Biržas NASDAQ OMX Riga iniciētajā pētījumā atklāta sakarība starp Latvijas uzņēmumu akciju cenu biržas indeksa OMX Riga izmaiņām un Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmi pēc diviem ceturkšņiem. Ekonomikas apsteidzošie indikatori, tādi kā akciju un noskaņojuma indeksi, ir plaši pazīstami ASV un citās valstīs ar attīstītu kapitāla tirgu, tomēr līdz šim nebija zināms, vai šāda kopsakarība strādā arī Latvijā. Pētījums par akciju tirgus indeksu pielietošanu Baltijas ekonomikas izaugsmes prognozēšanai veikts pirmoreiz.

Biržas indekss Latvijā par 6 mēnešiem apsteidz IKP datus

Pētījuma rezultāti liecina, ka arī Latvijā, līdzīgi kā tas ir attīstīto valstu tirgos, pastāv vairāki apsteidzošie indikatori, kas apsteidz Latvijas ekonomikas datus par vienu līdz diviem ceturkšņiem. Akciju cenu indeksa izmaiņas biržā ir iespējams izmantot, lai prognozētu ekonomikas tendences Latvijā pēc pus gada. Akciju tirgus kāpums gan negarantē ekonomikas uzplaukumu, bet 75% gadījumu tā virzība sakrīt ar IKP izmaiņu virzienu pēc diviem ceturkšņiem.

„Baltijā visaugstākā korelācija pastāv starp akciju indeksu izmaiņām un nākamā ceturkšņa IKP izmaiņām. Tomēr Latvijā korelācija ir nedaudz spēcīgāka starp NASDAQ OMX Riga akciju tirgus indeksa izmaiņām un aiznākamā ceturkšņa IKP izmaiņām (59%; korelācija starp akciju tirgus izmaiņām un nākamā ceturkšņa IKP izmaiņām ir 55%). Tātad varam secināt, ka Latvijas akciju tirgus „ieceno” ekonomikas attīstību apmēram sešu mēnešu tālā nākotnē, un statistiskie testi dod vidēji stipru apstiprinājumu šim secinājumam,” komentē Jānis Praņēvičs, pētījuma autors, Parex Asset Management vecākais analītiķis.

Valdībai nepieciešams tālāk attīstīt kapitāla tirgu Latvijā

Biržas NASDAQ OMX Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne: „Kvalitatīvs biržas indekss ir svarīgs indikators starptautiskajiem investoriem, pieņemot lēmumu par investīcijām kādā tirgū, tāpēc ir būtiski Latvijā tālāk attīstīt kapitāla tirgu un indeksu, palielināt indeksā iekļauto un biržā kotēto uzņēmumu skaitu ar pārstāvjiem arī no telekomunikāciju, transporta, enerģētikas un citiem sektoriem. Šiem uzņēmumiem arī ir nepieciešamas investīcijas un kotācija biržā uzņēmumiem pavērs iespēju piesaistīt finanšu investorus. Ir likumsakarīgi, ka biržas indekss ir pirmais, kas ļauj gūt ieskatu ekonomikas tendencēs, jo biržā kotēto uzņēmumu caurskatāmība ir augstā līmenī – tie nekavējoties informē investorus un medijus par katru nozīmīgiem notikumiem, ik ceturksni publisko savus finanšu pārskatus latviešu un angļu valodās. Attīstītam kapitāla tirgum ir augsts potenciāls ārvalstu investīciju piesaistē un sabalansētas ekonomikas attīstībā un valstij savu iespēju robežās nepieciešams to attīstīt.”

Biržas indekss ir kritērijs arī starptautiskajām reitingu aģentūrām

Svarīga nozīme ir tam, ka šī kopsakarība pastāv arī Baltijas tirgū, kas liecina par to, ka Latvijas birža un indikatori atbilst tiem pašiem pazīstamajiem principiem kā valstīs ar attīstītu kapitāla tirgu. Tas ir viens no faktoriem, kas ārvalstu investoriem dod augstāku uzticamību un paļāvību uz Latvijas investīciju vidi. „Arī starptautiskās reitingu aģentūras pievērš uzmanību akciju tirgum – tas ir viens no faktoriem, kurus tās ņem vērā, izvērtējot ekonomikas stāvokli. Piemēram, 2009. gada rudenī, kad Latvijas ekonomikā bija vērojama labākajā gadījumā vārga stabilizācija, Moody’s atzīmēja, ka vietējais akciju tirgus jau demonstrē pozitīvas tendences,” piebilst pētījuma autors.

Biržas indeksa atšķirība no citiem indikatoriem

Biržas indeksam ir augsta vērtību ekonomikas noskaņojuma prognozēšanā, jo tas ir balstīts ne tikai uz viedokli, bet daudzu profesionālu investoru rīcību veicot ieguldījumus uzņēmumu akcijās. Atšķirībā no tirgus noskaņojuma aptaujām, investori akciju tirgū pieņem finansiālus lēmumus, uzņemas risku un „balso” ar reālu naudu. Ņemot vērā, ka akciju tirgus tiešā veidā visvairāk atalgo tos, kuri vislabāk un visātrāk spēj prognozēt ekonomikas noskaņojumu un prognozēt uzņēmumu finanšu rezultātus, investori ieguldot un riskējot ar savu naudu pievērš milzīgu uzmanību vismazākajām pazīmēm, kas liecina par uzņēmumu attīstību un var ietekmēt uzņēmuma finanšu rādītājus, tādēļ ekonomikas nākotnes notikumi un tendences biržā lielākoties tiek pamanīti to sākumstadijā un iecenoti akciju iegādes vai pārdošanas cenā jau kādu laiku pirms oficiālu datu paziņošanas. Dažādu akciju cenu kopējās izmaiņas tiek atspoguļotas biržas indeksā.

Indeksa nozīme investoriem

Apsteidzošajiem indikatoriem, tādiem kā biržas indekss un dažādi noskaņojuma indeksi, ir liela praktiska nozīme, jo spēja prognozēt ekonomikas norises ir svarīga katram uzņēmumam un uzņēmuma īpašniekam, jo palielina uzticību biznesa vides prognozējamībai, palīdz plānot naudas plūsmu, pieņemt lēmumus par tālākām investīcijām un citus biznesa lēmumus. Valstīs ar attīstītāku ekonomiku, piemēram, ASV, šāda korelācija ir spēcīgāka un to savā ikdienas darbā un plānošanā plaši izmanto ne tikai ekonomisti un investori, bet arī uzņēmumu vadītāji un finanšu direktori.

Pētījums: Akciju tirgus korelācija ar IKP datiem