Turpinot iknedēļas sēriju par ekspertu skatījumu uz vienu no Baltijas biržās iekļautajām akcijām, šonedēļ lūdzām Kasparu Kurmiņu no Parex bankas un Svetlanu Skuteļsku no Swedbank no Swedbankl komentēt uzņēmuma Latvijas Kuģniecība pirmā pusgada finanšu rezultātus, kā arī akcijas cenu perspektīvas.

kurmins skutelska
Kaspars Kurmiņš, Parex bankas vērtspapīru brokeris
Svetlana Skuteļska, Swedbank vērtspapīru brokeru nodaļas vadītāja
. .
Kā Jūs vērtējat Latvijas Kuģniecības paziņotos pirmā pusgada darbības rezultātus? Lai gan uzņēmuma “Latvijas kuģniecība” apgrozījums šajā gadā ir nedaudz palielinājies, redzams, ka tā neto ienākumi 2009. gada 1. pusgadā sastāda tikai ceturto daļu no pērnā gada rādītājiem. Būtiskākais ieņēmumu samazinājums ir no uzņēmuma pamatlīdzekļu realizācijas. Tomēr jāpiebilst, ka koncerna flotes vidējais vecums pēdējos gados ir samazinājies gandrīz par desmit gadiem, kā arī tās pārvadājumu kapacitāte pieaugusi par 20%. Tādēļ kopumā pirmā pusgada darbības rezultāti (9,3 mlj. USD peļņa) vērtējami pozitīvi. Salīdzinot peļņas rādītājus 1. pusgadā (9,3 miljoni ASV dolāru) ar attiecīgo pagājušā gada periodu (42,1 miljoni ASV dolāru), samazinājumu var vērtēt kā nozīmīgu. Uzņēmums peļņas rādītāju starpību pamatā skaidro ar kuģu pārdošanas peļņas atšķirību: pērn pirmajā pusgadā peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas veidoja 27,7 miljonus ASV dolāru, savukārt šī gada atskaites periodā – 1,1 miljonus ASV dolāru. Rezultāts no kuģu darbības pieauga par 10% salīdzinot ar 2008. gada pirmo pusgadu. Ņemot vērā globālās ekonomikas lejupslīdi, paziņotos rezultātus var novērtēt kā apmierinošus.
. .
Kādas ir Jūsu prognozes uzņēmuma attīstībai un finanšu rezultātiem ilgtermiņā? Manuprāt, kuģošanas bizness ir uzskatāms par perspektīvu un piemērotu ilgtermiņa investīcijām. Nākotnē ļoti daudz kas būs atkarīgs no pasaules pieprasījuma pieauguma pēc uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Koncernam 1. pusgadā ir izdevies palielināt savu pašu kapitālu par 13 milj. USD, kā arī samazināt savas saistības par 50 milj. USD, kas varētu padarīt to pievilcīgāku investoriem nākotnē. Ilgtermiņa perspektīvā finanšu rezultātus ietekmēs kuģu frakts likmes, kuras šogad atrodas zemā līmenī. Kuģu frakts likmes ir lielā mērā atkarīgas no situācijas globālajā ekonomikā. Domāju, ka tuvāko 1-2 gadu laikā Latvijas Kuģniecība diez vai varēs uzlabot savus finanšu radītājus. Ņemot vērā flotes pastāvīgo atjaunošanas procesu pēdējos gados, tas obligāti pozitīvi atspoguļosies uz uzņēmuma attīstību ilgtermiņā. Uzņēmuma stiprā puse – lielākā daļa no LK flotes atbilst ledus klasei, ko var uzskatīt par konkurences priekšrocību.
. .
Kādas cenas izmaiņas Latvijas Kuģniecības akcijām varētu gaidīt līdz gada beigām?

Pašreizējo ekonomisko apstākļu ietekmē, kad būtiski samazinājies pieprasījums pēc naftas produktu pārvadājumiem un esošā situācija vērtspapīru tirgū vēl joprojām ir diezgan neskaidra, nav izslēgts arī akcijas cenas kritums īsākā laika periodā.

Uzskatu, ka cenu pieaugums, kas bija vērojams Latvijas akciju tirgū pēdējās nedēļu laikā turpmāk palēnināsies. Visdrīzāk Latvijas Kuģniecības akcijas tirgosies 0.58-0.70 LVL diapazonā  un, ja ārvalstu fondu tirgi uzrādīs pozitīvu dinamiku līdz gada beigām, iespējams, ka Latvijas Kuģniecības akciju cena pieaugs līdz 0.85 LVL.
. .
Kuriem uzņēmuma riskiem investoriem vajadzētu pievērst īpašu uzmanību?

Būtiskākie riski, kas varētu ietekmēt uzņēmuma turpmāko darbību, ir kuģu frakts likmju tirgus risks, kā arī kopējais pārvadājumu pieprasījuma kritums pasaulē.

Pagājušā gada beigās A/S „Latvijas Kuģniecība” iegādājas nekustamā īpašuma portfeli ar nolūku radīt maksimālu pievienoto vērtību akcionāriem ilgtermiņa periodā. Taču šogad būtiski samazinājās iegādāto objektu tirgus vērtība. Nekustamā īpašuma stratēģijas īstenošana var prasīt ilgāku laiku un būtiskus ieguldījumus. Otrs riska faktors ir saistīts ar kuģu frakta likmēm. Ja pasaules ekonomiskā krīze turpināsies un tā rezultātā pieprasījums pēc kravas pārvadājumiem paliks zemā līmenī, tad tas novedīs pie tā, ka kuģu frakts likmes būs zemākas par pašizmaksu, kas savukārt negatīvi atspoguļosies uz finanšu rezultātiem.