Pagājušajā nedēļā lielu reakciju Baltijas akciju tirgū izpelnījās Teliasonera AB ar piedāvājumu no mazākuma akcionāriem izpirkt tiem piederošās Baltijas telekomunikāciju operatoru Eesti Telekom akcijas. Paziņojuma rezultātā akcijas cena ievērojami

Turpinot iknedēļas sēriju par ekspertu skatījumu uz vienu no Baltijas biržās iekļautajām akcijām, šonedēļ lūdzām Sandi Kapitonovu no IPS “Hipo Fondi” un Denisu Makedonski no Latvijas Krājbankas īsumā novērtēt Eesti Telekom akcijas un Teliasonera AB izteikto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

makedonskis kapitonovs
Deniss Makedonskis, Latvijas Krājbanka vērtspapīru daļas vadītājs
Sandis Kapitonovs, IPS “Hipo Fondi” līdzekļu pārvaldnieks
. .
Kā Jūs vērtējat Teliasonera AB piedāvāto akciju atpirkšanas cenu? Akciju atpirkšanas cena 93 EEK (apmēram 5.94 EUR) par vienu akciju ir pietiekami augsta, ņemot vērā pašreizējo situāciju akciju tirgos un Igaunijas ekonomikā. Teliasonera piedāvā prēmiju un ir gatava atpirkt akcijas par cenu, kas ir par 24% augstākā, salīdzinot ar biržas pēdējo cenu pirms publikācijas. Telia, saprotot, ka akciju tirgi nosacīti vairs būtiski nekritīsies, ir izlēmusi atpirkt atlikušās Eesti Telecom akcijas, piedāvājot par to vēl 30% augstāku cenu par iepriekšējās dienas tirgus cenu. No viņu viedokļa raugoties šis ir izdevīgs darījums, jo uzskatu, ka 5.93 EUR par akciju nozīmē iegādāties Eesti Telecom ar 15-25% diskontu, ņemot vērā ka tā ilgākā laika periodā tika tirgota 7-8 EUR koridorā.
. .
Kāda, Jūsuprāt, būs investoru reakcija uz akciju atpirkšanas piedāvājumu? Lielākā daļa no investoriem, kuri pērk akcijas pēdējo 9 mēnešu laikā un it īpaši pēdējo 3 mēnešu laikā visdrīzāk būs gatavi pārdod savas akcijas, pieņemot Teliasonera piedāvājumu vai vienkārši pārdodot tās biržā. Pārējie investori, ārvalstu ieguldījumu fondi un institucionālie investori droši vien nebūs gatavi pārdot un gaidīs jaunu izdevīgāku Teliasonera piedāvājumu. Tirgus cena ir kāpusi un šobrīd grozās nedaudz zem 5.93 EUR. Otram lielākajam akcionāram Igaunijas Finanšu ministrijai pieder nedaudz vairāk nekā 24% akciju, Telia 2. ceturkšņa beigās piederēja 60%, tas nozīmē, ka ceturtā daļa akciju pieder vienam akcionāram, kurš var būt nemierā ar izteikto piedāvājumu, tādā veidā nākotnē sagaidot augstāku cenu. Atlikušajiem mazākuma akcionāriem katram nepieder vairāk par 5% akciju, taču kopumā to ir 15% un tā arī ir nozīmīga daļa. Es prognozēju, ka Finanšu ministrija nepiekritīs šim piedāvājumam. Daļa mazākuma akcionāru šīs akcijas pārdos ar domu iegādāties kādu citu lētāku aktīvu.
. .
Kādas akciju cenas izmaiņas varētu gaidīt pēc piedāvājuma realizācijas?

Tas ir atkarīgs no atpirkšanas procesa rezultātiem un no Teliasonera tālākās rīcības. Ņemot vērā Taliasonera plānus pilnīgi atpirkt visas akcijas, uzskatu, ka cena varētu pieaugt vēl par 20%-30%.

Tas būs atkarīgs no lielo akcionāru akciju pārdošanas lēmumiem. Ja mēs pieņemam, ka Finanšu ministrija pārdos savas akcijas, tad pēc piedāvājuma realizācijas akciju cena varētu vēl par 5-10% atkrist atpakaļ, sekojot kopējam noskaņojumam turgū. Pie otra scenārija, ja ministrija nebūs ar mieru akcijas pārdot par 5.93 Eur, tad varētu sagaidīt tālāku cenas kāpumu virs 6 Eur.
. .
Kādas, Jūsu vērtējumā, ir uzņēmuma Eesti Telekom stiprās puses un lielākie riski?

Eesti Telekom galvenā priekšrocība ir uzņēmuma pozīcijas tirgū. Uzņēmums ir lielākais telekomunikāciju un IT pakalpojumu sniedzējs Igaunijā ar diversificētu biznesu un pārdomātu stratēģiju.

Kā lielāko risku investoriem var minēt to, ka rezultātā vēl viens uzņēmums varētu aiziet no biržas vai varētu būtiski samazināties uzņēmuma akciju skaits publiskajā apgrozībā, kas savukārt sekmēs akciju likviditātes pazemināšanos.

Uzņēmuma stiprās puses ir tā biznesa diversifikācija: tas strādā, gan fiksēto, gan mobilo telekomunikāciju segmentos, piedāvā interneta, kabeļtelevīzijas pakalpojumus, kā arī tam pieder IT kompānija Microlink, ar filiālēm Latvijā un Lietuvā. Visas nodarbošanās nišas ir uz naudas plūsmu orientētas, kas garantē sava veida likvīdo līdzekļu pieejamību, drošību. Kompānijai nav nepieciešamas kredītlīnijas un banku garanti, kas ierobežo darbu un palielina izmaksas. Uzņēmuma vājās puses ir stiprā pakļautība valsts ekonomikas cikliskumam. Pasliktinoties vispārējai ekonomiskai situācijai uzņēmumam piespiedu kārtā samazinās ieņēmumi, pārdošana un pazeminās rentabilitāte.