Rīga, 2010.gada 1. aprīlis – AS Reģionālā investīciju banka ir apstiprināta par biedru visās NASDAQ OMX Baltijas biržās – Rīgā, Tallinā un Viļņā. Tādejādi Reģionālā investīciju banka kļuvusi par divdesmit astoto uzņēmumu, kuram piešķirts vienotais Baltijas biržu biedra statuss.

Vienotais Baltijas biržu biedra statuss Reģionālajai investīciju bankai un tās klientiem sniedz tiešu pieeju tirdzniecībai ar Baltijas tirgū iekļautajām 87 uzņēmumu akcijām, 117 parāda vērtspapīriem un 9 ieguldījumu fondiem.

„Turpinot sekmīgi attīstīt finanšu instrumentu pakalpojumus, šis ir loģisks solis, kas ļaus mūsu klientiem ātri un kvalitatīvi veikt akciju un obligāciju darījumus Baltijas biržās. Turklāt nākotnē plānojam savus klientus iepriecināt gan ar jaunām finanšu instrumentu tirdzniecības vietām, gan jauniem finanšu instrumentu veidiem,” atzīmē Reģionālās investīciju bankas Vērtspapīru nodaļas vadītājs Jānis Bebris.

Reģionālās investīciju bankas biržas biedra tirdzniecības kods visās NASDAQ OMX Baltijas biržās ir RGB. NASDAQ OMX Baltijas fondu biržās kopā ir 41 biedrs.

Informācija par NASDAQ OMX Baltijas akciju tirgu ir atrodama www.nasdaqomxbaltic.com .

Par Reģionālo investīciju banku*

Reģionālā investīciju banka ir viena no jaunākajām bankām Latvijā, tā ir dibināta 2001.gadā, un tās lielākais akcionārs ir Ukrainas publiskā akciju sabiedrība – banka „Pivdennij”. Banka specializējas ar Ukrainu saistītu uzņēmumu apkalpošanā, turklāt aktīvi piesaista noguldījumus no turīgām privātpersonām, piedāvājot vienas no visaugstākajām noguldījumu likmēm Latvijā. Bankas aktīvi uz 2009.gada 31.decembri sastādīja 126,26 milj. LVL, izsniegto kredītu apjoms bija 67,62 milj. LVL, un klientu noguldījumi bija 109,23 milj. LVL.

*Informāciju sniegusi Reģionālā investīciju banka.