RSS feed lietotājus gribam savlaicīgi brīdināt, ka rakstos ik pa laikam šis tas tiek precizēts vai tiek pamanīta un izlabota kāda kļūda. Pēc tam raksti tiek saglabāti no jauna. Tam var būt tādas sekas, ka jūsu RSS feed lasītājā tiek ziņots par katru šādu izmaiņu. Atvainojamies jau iepriekš un centīsimies rakstus kārtīgi pārbaudīt pirms publicēšanas, lai šādu dublējošu RSS paziņojumu būtu mazāk.