Vai noguldījumu līdz 50 000 eiro garantētā atmaksa attiecas arī uz juridiskām personām? Vai tas attiecas uz nerezidentiem? Kādi ir nosacījumi un prasības lai šo naudu atgūtu, ja banka bankrotē, un cik ilgā laikā nauda atkal būs manā rīcībā? Vai Eiropā jau ir bijusi šāda prakse?

Atbild juristi Zane Krecere un Edgars Lodziņš:

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu visiem Latvijas kredītiestāžu klientiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan rezidentiem, gan nerezidentiem) attiecībā uz visu veidu kontā esošajiem naudas līdzekļiem (tai skaitā norēķinu kontu atlikumiem, depozītiem, utml.) jebkurā valūtā tiek garantēta atlīdzība līdz 50 000 EUR katrā bankā (taču ievērojot, ka, ja klientam vienā bankā ir vairāki konti, atlīdzības ierobežojums attiecas kopā uz visiem kontiem vienā bankā). Garantētā atlīdzība ir izmaksājama, ja attiecībā uz banku iestājas vismaz viens no sekojošiem apstākļiem („Noguldījumu nepieejamība”):

  1. tiesa pasludinājusi kredītiestādi vai krājaizdevu sabiedrību par maksātnespējīgu,
  2. Finanšu un kapitāla tirgus komisija („FKTK”) ir anulējusi atļauju (licenci) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai,
  3. cits gadījums, kad FKTK ir konstatējusi, ka kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība nespēj izmaksāt noguldītājam garantēto noguldījumu, un pieņēmusi lēmumu par Noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

Iestājoties kādam no minētajiem gadījumiem, garantētās atlīdzības izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz informāciju, kāda ir attiecīgās kredītiestādes grāmatvedības reģistros konkrētajā brīdi, līdz ar to noguldītājam nav nepieciešams sniegt jebkādu iesniegumu un citus dokumentus, kas pamato noguldītāja tiesības uz garantēto atlīdzību. Kredītiestādes pienākums ir sastādīt un iesniegt FKTK sarakstu ar personām, kam ir tiesības uz garantētu atlīdzību ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Noguldījumu nepieejamības iestāšanās. Attiecīgi FKTK no Noguldījumu garantijas fonda nodrošina sarakstā  iekļautajām personām tām pienākošo summu izmaksu ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no dienas, kad iestājusies Noguldījumu nepieejamība (ievērojot, ka FKTK var pagarināt atmaksas termiņu uz laiku, kas nepārsniedz 10 darba dienas). Informācija par atlīdzības izmaksas kārtību, laiku un vietu tiek publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī FKTK mājaslapā.

Likumā ir arī paredzēti izņēmumi, par ko netiek izmaksātas garantētas atlīdzības, taču tie galvenokārt attiecas uz pašu banku un tām saistīto personu veiktajiem ieguldījumiem, valsts un pašvaldību finansētu iestāžu noguldījumiem, kā arī noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums u.tml.

Eiropas Savienības dalībvalstīs noguldījumu garantiju jautājumu regulē 1994.gada 30.maija direktīva 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām un tās grozījumi, kas ietverti 2009.gada 11.marta direktīva 2009/14/EK. Katrā no dalībvalstīm noguldījumu garantiju sistēmas noteiktos aspektos var būt atšķirīgas, taču jebkurā no dalībvalstīm minimālajam seguma līmenim ir jābūt 50 000 EUR. Atsevišķās Eiropas Savienības dalībvalstīs (piemēram, Vācijā) papildus valsts nodrošinātajām noguldījumu garantiju sistēmām bankas vai to asociācijas pašas ir izveidojušas depozītu garantiju fondus. Turklāt jānorāda, ka noguldījumu garantiju sistēmas darbojas ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet arī citās ārvalstīs.

Latvijā līdz šim nav bijis neviens gadījums, kad būtu jāveic izmaksas no noguldījumu garantiju fonda, taču Eiropā šādi gadījumi ir bijuši vairāki, piemēram, Šveicē (kas gan nav ES dalībvalsts) pēdējo reizi izmaksas tika veiktas 2008.gadā rudenī, kad tika likvidēta kādas bankas filiāle Šveicē. Noguldītāji saņēma izmaksas trīs nedēļu laikā.

Uzdod sev aktuālu jautājumu profesionālam juristam – raksti uz redakcija@naudaslietas.lv, un juristi tev atbildēs portālā naudaslietas.lv!

P.s. Rakstā dotā atsauce uz 50 000 eiro ir aktuāla raksta tapšanas laikā – 2010. gadā. 2011. gadā šī summa ir jau 100 000 eiro. http://www.klientuskola.lv/kas-tevi-aizsarga.html