Uz nedēļas aktuālajiem jautājumiem par uzņēmumu Ventspils Nafta un tā akcijām atbild IPS  Hipo Fondi  aktīvu pārvaldnieks Sandis Kapitonovs un Parex Asset Management akciju analītiķis Jānis Stukuls.

Jānis Stukuls, Parex Asset ManagementJānis Stukuls, Parex Asset Management akciju analītiķis
Sandis Kapitonovs, IPS Hipo FondiSandis Kapitonovs, IPS Hipo Fondi aktīvu pārvaldnieks
. .
Kā Jūs vērtējat Ventspils Nafta akcijas cenu? Vai, Jūsuprāt, akcijas cenā ir iecenots uzņēmuma solījums izmaksāt dividendes un ja jā, tad kādā apmērā (dividendes)? Kopš VNF prezidentes paziņojuma par iespējamo dividenžu izmaksāšanu akcijas cena ir pakāpusies par 25%. Manuprāt, dividenžu apjomu ir grūti prognozēt, jo tas ir pilnībā atkarīgs no uzņēmuma akcionāru lēmuma. Uzņēmuma iespējas izmaksāt dividendes ir diezgan lielas, ņemot vērā tā rekordlielo brīvo līdzekļu apjomu (LVL 64mlj), kā arī faktu, ka tam praktiski nav īstermiņa (un arī ilgtermiņa) parādsaistību. Jāatzīmē arī, ka Latvijas Kuģniecībai ir LVL 40 mlj. īstermiņa saistības pret VNF ar samaksas termiņu pirmā ceturkšņa beigās. Bāzes scenārijs būtu, ka uzņēmums izmaksā daļu no brīvajiem naudas līdzekļiem un iespējams daļu no Latvijas Kuģniecības atmaksātajiem līdzekļiem (tas, manuprāt, būtu ap 40 sant par akciju), taču nevar izslēgt arī maksimālo scenāriju, ka uzņēmums izmaksā visu iepriekšējos gados neizmaksāto peļņu, nepieciešamos papildus līdzekļus aizņemoties. Uzņēmuma turpmāko akciju cenu dinamiku lielā mērā arī noteiks tas, vai uzņēmuma izmaksātais (ja tās tiks izmaksātas) dividenžu apjoms atbildīs investoru sagaidītajam. Ja ņem vērā kompānijas akciju bilances vērtību, kas pārsniedz 4 latus, un ja sagaidāmās dividendes varētu būt 0.35-0.60 santīmi uz akciju (ņēmu vērā 2.ceturkšņa pārskatā publicēto naudas apjomu), tad šobrīd Ventspils naftas akciju cenu vērtēju kā ļoti lētu. Arī rādītājs Dividend yield sasniedz 28-43% pie tirgus cenas 1.25-1.40 lati, kas ir ļoti augsts, jo kompānija iepriekš nekad nav maksājusi dividendes.
. .
Cik liela ir iespējamība, ka uzņēmums var dividendes tomēr neizmaksāt? Šo jautājumu ir grūti komentēt, jo tas būs atkarīgs no uzņēmuma lielāko akcionāru gribas. No fundamentālā viedokļa raugoties, uzņēmuma bilances stāvoklis runā par labu dividenžu izmaksai, un tā kā pēdējo sešu gadu laikā peļņa nav izmaksāta dividendēs šķiet ļoti iespējams, ka akcionāri vēlēsies to sadalīt pirms nodokļa par kapitāla pieaugumu ieviešanas. Spriežot pēc uzņēmuma akciju cenas dinamikas var secināt, ka investori ne pārāk tic dividenžu izmaksai. Taču, mēdijos VN Valdes priekšsēdētāja O. Pētersone ir apliecinājusi, ka kompānija maksās dividendes pirms jaunā Kapitāla pieauguma nodokļa stāšanās spēkā, tas nozīmē līdz šī gada beigām.
. .
Kuras, Jūsuprāt, ir stiprās puses Ventspils Nafta biznesa modelī un kuras ir vājās? Pārorientēšanās uz ieguldījumu pārvaldi tikai tranzīta segmentā ir vērtējams kā pozitīvs solis, jo uzņēmumam ir iegūta liela pieredze un zināšanas tieši šajā jomā. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka šī gada pirmajā pusē uzņēmums ir spējis ievērojami samazināt savas ražošanas izmaksas. Fakts, ka VNF praktiski nav parādsaistību ir vērtējams divējādi. Šī brīža ekonomikas situācijā tas ir vērtējams pozitīvi, jo dod uzņēmuma papildus stabilitāti, savukārt ilgtermiņā šis iespējams nav pats efektīvākais finansēšanas veids, jo netiek izmantota tā saucamā kredītu sviras darbība. Kā vājo pusi VNF darbībā vērtēju tā holdinga struktūru un politiskos riskus saistībā ar Krieviju un tās naftas biznesu. Stiprās puses noteikti ir naftas produktu pārkraušanas uzņēmumu labā atrašanās vieta specifiskā reģionā, kur ziemas laikā jūra neaizsalst, kas būtiski samazina produktu transportēšanas izmaksas. VN pieder 49,9% Latvijas kuģniecībā, kas krīzes un zemu fraktu likmju laikā ir spējusi nest peļņu. Lielāko daļu gan ne no pamatdarbības. Uzņēmumu stipri ietekmē politiskie notikumi: pasliktinoties attiecībām ar Krieviju pierimst naftas produktu plūsma uz Ventspili. Uzņēmumam pozitīvu tēlu neveido akcionāru nemitīgie ķīviņi un savstarpējās nomelnošanas kampaņas, kas ļoti slikti atsaucas uz publiskās akciju sabiedrības vērtību.
. .
Kā Jūs vērtējat uzņēmuma spēju nākotnē gūt stabilu un progozējamu peļņu? Ventspils Nafta koncerna peļņas rādītāji līdz šim ir bijuši grūti prognozējami, jo to rezultātos lielu lomu ir spēlējušas dažādas grūti paredzamas are neprofila aktīviem saistītas pozīcijas (piem., aktīvu pārvērtēšana). Ar uzņēmuma pamatdarbību nesaistīto aktīvu atdalīšanai vajadzētu samazināt šo problēmu nākotnē, padarot peļņas rādītājus mazāk svārstīgus un līdz ar to nedaudz vieglāk prognozējamus. Lai arī Krievija nopietni attīsta naftas tranzītu caur Melnās jūras reģionu un Primorskas ostu, paredzu, ka Ventspils saglabāsies kā viens no naftas produktu transportēšanas ceļiem. Astronomisku peļņu diez vai izdosies sagaidīt, taču tās viens no lielākajiem akcionāriem Vitoil group vairāk kārt ir garantējis naftas produktu plūsmu caur Ventspils ostu.