Uz jautājumiem par Latvijas telekomunikāciju iekārtu ražotāju SAF Tehnika atbild Zane Tiltānova no LHV un Juris Jankovskis no Swedbank.

Zane Tiltānova, LHVZane Tiltānova, LHV bankas tirgus analītiķe
Juris Jankovskis, SwedbankJuris Jankovskis, Swedbank brokeris
. .
Pēc uzņēmuma SAF Tehnika paziņojuma par dividenžu izmaksu akcijas cena ir palēkusies. Kā Jūs prognozējat cenas dinamiku pēc dividenžu izmaksas – vai tā atgriezīsies iepriekšējā līmenī? Dienā pēc paziņojuma publiskošanas, SAF Tehnikas akciju cena pieauga par 25.86% jeb 0.15 LVL līdz 0.73 LVL, un 17. novembrī tā bija 0.75 LVL. Akcionāru saraksts ar tiesībām uz dividendēm tiks fiksēts 21. decembrī. Tas nozīmē, ka pēc 21. decembra SAF Tehnikas akciju cenai teorētiski vajadzētu sarukt par 0.23 LVL, jo investori vairs nebūs gatavi maksāt iepriekšējo cenu, ja tiem vairs nebūs tiesības saņemt dividendes. Ja nebūs citu faktoru, kas varētu ietekmēt akcijas cenu, tad visticamāk iestājoties dividenžu eksdatumam (pirmajai dienai, kad vērtspapīru cenā nav ietvertas dividendes)  cena atgriezīsies iepriekšējā līmenī, kas ir ap 0.50 LVL par akciju. Jāsaka gan, ka akcionāru lēmums izmaksāt dividendes bija diezgan negaidīts, jo vismaz sākotnējais akcionāru pilnsapulces lēmuma projekts dividenžu izmaksu neparedzēja, taču akcionāri pilnsapulcē lēma savādāk. No otras puses, šāds akcionāru lēmums ir visai saprotams, ņemot vērā gaidāmo kapitāla pieauguma nodokli no nākamā gada, kā arī uzņēmuma iepriekšējo gadu uzkrāto peļņu un pieejamos naudas līdzekļus.
. .
Uzņēmums ilgstoši strādā ar zaudējumiem. Kādi varētu būt galvenie iemesli? Šobrīd zaudējumi galvenokārt ir saistāmi ar faktu, ka SAF Tehnikas klienti ekonomiskās lejupslīdes rezultātā aizvien mazāk vēlas investēt jaunās iekārtās. Līdz ar to bija vērojams liels apgrozījuma kritums. Piemēram, 2009./2010. finanšu gada pirmajā ceturksnī uzņēmuma apgrozījums ir bijis 1 650 466 LVL, kas ir par 69% mazāk nekā pirms gada. Līdz ar to uzņēmums ceturksni noslēdza ar 183 634 LVL lieliem zaudējumiem. Tā kā skaudrajos ekonomikas krīzes apstākļos SAF klienti ir samazinājuši savus investīciju projektus un lielākoties tikai veic telekomunikāciju infrastruktūras uzturēšanas darbus, tad neapšaubāmi tas viss  ir atstājis negatīvu ietekmi  uz Saf tehnika pārdošanas apjomiem un apgrozījumu, kas, piemēram, 2009./2010. finanšu gada pirmajā ceturksnī sastāda 69% no iepriekšējā gada tā paša ceturkšņa apgrozījuma.  Samazinoties tirgus apjomiem, arvien sīvāka kļūst arī konkurence un tāpat kā citās nozarēs ir vērojams stiprs spiediens uz cenām, kas  nozīmē  arī pārdoto produktu peļņas maržas kritumu, kā rezultātā nu jau vairākus ceturkšņus pēc kārtas uzņēmums strādā ar zaudējumiem.
. .
Vai Jūsuprāt tuvākajā nākotnē uzņēmumam izdosies atgriezties pie pozitīviem peļņas rādītājiem? No kādiem faktoriem tas būs atkarīgs un cik lielā mērā to ietekmēs atlabšanas pazīmes Eiropā un ASV? Šobrīd galvenā SAF Tehnikas prioritāte ir atkal strādāt ar peļņu. Par to, cik ilgā laikā šo mērķi izdosies sasniegt, ir ļoti grūti spriest. Kā jebkura cita uzņēmuma arī SAF Tehnikas peļņas rezultāti ir cieši saistīti ar ekonomisko situāciju, un līdz ar to ekonomikas izaugsmes atgriešanās palīdzēs uzņēmumam sajust stabilāku pamatu zem kājām. Tāpat nevar noliegt, ka uzņēmumam ir pietiekami liels nākotnes potenciāls. Grūti teikt, kad uzņēmums varētu atgriezties pie pozitīviem darbības rezultātiem, taču pozitīvi ir tas, ka uzņēmums ir pietiekami elastīgs un, samazinoties ražošanas apjomiem, aktīvi veic izmaksu samazināšanas pasākumus. Tādējādi ir cerība, ka tirgus konjunktūrai uzlabojoties Saf tehnika pēc kāda laika tomēr varētu atkal sākt strādāt sekmīgi un ar peļņu. Lai arī Eiropas un ASV tirgi uzņēmumam ir nozīmīgi, tomēr galvenie realizācijas tirgi uzņēmumam ir jaunattīstības valstīs, kuru ekonomika tomēr vēl ir lielu izaicinājumu priekšā un līdz ar to domāju nav pamata gaidīt strauju  darbības rezultātu uzlabošanos.
. .
Cik lielā mērā, Jūsuprāt, investoru interesi par uzņēmumu ietekmē SAF Tehnika produktu specifika? Uz šo jautājumu ir ļoti grūti atbildēt, jo uzskatu, ka vairumam investoru nav īsti skaidra uzņēmuma produktu specifika. Protams, lai saprastu, uz kuru pusi vēji pūtīs nākotnē, ir vismaz aptuveni jāzina, ar ko uzņēmums nodarbojas. Šeit arī jāpiebilst, ka investoram parasti vairāk interesē uzņēmuma finanšu rezultāti, nevis detalizēts produktu apraksts. Tāpat daudz svarīgāks par investoru viedokli ir SAF Tehnikas klientu viedoklis par to, cik labs ir uzņēmuma ražojums. Līdz ar to uzskatu, ka produktu specifikai uz investora lēmumu ieguldīt vai nē ir sekundāra ietekme. Katrā ziņā uzņēmums ražo pietiekami specifisku produkciju un domāju lielākajai daļai investoru nav īsti saprotama SAF Tehnika ražotā produkcija un  tās nākotnes perspektīvas, kas līdz ar to tas varētu atturēt daļu  investoru no  ieguldījumu veikšanas minētajā uzņēmumā.