Sandis Kapitonovs no IPS Hipo Fondi un Juris Jankovskis no Swedbank atbild uz jautājumiem par TEO LT un Teliasonera AB izteikto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

jankovskisJuris Jankovskis, Swedbank brokeris kapitonovsSandis Kapitonovs, IPS “Hipo Fondi” līdzekļu pārvaldnieks
. .
Vai, Jūsuprāt, Teliasonera AB izteiktā atpirkšanas piedāvājuma cena ir adekvāta? Ja pirms atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas Teo LT akcijas bija vienas no visnenovērtētākajām Austrumeiropas telekomunikāciju sektora akcijām, tad šobrīd, kad akcijas cena ir krietni pieaugusi, joprojām nevar teikt, ka Teo akcijas vērtība būtu pārvērtēta. Lai arī uzņēmuma menedžements savā ziņojumā uzsvēra, ka gan uzņēmuma vadība, gan pieaicinātais ārējais konsultants starptautiskā investīciju banka NM Rothschild and Sons Limited uzskata, ka piedāvātā cena ir taisnīga, tomēr izskatās, ka liela daļa tirgus dalībnieku ir pretējās domās, jo biržā akcijas cena tomēr ir lielāka nekā TeliaSonera piedāvātie 1.83 LTL par akciju. 1.83 LTL par akciju lielākai daļai akcionāru šķiet neadekvāta. To pierāda arī līdzīgais akciju atpirkšanas piedāvājums Eesti Telecom, kur Telia ir palielinājusi akciju atpirkšanas cenu. Par neadekvāto cenu liecina arī tirgus situācija, kad TEO tirgus akciju cena 25.septembrī bija 1.88 liti un 23. septembrī pat sasniedza 2 litus. Domāju, ka Telia būs mazākuma akcionāru spiesta palielināt atpirkšanas cenu virs diviem litiem.
. .
Kā Jūs prognozētu atpirkšanas piedāvājuma rezultātus? Ja TeliaSonera neuzlabos savu atpirkšanas piedāvājumu līdzīgi kā to izdarīja ar Igaunijas telekomunikāciju operatora Eesti Telekom atpirkšanas piedāvājumu, tad pieļauju, ka atpirkšanas rezultāti no TeliaSonera viedokļa varētu arī nebūt sekmīgi, jo šobrīd izskatās, ka  investori tomēr vēlas redzēt augstāku cenu par savām akcijām. Prognozēju, ka piedāvājums par sākotnēji piedāvāto cenu cietīs neveiksmi, un Telia palielinās akciju piedāvājuma cenu, kā jau es prognozēju Eesti Telecom atpirkšanas gadījumā. Protams, nevar paredzēt cik ļoti Telia ir iekārojusi iegūt savā īpašumā pēc iespējas lielāku akciju apjomu.
. .
Kā Jūs vērtējat TEO LT biznesa modeli? TEO LT biznesa modeli es vērtēju pozitīvi, ko apstiprina arī uzņēmuma veiksmīgā darbība un finanšu rezultāti, kas par spīti visām problēmām ekonomikā joprojām ir pozitīvi un stabili, tādējādi nodrošinot akcionārus ar pieklājīgām dividendēm. Uzņēmuma pievilcību investoru acīs pastiprina arī konservatīvā bilance, kas parāda, ka uzņēmumam gandrīz nav parādsaistību, kas šajos problemātiskajos un nestabilajos laikos, kur ne viens vien uzņēmums ir salūzis zem parādu sloga ir ļoti pozitīvi vērtējams fakts. Kā mīnusu var minēt to, ka uzņēmums nesniedz mobilo telekomunikāciju pakalpojumus, tomēr sarūkošos fiksēto sakaru pakalpojumu ieņēmumus uzņēmums veiksmīgi kompensē ar interneta un datu pārraides pakalpojumu straujo izaugsmi. TEO biznesa modelis ir diezgan diversificēts – tas nodarbojas gan ar fiksēto telefonu līniju apkalpošanu, pārdošanu,  interneta pakalpojumiem, piedāvā kabeļtelevīziju un nodarbojas ar telpu nomu, info centra biznesu un citiem ar telekomunikācijām nesaistītiem biznesa veidiem. Biznesa modelis ir orientēts un naudas plūsmu, līdz ar to tas garantē uzņēmumam pieejamus naudas resursus, nodrošina fleksibilitāti. To arī parāda uzņēmuma 2009. gada 2. ceturkšņa pārskats, kur redzams, ka likvīdie aktīvi gandrīz 5 reizes pārsniedz īstermiņa saistības. Uzņēmumam ir maz kredītu un citu saistību.
. .
Vai, Jūsuprāt, uzņēmuma darbībā var sagaidīt kādas izmaiņas pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma realizācijas? Ja akciju atpirkšanas piedāvājums būs ļoti sekmīgs, tad, pēc manām domām, TeliaSonera varētu apsvērt domu par TEO LT aiziešanu no biržas, taču domāju, ka paša uzņēmuma darbībā nekādas būtiskas izmaiņas pēc atpirkšanas piedāvājuma realizācijas nenotiks. Uzņēmuma darbības niša pati par sevi ir saistīta ar nemitīgām tehnoloģiskām izmaiņām. Tās neatjaunojot vai regulāri neieviešot jaunus produktus, pakalpojumus uzņēmums strauji var zaudēt savu pozīciju tirgū. Tam, iespējams, pat ieteicams iekarot jaunas nišas un produktus, piemēram HD televīziju vai ko tamlīdzīgu. Domāju, ka tās lielākais akcionārs Telia šādiem jaunievedumiem būs atvērts un sliktu izmaiņu nevajadzētu sagaidīt, tieši otrādi, TEO iespējams būs lētāk pieejamas jaunās tehnoloģijas, tās iegādājoties Telia vairumā gan Skandināvijai, gan Baltijai reizē.