Trīs fakti:

Kopš janvāra Grindeks akcijas cena ir kāpusi par 129%.

Pirms desmit dienām Grindeks publicēja informāciju par pusgada darbības rezultātiem.

Pirms nedēļas Swedbank Markets analītiķi bankas klientiem nosūtīja komentāru par Grindeks. Izvērtējot uzņēmuma fundamentālos radītājus, tirgus situāciju, uzņēmuma nākotnes perspektīvas ilgtermiņā uc. faktorus, tajā bija pausts vērtējums, ka uzņēmuma akciju Mērķa Cena tuvākā gada laikā ir LVL 6.02 par akciju. Tas, protams, nenozīmē, ka viņi izskata tiešu prognozi, ka cena tāda arī būs, tomēr pauž viedokli par to, kādai vajadzētu būt uzņēmuma akcijas vērtībai pēc gada, pieņemot, ka nenotiks nekas tāds, kas nav bijis iekļauts viņu pieņēmumos.

Atbildi uz jautājumu: Vai Grindeks akciju cena pieaugs? centāmies iegūt no diviem ekspertiem, biržas balvas Gada Brokeris laureātiem, Nataļjas Točelovskas (SEB banka) un Jura Jankovska (Swedbank).

Natalja Tocelovska_H1842

Juris Jankovskis_H184_2

Nataļja Točelovska, SEB bankas Brokerpakalpojumu un vērtspapīru emisijas nodaļas vadītāja Juris Jankovskis, Swedbank brokeris
.
Vai Grindeks akcijas cena un publicētie rādītāji rāda, ka uzņēmums ir nenovērtēts, un ja tā, tad kāda būtu atbilstošāka cena?
Publicētie pusgada dati norādīja uz Grindeks rentabilitātes saglabāšanos un darbības stabilitāti. Salīdzinot pirmā un otrā ceturkšņa peļņas rādītājus, var redzēt šī indikatora krituma samazinājumu salīdzinājumā ar 2008. gadu (1.cet. – 64,7%, 2 cet. -32%). Svarīgs aspekts ir arī kompānijas pozīcijas saglabāšanās NVS tirgū, kur Grindeks 1. pusgadā eksportēja 89% no gatavo zāļu pārdošanas. Līdz ar to straujais Latvijas ekonomikas un mazumtirdzniecības kritums to ietekmēja minimāli. Prognozējot arī turpmāko Grindeks ekspansiju jaunajos tirgos, nezaudējot pozīcijas NVS valstīs, var paredzēt Grindeks akcijas (GRD1R) cenas augšupeju arī 3. ceturksnī.
Vai uzskatāt, ka Grindeks cenai ir iemesls pieaugt un vai ir gaidāt tās pieaugumu? Kad? Kopš 2009. gada marta, kad visos pasaules tirgos sākās straujš kāpums, Grindeks akciju vērtība ir palielinājusies par 70%. Salīdzinājumam ņemšu ASV akciju tirgus noskaņojumu rādītāju S&P indeksu, kurš pieaudzis par 45%, un Eiro reģiona akciju tirgus noskaņojumu rādītāju Dow Jones Euro Stoxx 50, kurš pieaudzis par 44%. Pašlaik akcija atrodas 3.57 latu līmenī. Pielietojot tehniskās analīzes rīkus, var prognozēt GRD1R tieksmi sasniegt 4 latus.
Kuri ir tie notikumi, ziņas, kurām Grindeks esošajiem un potenciālajiem investoriem vajadzētu pievērst īpašu uzmanību? Grindeks gadījumā tie ir divi: institucionālo investoru aktivitāte un ceturkšņa pārskati.Tradicionālie GRD1R otrreizējā tirgus dalībnieki ir institucionālie investori, tas ir fondi, kuri arī veicina kopējo aktivitāti. Lielākas svārstības ar GRD1R stimulē tieši šādi darījumi. Institucionālo investoru aktivitātēm seko arī neliela apjoma spekulatīvi pārējo tirgus dalībnieku darījumi.
Vai Grindeks akcijas cena un publicētie rādītāji rāda, ka uzņēmums ir nenovērtēts, un ja tā, tad kāda būtu atbilstošāka cena? Izvērtējot uzņēmuma darbības rezultātus, kopējo situāciju nozarē un realizācijas tirgos, kā arī nākotnes perspektīvas Swedbank analītiķi ir noteikuši akcijas mērķa cenu 6.02 LVL , kas ir krietni augstāka nekā šobrīd esošā tirgus cena. Līdz ar to uzskatām, ka uzņēmums fundamentāli ir nenovērtēts.
Vai uzskatāt, ka Grindeks cenai ir iemesls pieaugt un vai ir gaidāt tās pieaugumu? Kad? [..] Neskatoties uz visu* (pilna atbilde raksta beigās), investoriem par Grindeksu ir interese, ko parāda tirdzniecības apgrozījums un darījumu skaits ar Grindeks akcijām šogad un arī salīdzinoši liels tiešo darījumu skaits. Tas norāda, ka institucionālie investori ir visai aktīvi šī uzņēmuma akciju tirdzniecībā un apgrozījumu neveido tikai mazie investori.Līdz ar noturīgu pircēju interesi pēdējo mēnešu laikā, arī Grindeks akcijas cena ir piedzīvojusi vērā ņemamu pieaugumu [..] Tomēr pēdējā mēneša laikā akcijas cena ir stabilizējusies LVL 3.50 – 3.80 latu līmenī, tirgus dalībniekiem paliekot piesardzīgākiem un šobrīd izskatās, ka pēc tik strauja kāpuma investori vairs nav gatavi maksāt augstāku cenu. Tālākais akcijas cenas kāpums varētu būt atkarīgs, vai uzņēmums spēs noturēt sekmīgos rezultātus, no situācijas akciju tirgos pasaulē kopumā un investoru skatījuma uz Latvijas ekonomiku. Katrā ziņā investoriem ir jābūt gataviem, ka tikpat straujo kāpumu var arī nomainīt paliela korekcija lejup.
Kuri ir tie notikumi, ziņas, kurām Grindeks esošajiem un potenciālajiem investoriem vajadzētu pievērst īpašu uzmanību? Vislabāk būtu sekot visām viņam pieejamām ziņām par uzņēmumu, pievēršot īpašu uzmanību ceturkšņa pārskatiem , izpētot peļņas/zaudējumu aprēķinu, bilanci, uzņēmuma vadības ziņojumu u.t.t. Tādējādi var gūt priekšstatu, kāda bijusi uzņēmuma darbība un vai rezultātiem tendence ir uzlaboties, vai tieši otrādi – pasliktināties. Kā jau katram uzņēmumam, arī Grindeksam piemīt savi riska faktori un viens no tiem ir tā lielā atkarība no uzņēmuma populārākā produkta Mildronāta, kas veido lielāko apgrozījuma daļu. Tāpat arī uzņēmuma galvenais tirgus ir NVS valstis, kas ir raksturīgas ar visai lielu neprognozējamību un ekonomikas svārstīgumu.

