“Leta” un “Diena” atklājuši, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) noteicis 1000 latu sodu AS “Swedbank”  par negodīgas komercprakses īstenošanu reklāmā “Pensiju pārvaldīšana kā maratons” un uzlicis par pienākumu izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot „Swedbank” mājas lapā sniegt tālāk norādīto informāciju: „Mēs ieguldām līdzekļus uzņēmumu akcijās, kas īstermiņā ir svārstīgākas, taču ilgtermiņā daudz ienesīgākas”; „Jūsu pensijas kapitāls tiek uzkrāts pie stabilākā privātā pensiju pārvaldnieka Latvijā.”

PTAC uzsāka lietu pēc “Parex Asset Management” iesnieguma izvērtēt “Swedbank” reklāmas atbilstību to reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

PTAC izvērtēja reklāmu un savā lēmumā atsaucas arī uz FKTK atzinumu, kurā norādīts, ka “Swedbank” reklāmā apsola ieguldījumu plāna dalībniekiem augstāku ienesīguma līmeni, ko savā paskaidrojumā pamato ar teorētiskām un vēsturiskām atziņām, nevis ar a/s “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” darbības rezultātiem, pārvaldot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus.

Analizējot reklāmu, ko “Swedbank” ievietoja televīzijā,  iekļaujot tajā arī reitingu aģentūras „Bloomberg” sagatavoto pēdējo 30 gadu akciju tirgus indeksu atspoguļojumu, PTAC secināja, ka šo grafiku iekļaušana reklāmā un pasniegšanas veids var radīt potenciālajiem ieguldījumu plānu dalībniekiem maldinošu iespaidu par to, ka grafikā tiek norādīti tieši „Swedbank” reklamēto ieguldījumu plānu darbības rezultāti.

PTAC konstatēja, ka reklāmas klipā pārraidīta nepārskatāma informācija, jo tiek izmantots pārāk mazs burtu izmērs, kurus var salasīt tikai, apstādinot klipu un īpaši tam pievēršot uzmanību, kas, PTAC ieskatā, ir likuma pārkāpums, jo personas nesaņem likumā noteikto informāciju. Pret šo apsvērumu iebilda “Swedbank”, norādot, ka normatīvajos aktos nav noteikts konkrēts burtu izmērs, kas būtu jāizmanto šīs informācijas sniegšanai.

PTAC arī konstatē, ka “Swedbank” PTAC nav iesniegusi dokumentārus pierādījumus, kas apstiprina apgalvojuma „Jūsu pensijas kapitāls tiek uzkrāts pie lielākā un stabilākā privātā pensiju pārvaldnieka Latvijā” patiesumu.

Pilnu PTAC lēmumu var lasīt šeit.