  • 50% no visiem fizisko personu vērtspapīru kontiem joprojām atrodas Sākotnējā reģistrā, t.i., vērtspapīri nav dereģistrēti un pārvesti uz personu privātajiem vērtspapīru kontiem bankās;  
  • 2009.gadā Latvijā pie Depozitārija dalībniekiem ir atvērti 9 602 jauni vērtspapīru konti, kuros glabājas gan Latvijas Centrālajā depozitārijā, gan citur reģistrēti vērtspapīri;
  • 90% no jaunatvērtajiem vērtspapīru kontiem pieder vietējām fiziskām personām;
  • Depozitārijā reģistrēto vērtspapīru investori 52% gadījumu ir rezidenti, 19% nerezidenti un 18% Depozitārija dalībnieki (komercbanku un ieguldījumu brokeru sabiedrību īpašumā esošie vērtspapīri).

Par Latvijas Centrālo depozitāriju

Latvijas Centrālajam depozitārijam ir Nacionālā depozitārija statuss, tas veic vērtspapīru centrālās bankas funkcijas – uzskaita, glabā un veic norēķinus par visiem Latvijā publiskā apgrozībā esošajiem vērtspapīriem, kā arī par vērtspapīriem, kas netiek kotēti biržā. Latvijas Centrālais depozitārijs saviem klientiem sniedz arī citus pakalpojumus, piemēram, dažāda veida reģistru uzturēšanu – LR Pensiju sistēmas 2.līmeņa reģistrs, akcionāru reģistru kārtošana biržā nekotētām sabiedrībām. Latvijas Centrālais depozitārijs ir biržas NASDAQ OMX Riga meitasuzņēmums. Vairāk:  www.nasdaqomxbaltic.com