Atbildot uz lasītāju lūgumu, šonedēļ lūdzām Kasparu Kurmiņu no Parex un Andreju Martinovu no Invalda Asset Management analizēt Lietuvas apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumu Apranga (APG1L).

martinovsAndrejs Martinovs, “Invalda Asset management” valdes priekšsēdētājs kurminsKaspars Kurmiņš, Parex bankas vērtspapīru brokeris
. .
Vai Apranga akciju šodien var saukt par nenovērtētu? Manuprāt, Apranga akcijas šodien (2009. gada 2. oktobrī) izskatās nedaudz „pārpirktas”. Emitenta darbības finanšu rezultāti un lokālais makroekonomiskais fons pēdējā laikā virzas pretējā virzienā Apranga akciju cenas dinamikai. Tomēr lielākais apģērbu tirgotājs Baltijā ir pelnījis tirgoties ar nelielu prēmiju salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem. Akcijas cena pēdējā pusgada laikā ir augusi lēnāk nekā OMX Viļņas indekss, cenu šobrīd varētu uzskatīt par zināmā mērā nenovērtētu pret tirgu kopumā. Tomēr patēriņa preču sektoru skar grūti laiki, īpaši Baltijā, tamdēļ akcijas vērtība savā sektorā ir atbilstoša. Uzņēmuma peļņas rādītāji iepriekšējos gados liecina par profesionālu komandu, kuras 2009. gada operacionālajos plānos ietilpst optimāla EBITDA līmeņa sasniegšana, realizējot virkni pasākumu. Uzņēmumam ir izdevies sakārtot savas parādsaistības, veicot papildus veiksmīgu akciju emisiju. Akcijas, manuprāt, ir perspektīvas ilgtermiņa ieguldījumiem.
. .
Kā vērtējat Apranga darbības rezultātus ņemot vērā patēriņa kritumu? Vai Aprangai ir izdevies veiksmīgi reaģēt gan samazinot izdevumus, gan atrodot jaunus ieņēmumu avotus? Apranga aktīvi pārskata savu darbību un ievieš korekcijas – kopš septembra sākuma ir slēgti divi veikali Lietuvā un viens Igaunijā, kā arī reorganizēti četri veikali Lietuvā un divi Latvijā. Aprangai nevar strauji samazināt fiksētus izdevumus, jo sarunas ar tirdzniecības centru operatoriem par nomas maksas samazināšanu notiek abpusēji sarežģīti. Apranga pārsvarā ir lielākais nomnieks šādos tirdzniecības centros un nomas maksa samazināšana rada operatoriem lielas problēmas, savukārt tirdzniecības centriem liela klienta zaudēšana šajos laikos ir dzīves un nāves jautājums. Pieņemu, ka šodienas aktivitātes rezultātu mēs redzēsim nedaudz vēlāk. Uzņēmuma Apranga darbības rezultāti atspoguļo pašreizējo situāciju apģērbu mazumtirdzniecības nozarē Baltijā, kur vērojams lielākais pieprasījuma kritums ES.
Uzņēmuma apgrozījums 2009. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir krities vairāk nekā par 20%, līdz ar to tirgotājs ir spiests samazināt arī cenas.
Pozitīvi, ka apgrozījuma kritumam ir tendence samazināties, uzņēmuma darbības politika — nodarbināt vairāk jauniešus — ir ļāvusi samazināt izmaksas un palielināt darba efektivitāti.
2009. gadā personāla izmaksas ir samazinātas par 18,4%, tiek veikta veikalu pārveidošana, nerentablo veikalu slēgšana, kas norāda uz uzņēmuma spēju reaģēt uz izmaiņām tirgū. Kā piemēru var minēt lielākā veikala City Shop slēgšanu Viļņā un jaunu, uz luksuss segmenta pircējiem orientētu veikalu atvēršanu.
. .
Vai varat novērtēt Apranga mazutirdzniecības darbību salīdzinot līdzīgiem uzņēmumiem – PTA un Baltika? Apranga salīdzinoši ar PTA un Baltika bija daudz agresīvāka savā attīstībā un tirgus iekarošanā pirmskrīzes gados, līdz ar to krīze ir spēcīgi ietekmējusi Aprangas darbību, kas ir likumsakarīgi.. PTA un Baltika ir salīdzinoši konservatīvāki. Citiem vārdiem Aprangas darbībā ir vērojama liela volatilitāte. Uzņēmuma Apranga darbības tirgus ir Baltijas valstis. Silvano Fashion group pamatā orientējas uz Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas tirgu. Baltika aptver Baltiju, Centrāleiropu un Austrumeiropu.
Katra no kompānijām saskaras ar nedaudz atšķirīgiem tirgus riskiem, taču mazumtirdzniecības rādītāji visiem uzņēmumiem šobrīd ir bijuši vāji, salīdzinot ar 2008. gadu. Nevaru izcelt kādu no šīm kompānijām.
. .
Kuras Jūsuprāt ir stiprās puses Apranga biznesa modelī un kuras ir vājās? Stiprās:

  • Pietiekoša produktu diversifikācija, elastīgums;
  • Izdevumu kontrole
  • Līdera pozīcijas tirgū (krīze galu galā beigsies)

Vājās:

  • Koncentrācija vienā reģionā – Baltijā
  • Kredītu slogs
  • Liels pastāvīgo (fiksēto) izdevumu īpatsvars
Uzņēmuma stiprās puses ir tā stabilās tirgus pozīcijas Baltijas apģērbu mazumtirdzniecības sektorā, zemākas personāla izmaksas, kā arī spēja operatīvi reaģēt uz izmaiņām tirgū.

Baltijas valstu valūtas ir piesaistītas EUR, kas ir uzskatāms par pozitīvu faktoru, uzņēmumam plānojot savus ieņēmumus.

Tomēr Baltijas tirgus pieprasījuma straujais kritums un palielinātā PVN likme Latvijā un Lietuvā 2009. gadā rada grūtus nosacījumus attīstībai.

Vai pats/i pēdējā pusgada laikā esat iegādājies Apranga izplatītās preces? Nē. Esmu iegriezies uzņēmuma veikalos vairākkārt, tomēr pēdējā laikā neesmu iegādājies uzņēmuma izplatīto produkciju.