Pēdējā laikā investoru interesi ir piesaistījušas uzņēmumu Ventspils nafta un Latvijas Kuģniecība nesaskaņas un abi uzņēmumi ir snieguši paziņojumus biržā. Savu viedokli par situāciju sniedz Andrejs Martinovs no Finasta Asset Management un Deniss Makedonskis no Latvijas Krājbankas.


Andrejs Martinovs, IPAS Finasta Asset Management valdes priekšsēdētājs

Deniss Makedonskis, Latvijas Krājbankas Vērtspapīru nodaļas vadītājs
Kā Jūs vērtējat nesen uzņēmumā Ventspils Nafta notikušo menedžmenta maiņu? Šī brīža Ventspils Naftas menedžments precīzi atspoguļo sabiedrības akcionāru struktūru, savukārt gan lielākajiem akcionāriem, gan viņu pārstāvjiem menedžmentā Ventspils naftas pamatbizness nav svešs, kas nodrošina profesionālu un kompetentu uzņēmuma vadīšanu. Izmaiņas AS „Ventspils nafta” menedžmentā var vērtēt ļoti pozitīvi. Vitol Group nostiprināja pozīcijas uzņēmumā un iecēla savus pārstāvjus uzņēmuma padomē un valdē. Jaunie uzņēmuma padomes un valdes locekļi ir profesionāļi ar vairāku desmitu gadu darba pieredzi. Prognozējams, ka šie cilvēki spēs ļoti pozitīvi ietekmēt uzņēmuma darbību, ka arī palīdzēt tam ātrāk integrēties VITOL grupā.
Kā Jūs prognozējat, vai Venstpils naftai kā Latvijas Kuģniecības 49% akciju īpašniecei tuvāko mēnešu laikā izdosies iegūt kontroli pār savu meitasuzņēmumu? Ņemot vērā šā gada 6. aprīļa AS „Latvijas Kuģņiecības” valdes paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, kas notiks 2010. gada 8. oktobrī un kuras dienas kartībā ir iekļauts jautājums par padomes vēlēšanu, Latvijas Kuģniecības akcionāriem būs sarežģīti atrast legālu ceļu citu pārstāvju iekļaušanai uzņēmuma padomē līdz sapulces dienai, kā arī šāda paziņojuma esamība nenozīmē to, ka izsludinātās sapulces dienā padome tiks pārvēlēta. Diemžēl likumdošana, kas regulē šos jautājumus nav perfekta un nepieciešamības gadījumā dod iespēju manevriem… Domāju, ka tuvākajā laikā „Ventspils nafta” neizdosies iegūt kontroli pār „Latvijas Kuģniecība”.
Kā abu uzņēmumu konflikts ietekmēs akciju cenu īstermiņā/ilgtermiņā, un no kādiem faktoriem tās būs atkarīgas? Viennozīmīgi jebkurš konflikts uzņēmumā vai ap uzņēmumu, kura akcijas ir iekļautas regulētā tirgū, ietekmē akciju vērtību. Konflikta situācijas sekas ne vienmēr var novērtēt objektīvi un konkrētos skaitļos, tomēr var apgalvot, ka investori piesardzīgi vērtē konfliktā iesaistīto uzņēmumu vērtību. Skaidrs, ka konflikts kā tāds nav uzņēmējdarbība vai bizness, un no situācijās, kad uzņēmumu resursi plašā nozīmē tiek virzīti konflikta risināšanai vai uzturēšanai, ir jāizvairās. Abu uzņēmumu akcionāru interesēs ir pēc iespējas ātrāka konflikta atrisināšana. Konflikts starp abiem uzņēmumiem negatīvi ietekmēs Latvijas Kuģniecības akciju cenu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Lēmumu pieņemšanas necaurspīdīgums, izmaiņas uzņēmuma valdē, kā arī negaidīti publiski paziņojumi no abām pusēm nedos pārliecību investoriem un tie visdrīzāk atturēsies no ieguldījumiem Latvijas Kuģniecības akcijās, pat par spīti tam, ka patiesā akciju vērtība ir krietni augstāka, ņemot vērā uzņēmuma finanšu stāvokli un attīstības perspektīvu. Ja konflikts starp šiem diviem uzņēmumiem atrisināsies, tam varētu būt ļoti pozitīva ietekme – diskonts par papildu risku pazudīs un akciju cena varētu būtiski pieaugt salīdzinājumā ar pašreizējo cenu līmeni.
Ventspils Naftas akciju cena būs galvenokārt atkarīga no saimnieciskas darbības rezultātiem un finanšu radītājiem.