Uz nedēļas aktuālajiem jautājumiem par uzņēmumu City Service un tā akcijām atbild Invalda Asset Management Jaunākais fondu pārvaldnieks Vaidotas Rūkas un Swedbank brokeris Juris Jankovskis.

Vaidotas RūkasVaidotas Rūkas, Invalda Asset Management Jaunākais fondu pārvaldnieks
Juris JankovskisJuris Jankovskis, Swedbank brokeris
. .
City Service akcijas cena kopš gada sākuma ir kāpusi par 108,26%. Cik lielā mērā šo cenu, Jūsuprāt, ir ietekmējuši uzņēmuma darbības rezultāti? NASDAQ OMX Vilnius tirgus indekss kopš gada sākuma ir pieaudzis par 60%, līdz ar to var teikt ka uzņēmuma akcijas ir devušās tajā pašā virzienā kā tirgus. Starpība sniegumā starp tirgu un akciju izveidojās maijā kad City Service paziņoja par uzņēmuma pārņemšanu Krievijā pie ļoti ļoti zemas cenas, kas dubultoja uzņēmuma pārvaldāmo platību. Tas pievērsa investoru uzmanību uzņēmumam. Investori atklāja piemirstu akciju ar ļoti spēcīgiem rezultātiem  un tālāku izaugsmes potenciālu samērā drošā sektorā. Akcijas cenas straujais kāpums šogad būtu izskaidrojams gan ar optimisma atgriešanos pasaules tirgos un tai skaitā Baltijā, gan ar akcijas vērtības nepelnīti straujo sarukumu pērn, gan protams arī  ar uzņēmuma sekmīgo darbību, kas neskatoties uz saspringto situāciju ekonomikā ir spējis noturēt gan apgrozījumu, gan arī palielināt peļņu. Tas viss piesaistīja investoru uzmanību, kā arī pateicoties pozitīvam ārējam fonam akciju cenas kāpums neizpalika.
. .
Kā Jūs vērtējat uzņēmuma plānus izvērst savu darbību Krievijā? City Service plāni Krievijā izskatās ambiciozi un arī sasniedzami. City Service patlabanējā tirgus daļa dzīvojamo māju pārvaldāmajām platībām St. Pēterburgā ir 7%. Uzņēmuma vadība taisās šo daļu palielināt līdz 10%-15%. Labas attiecības ar attiecīgajām amatpersonām un „CTS” finanšu resursi atļauj veiksmīgi piedalīties tuvumā esošajos valsts uzņēmumu privatizācijas procesos. Augstāka pārvaldāmās platības tirgus daļa vienā pilsētā var radīt sinerģiju līdz ar to šo procesus var vērtēt pozitīvi. Kopumā es pozitīvi vērtēju uzņēmuma plānus, jo šādā veidā uzņēmums var turpināt izaugsmi, kāpinot gan tirgus daļu Krievijā, gan arī palielinot  visa uzņēmuma apgrozījumu. City Service Krievijas tirgū ir jau uzkrāta zināma pieredze un tas varētu nodrošināt  arvien sekmīgāku darbības izvēršanu minētajā reģionā. Jāatzīmē gan, ka pēdējā pusgada laikā  uzņēmuma darbība Krievijā nav bijusi peļņu nesoša,  tāpēc City Service vēl ir liels darbs priekša sakārtojot iegādātos uzņēmumus, lai to darbība būtu rentabla.
. .
Vai, Jūsuprāt, uzņēmuma prognoze 2010. gadā dubultot apgrozījumu un sasniegt 3% peļņas maržu ir ticama? Kādi faktori ietekmēs prognozes realizāciju? Uzņēmuma vadība ir samazinājusi savas prognozes Krievijas tirgum salīdzinot ar datiem, kuri tika paziņoti maijā. Saskaņā ar sākotnējo plānu, ieņēmumiem no Krievijas tirgus vajadzēja būt 320 miljoniem LTL un neto peļņas maržai ap 7% ilgākā termiņā. „CTS” pārdeva neperspektīvos 3 no 6 Krievijā pirktajiem uzņēmumiem līdz ar to ieņēmumu prognozes tika samazinātas līdz 150 miljoniem LTL. „CTS” plāno palielināt neto peļņas maržu no 0% 2009. gadā  līdz 3% 2010. gadā samazinot darbaspēku par 10%-20%, pārskatot parakstītos  līgumus ar apakšuzņēmējiem un piegādātājiem kā arī veicot citus uzlabojumus. Valsts uzņēmumi parasti tiek pārvaldīti neefektīvi līdz ar to plāni izskatās piepildāmi.  Vēl vairāk, uzņēmuma vadība ir demonstrējusi veiksmīgu izmaksu samazināšanas programmu Lietuvā, kas ir palīdzējis ievērojami pieaudzēt rentabilitāti. Līdzšinējā uzņēmuma izaugsme un apgrozījuma pieaugums tika nodrošināts gan dabiskas izaugsmes ceļā, gan  galvenokārt ar citu uzņēmumu pārņemšanu un iegādi. Domājams līdzīgi uzņēmums rīkosies arī turpmāk, ko norāda arī plānotā papildus kapitāla piesaiste, tāpēc straujš apgrozījuma pieaugums varētu būt  sagaidāms arī nākamgad. Manuprāt  plānotā peļņas marža  ( 3% ) ir pilnīgi reāla,  jo jau  šī gada pirmajā pusē uzņēmuma peļņas marža sasniedza 4.6%.
. .
Kādi ir trīs nozīmīgākie riski, kuriem investoriem vajadzētu pievērst uzmanību saistībā ar City Service? Investoriem vajadzētu vērst uzmanību uz to ka uzņēmuma vadība var veikt pamatkapitāla palielināšanu pie cenas kas ir zemāka par tirgus cenu un investori kuri gatavi iegādātie akcijas tagad var netikt pie iespējas piedalīties šajā pamatkapitāla palielināšanā. Pieaugumi prasībās un straujā izaugsme, it sevišķi Krievijā, varētu būt viens no riskiem, bet kopumā apsaimniekošanas uzņēmumiem ir mazāka nenoteiktība un riski darbībā nekā citiem sektoriem. Tā kā vismaz šobrīd darbība Krievijas tirgū nav peļņu nesoša, tad uzņēmumam turpinot agresīvu ekspansiju šajā reģionā  vismaz īstermiņā ir iespējami zaudējumi, kas varētu negatīvi atsaukties uz kopējiem uzņēmuma peļņas rādītājiem. Joprojām problemātiskā  makroekonomiskā situācija Baltijā un tai skaitā uzņēmuma galvenajā tirgū Lietuvā var atstāt negatīvu iespaidu uz uzņēmuma finanšu rezultātiem. Arī likviditāti biržā varētu vēlēties daudz labāku. Pamatkapitāla palielināšana, emitējot jaunas akcijas  var samazināt esošo akcionāru vienas akcijas vērtību, ja tie neizmantos savas  tiesības iegādāties jaunās akcijas (angl. dilution).