Resursi:

Pilna Jura Jankovska atbilde uz jautājumu: Vai uzskatāt, ka Grindeks cenai ir iemesls pieaugt un vai ir gaidāt tās pieaugumu? Kad?

J.J. Lai arī izvērtējot uzņēmuma fundamentālos rādītājos, uzņēmums ir nenovērtēts un, saglabājoties esošajiem izaugsmes un rentabilitātes rādītājiem, akcijas cenai ir potenciāls pieaugt, tomēr jāņem vērā arī otra puse – ārējie faktori, kurus uzņēmums pats nevar ietekmēt, tomēr tie ļoti būtiski ietekmē akcijas cenu biržā. Tie ir kopējais tirgus noskaņojums un tendences gan pašmāju biržā, gan pasaulē kopumā. Tāpat arī investoru (sevišķu ārvalstu ) interesi nesekmē bēdīgā makroekonomiskā situācija Latvijā. Lai arī nedienas Latvijā uzņēmumu tieši neietekmē, jo Latvijā tiek realizēts tikai maza daļa (ap 5%) no saražotās produkcijas, tomēr negatīvā ziņu plūsma gan par Latviju, gan par pārējām Baltijas valstīm var atturēt ārvalstu institucionālos investorus, gan arī pašmāju investorus no ieguldījumu veikšanas Baltijas biržās. Taču neskatoties uz to visu, investoriem par Grindeksu ir interese, ko parāda tirdzniecības apgrozījums un darījumu skaits šogad; tas Grindeksam ir vislielākais salīdzinot ar citiem NASDAQ OMX Riga kotētajiem uzņēmumiem. Arī salīdzinoši liels tiešo darījumu skaits ar Grindeks akcijām  norāda, ka institucionālie investori ir visai aktīvi šī uzņēmuma akciju tirdzniecībā un apgrozījumu neveido tikai mazie investori.

Līdz ar noturīgu pircēju interesi, kas ir redzama pēdējo mēnešu laikā, arī Grindeks akcijas cena ir piedzīvojusi vērā ņemamu pieaugumu, palielinoties par 129% no šī gada zemākās vērtības 1.55 LVL, kas bija 27. janvārī, līdz 3.55 LVL 12.jūlijā. Tomēr pēdējā mēneša laikā akcijas cena ir stabilizējusies LVL 3.50 – 3.80 latu līmenī, tirgus dalībniekiem paliekot piesardzīgākiem, un šobrīd izskatās, ka pēc tik strauja kāpuma investori vairs nav gatavi maksāt augstāku cenu par uzņēmuma akciju iegādi. Tāpēc tālākais akcijas cenas kāpums varētu būt atkarīgs gan no paša uzņēmuma, vai tas spēs noturēt sekmīgos rezultātus, gan no situācijas akciju tirgos pasaulē kopumā, kā arī, vai Latvijas ekonomika spēs tuvākā gada laikā saredzēt gaismu tuneļa galā un sākt pamazām atveseļoties, nevis turpinās brīvo kritienu lejup. Katrā ziņā investoriem ir jābūt gataviem, ka tikpat straujo kāpumu var arī nomainīt paliela korekcija lejup.