Birža NASDAQ OMX Riga informē, ka biržas NASDAQ OMX Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa–Melalksne ievēlēta Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā valdē. „Kā Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā valdes locekle vēlos turpināt veicināt caurspīdīgas, prognozējamas un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides nostiprināšanos Latvijā, labas korporatīvās pārvaldības un korporatīvās pilsonības ideju iedzīvināšanu gan biznesa vidē, gan sabiedriskajā sektorā, veicināt lielāku atbalstu šīm vērtībām no likumdevēju un izpildvaras puses,” norāda Daiga Auziņa–Melalksne.

Birža NASDAQ OMX Riga par Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā biedru kļuva pirms gada. Šī gada laikā birža ir aktīvi piedalījusies Tirdzniecības palātas aktivitātēs un atbalstījusi tās iniciatīvas. Biržas vadītāja ir arī parakstījusi Amerikas Tirdzniecības palātas Deklarāciju par labu korporatīvo pilsonību.

Amerikas Tirdzniecības palātai ir deviņi valdes locekļi. Četri jaunie valdes locekļi tika ievēlēti organizācijas gadskārtējā biedru pilnsapulcē, kuru atklāja ASV vēstniece Latvijā Džudita Gārbere (Judith Garber), atzinīgi novērtējot ilggadējo un veiksmīgo sadarbību starp ASV vēstniecību un Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā.

Vairāk informācijas par Amerikas Tirdzniecības palātas gadskārtējo biedru pilnsapulci var iegūt šeit:  www.amcham.lv

Par Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā

Amerikas Tirdzniecības palāta ir viena no lielākajām Rietumu biznesa organizācijām Baltijā. Palātas biedru sastāvā ir 120 uzņēmumu un individuālie biedri. Sešpadsmit gadus pēc tās dibināšanas Latvijā, Amerikas Tirdzniecības palātas galvenie mērķi nav mainījušies. Tie ir aktīvi veicināt investīciju un tirdzniecības attīstību starp Latviju un ASV, pārstāvēt savu biedru intereses un kalpot par pamatu biznesa pārstāvju kontaktu dibināšanai. Vairāk par palātu: www.amcham.lv