Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Venspils nafta un citu biržas uzņēmumu plānotajām dividendēm un to saņemšanu.

Kuri uzņēmumi šogad plāno izmaksāt dividendes?

Lēmumus tuvākajā laikā izmaksāt dividendes pieņēmuši uzņēmumi Ventspils Nafta un SAF Tehnika:

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par akciju
VNF1R Ventspils Nafta 01.12.2009 03.12.2009 10.12.2009 0.48
SAF1R SAF Tehnika 17.12.2009 21.12.2009 28.12.2009 0.23

Kā var saņemt dividendes, ja manas akcijas atrodas vērtspapīru kontā?

Ja akcijas glabājas vērtspapīru kontā bankā vai brokeru sabiedrībā, tad dividendes naudas kontā tiks ieskaitītas automātiski.

Kā var saņemt dividendes, ja esmu savulaik iegādājies akcijas par privatizācijas sertifikātiem?

Ja persona par sertifikātiem ir ieguvusi kāda uzņēmuma akcijas, bet nav tās pārvedusi un kontu bankā, tas nozīmē, ka akcijas glabājas Latvijas Centrālā depozitārija (LCD) Sākotnējā reģistrā. Dividendes varēs saņemt tikai tad, kad tiks atvērts vērtspapīru konts bankā vai brokeru sabiedrībā un veikta akciju dereģistrācija. Tad kopā ar akcijām tiks pārskaitītas arī dividendes.

Ja persona zina, ka tai piederošās akcijas tiek glabātas LCD Sākotnējā reģistrā, to īpašnieks var uzreiz uzsākt dereģistrācijas procedūru – doties uz jebkuru banku vai brokeru sabiedrību, kas ir depozitārija dalībnieks, atvērt vērtspapīru kontu un iesniegt dereģistrācijas uzdevumu. Akcijas un izmaksātās dividendes tiks ieskaitītas vērtspapīru kontā un īpašnieks varēs ar tām brīvi rīkoties. Latvijas Centrālais depozitārijs (LCD) dividendes par dereģistrētajām akcijām pārskaita vienu reizi nedēļā – nedēļas pirmajā darba dienā.

Kuras bankas ir depozitārija dalībnieki?

Aizkraukles banka, Akciju komercbanka “Baltikums”, Baltic International Bank, DnB NORD, GE Money Bank, Latvijas Hipotēku un zemes banka, Latvijas Krājbanka , Nordea, Norvik banka, Parex banka, RB Securities, Reģionālā investīciju banka, Rietumu banka, SEB banka, SMP Bank, Swedbank, Trasta Komercbanka.

Ko darīt, ja es neesmu drošs, ka man pieder šīs akcijas?

Ja, Jūsuprāt, Jūsu īpašumā varētu būt privatizācijā iegūtās akcijas, kas nav pārskaitītas uz banku, tad ir iespējams noskaidrot, vai šīs akcijas glabājas Sākotnējā reģistrā. Šajā gadījumā ar personu apliecinošu dokumentu jādodas uz Latvijas Centrālo depozitāriju Vaļņu ielā 1, Rīga (Vecrīga, pie Pulvertorņa) (dd.8:30-17:30, piektdienās 8:30 -16:30), kur būs iespējams uzzināt, kādas un cik Jums piederošas akcijas tiek glabātas Sākotnējā reģiatrā un vai par šīm akcijām ir uzkrājušās dividendes. Ja īpašnieks arī turpmāk nevēlas ar savām akcijām neko darīt, tad viņam uz LCD nav jānāk. Pa telefonu to noskaidrot nevar.

Iespējams, ka personai ir saglabājusies „Latvijas Krājbankas” vai „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” deviņdesmitajos gados izsniegtā „Izziņa par apmaksātajām akcijām” („zaļā lapa”). Šī izziņa ir informatīva rakstura dokuments, kas apliecina akciju iegādi privatizācijas procesā, nevis īpašuma tiesību apliecinājums. Varbūt šīs akcijas jau kādreiz ir bijušas pārskaitītas uz banku un glabājas tur, vai ir pārdotas.

Līdz kurai dienai ir jāiegādājas akcijas, lai saņemtu dividendes?

Ieguldītāju ērtībai NASDAQ OMX Riga kopā ar informāciju par dividenžu izmaksu publicē tā saucamo eksdatumu — pirmo dienu, kurā vērtspapīru cenā vairs nav ietverta dividende. Šajā dienā jau ir par vēlu pirkt akcijas, lai saņemtu dividendes, jo, ņemot vērā vērtspapīru norēķiniem nepieciešamo laiku, aprēķina datumā akcijas vēl nebūs ieskaitītas ieguldītāja vērtspapīru kontā. Parasti eksdatums ir trīs dienas pirms aprēķina, jo norēķini par NASDAQ OMX Riga noslēgtiem darījumiem notiek trešajā dienā pēc darījuma noslēgšanas. Eksdatumu var noskaidrot šeit.

Kad tiks izmaksātas dividendes?

Datumu, kurā tiks aprēķinātas, kā arī datumu, kurā tiks izmaksātas dividendes, nolemj akcionāru sapulcē.

Dividenžu izmaksas datumā nauda tiek pārskaitīta uz akcionāra bankas kontu vai Sākotnējo reģistru. Dividenžu izmaksa notiek ar LCD starpniecību.

Kur atrast informāciju par gaidāmajām un jau izmaksātajām dividendēm?

Visa informācija gan par izmaksātajām, gan par plānotajām dividendēm ir atrodama NASDAQ OMX Riga mājas lapā šeit.

Kur var atrast informāciju par Sākotnējo reģistru?

Visu informāciju par Sākotnējo reģistru var iegūt šeit.

Citi raksti:

Komisijas maksas

Nedēļas akcija: Ventspils Nafta (02.11.2009)
Nedēļas akcija: SAF Tehnika (19.11.2009)